EKUZ na Cyprze

 • EKUZ nie refudnuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia w razie kwarantanny.
 • Na Cyprze trzeba też dopłacić za wizyty lekarskie czy zakup leków.
 • Karta nie pokryje też kosztów transportu powrotnego do Polski.
 • Te nierefundowane usługi pokryje ubezpieczenie turystyczne.
 • Suma gwarantowana kosztów leczenia powinna wynosić nie mniej niż 30 000 euro. 

Cypr, nazywany również Wyspą Afrodyty, to prawdziwa mekka spragnionych ciepła turystów. Ponad 300 słonecznych dni w roku sprawia, że z atrakcji można skorzystać niemal bez względu na porę roku. 

Co jednak, jeśli w trakcie wyjazdu będziemy potrzebować pomocy medycznej? Czy karta EKUZ zapewni pokrycie wszystkich niezbędnych kosztów? Jakie są zasady działania karty na Cyprze? Sprawdźmy. 

Cypr – co zapewnia karta EKUZ? 

Karta EKUZ zapewnia turystom pokrycie kosztów leczenia wyłącznie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że w południowej części Cypru, która jest członkiem UE, turyści z Polski mogą skorzystać z karty EKUZ.

Nie jest to natomiast możliwe w północnej części wyspy (tzw. Turecka Republika Północnego Cypru). Polska nie uznaje Tureckiej Republiki Północnego Cypru i nie utrzymuje z nią stosunków dyplomatycznych.

Dzięki karcie EKUZ podróżnicy z Polski, którzy wybierają się na Cypr Południowy i mają kartę EKUZ, mogą skorzystać ze świadczeń refundowanych przez cypryjski odpowiednik NFZ.

Pomoc udzielana jest na takich samych zasadach jak obywatelom Cypru. Jeśli więc obywatel Republiki Cypryjskiej za dane świadczenia musi dopłacić lub całkowicie pokryć ich koszt, tak samo będzie w przypadku turysty z Polski.

Warto też liczyć się z tym, że w zakresie świadczeń refundowanych przez polski i cypryjski NFZ mogą zachodzić poważne różnice. 

W dobie pandemii warto wiedzieć, że EKUZ obejmuje przypadki zachorowania na koronawirusa. Polscy turyści, którzy mają kartę EKUZ i zachorują na COVID-19 na terenie Republiki Cypryjskiej, otrzymają pomoc taką, jak jej obywatele. Bezpłatny jest także transport kartką w razie zagrożenia życia oraz leczenie w publicznych szpitalach. 

EKUZ na Cyprze – czego nie refunduje?

Karta EKUZ w ogóle nie pokryje kosztów leczenia w cypryjskich prywatnych szpitalach i przychodniach. Koszt wizyty prywatnej u lekarza pierwszego kontaktu to ok. 50 euro, w zależności od specjalizacji.

Dzień pobytu w szpitalu prywatnym – to natomiast koszt ok. 150-200 euro. Niestety karta EKUZ nie pokrywa także kosztów akcji ratowniczych i oraz transportu chorego do Polski. 

Dodatkowo drobne dopłaty trzeba uiścić także w przypadku świadczeń, które w Polsce są bezpłatne. Poniżej przykłady: 

 • wizyta u lekarza ogólnego – 3 euro,
 • wizyta u specjalisty – 6 euro,
 • badania laboratoryjne, radiologiczne oraz inne dodatkowe – koszt zależy od ich rodzaju,
 • opłata za leki – 0,50 euro za każdy lek przepisany na recepcie, ale max. 10 euro za całą receptę.

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką na Cypr?

Kartę EKUZ można wyrobić, składając wniosek osobiście w wojewódzkim oddziale NFZ, wysyłając go pocztą tradycyjną lub online. O kartę może wnioskować każda osoba, która jest ubezpieczona w polskim NFZ. Wniosek należy pobrać ze strony NFZ. 

Składając wniosek osobiście, EKUZ najczęściej wydawana jest od ręki. Przy aplikowaniu online (mailowo, za pośrednictwem platformy ePuap lub Internetowego Konta Pacjenta) na kartę trzeba poczekać. W sezonie wakacyjnym okres oczekiwania może wynosić nawet do 10 dni

Jak skorzystać z karty EKUZ na Cyprze?

Jeśli w trakcie wycieczki na Cypr zajdzie konieczność skorzystania z karty EKUZ, pierwszym krokiem powinno być odnalezienie najbliższej placówki, która podpisała umowę z cypryjskim odpowiednikiem NFZ. Najprościej sprawdzić to na stronie przychodni lub szpitala. Tylko w takich placówkach turyście zostanie udzielona bezpłatna pomoc. 

Na wizytę trzeba wziąć ze sobą dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty) oraz oczywiście kartę EKUZ. Warto wziąć również gotówkę, w przypadku Cypru – euro. Może zdarzyć, że za pewne świadczenia medyczne turysta będzie musiał od razu dopłacić. Warto przygotować się na tę okoliczność. 

Wyjazd na Cypr a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

Kwestia terminu ważności karty EKUZ jest dość skomplikowana. Zależy od sytuacji życiowej podróżnika. Dla większości osób dorosłych – zatrudnionych w oparciu o  umowę o pracę lub samozatrudnionych – karta będzie ważna przez 3 lata.

EKUZ najmłodszych podróżników będzie natomiast ważna do czasu ukończenia przez nich 18 roku życia. Poniżej szczegóły.

Ważność karty EKUZ:

 • 3 lata – dla turystów zatrudnionych, prowadzących własną działalność gospodarczą, lub otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.
 • Do 18. roku życia – dla podróżników, którzy nie ukończyli 18 lat i mają ubezpieczenie jako członek rodziny, lub własny tytuł do ubezpieczenia, lub pobierają rentę.
 • 20 lat – dla osób otrzymujących emeryturę, które osiągnęły już wiek emerytalny.
 • 5 lat – dla osób otrzymujących emeryturę, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego.
 • 18 miesięcy – dla turystów otrzymujących rentę, którzy mają więcej niż 18 lat lub mają ubezpieczenie jako członek rodziny i ukończyli już 18 lat, lub mają ubezpieczenie jako student, lub są uczniami oraz mają więcej niż 18 lat i mają własny tytuł do ubezpieczenia.
 • 6 miesięcy – dla podróżników, którzy nie mają ubezpieczenia, ale mają prawo do świadczeń na podstawie uprawnień szczególnych, czyli np. są w ciąży lub w trakcie porodu i mają obywatelstwo polskie oraz mieszkają w Polsce lub są w ciąży lub w trakcie porodu i mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają w Polsce. 6-miesięczny okres ważności karty EKUZ stosujemy też dla turystów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy. 
 • 2 miesiące – dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Termin 2-miesięczny dotyczy również osób ubezpieczonych niewymienionych wcześniej lub osób, dla których nie spełniono obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
 • 90 dni – dla turystów, którzy nie mają ubezpieczenia, ale spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.
 • 42 dni – dla turystów, którzy nie mają ubezpieczenia, ale są aktualnie w okresie połogu, mają polskie obywatelstwo i mieszkają w Polsce. 

Bezpieczeństwo i zagrożenia na Cyprze

Cypr uchodzi za bardzo bezpieczny kierunek wakacyjnych podróży. Zagrożenie przestępczością pospolitą jest niewielkie. Jak zwykle jednak, w popularnych miejscowościach turystycznych, kurortach i hotelach, warto uważać na kieszonkowców. W Republice Cypryjskiej nie wprowadzono żadnego stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie podróży na południową część wyspy, do Tureckiej Republiki Północnego Cypru.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę na Cypr – dlaczego warto je mieć? 

Wielu turystów, planując wyjazd na Cypr Północny, liczy, że w razie jakichkolwiek problemów ze zdrowiem, skorzysta po prostu z karty EKUZ.

Niestety karta EKUZ w większości przypadków okazuje się niewystarczająca. Warto wiedzieć m.in., że:

 • EKUZ pokryje koszty leczenia podróżnika tylko w „niezbędnych przypadkach”. O tym, czy konkretny przypadek jest „niezbędny” i czy turysta może otrzymać bezpłatną pomoc na podstawie karty EKUZ, decyduje lekarz. 
 • Karta EKUZ w ogóle nie zapewnia pokrycia kosztów leczenia w prywatnych placówkach. Tymczasem często skorzystanie z prywatnej opieki medycznej, ze względu na miejsce, w którym przebywamy, może być jedyną opcją. 
 • Karta EKUZ nie zapewnia refundacji kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokrycia kosztów akcji ratowniczych. Mogą to być naprawdę wysokie koszty, opiewające nawet na kilkanaście (!) tysięcy złotych. 

Zdecydowanie więc warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i wykupić ubezpieczenie turystyczne. 

Co powinna zawierać polisa turystyczna na Cypr?

Dobre ubezpieczenie turystyczne to ubezpieczenie dopasowane do potrzeb podróżników. Przed zakupem polisy warto więc zadać sobie kilka pytań:

 • Czy planujemy tylko zwiedzać?
 • A może chcemy spróbować sportów ekstremalnych?
 • Czy zamierzamy zabrać ze sobą cenne, wymagające ochrony przedmioty?

Dzięki odpowiedziom na te pytania, łatwiej będzie znaleźć odpowiednią ofertę.

Każda polisa turystyczna, bez wyjątku, powinna jednak zawierać ubezpieczenie kosztów leczenia. Ich suma gwarantowana dla wyjazdu na Cypr powinna wynosić minimum 20 000 – 30 000 euro.

Równie istotne są koszty ratownictwa i poszukiwania, z sumą gwarantowaną wynoszącą najmniej 5 000 euro. Dzięki tym elementom ubezpieczenia, w kryzysowych sytuacjach, podróżnik nie będzie zmuszony do pokrycia z własnych środków kosztów leczenia i hospitalizacji oraz ewentualnych akcji ratowniczych. 

Warto także, aby polisa zawierała ryzyka takie jak NNW, OC w życiu prywatnym Assistance. Przydatne bywa również ubezpieczenie bagażu. Dzięki NNW ubezpieczyciel wypłaci turyście odszkodowanie, jeśli w okresie objętym ubezpieczeniem, dozna on uszczerbku na zdrowiu. OC w życiu prywatnym uchroni turystę przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego wypadku z udziałem innych osób.

Dobry Assistance (zawierający się zwykle w standardowej wersji polisy) zagwarantuje bezpłatne i całodobowe wsparcie. Ubezpieczenie bagażu jest natomiast elementem, o którym koniecznie powinni pamiętać podróżnicy planujący zabranie ze sobą cennych przedmiotów (elektroniki, sprzętu sportowego itp). 

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, powinny dodatkowo rozszerzyć ochronę. Rozszerzenia – o klauzulę sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka – będą potrzebowały również osoby, które planują na Cyprze wypróbować ekstremalne aktywności sportowe. 

Ile kosztuje polisa turystyczna na Cypr?

Poniżej kilka propozycji ubezpieczenia turystycznego na wyjazd do Republiki Cypryjskiej. Oferty dotyczą sezonu wakacyjnego. Zostały wyliczone dla jednej osoby dorosłej (zdrowej), która podczas podróży nie zamierza podejmować żadnych ekstremalnych aktywności.

Ceny optymalnego ubezpieczenia turystycznego rozpoczynają się już od ok. 4 złotych za dzień ochrony – na pewno nie zrujnuje ono budżetu turysty! 

Ubezpieczenie na 10-dniowy pobyt na Cyprze
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Signal Iduna
Koszty leczenia
91 525 zł
Ratownictwo
32 034 zł
Bagaż
38,47 zł
1 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną
Europa
Koszty leczenia
137 288 zł
Ratownictwo
22 881 zł
Bagaż
1 373 zł
45,00 zł
1 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 13 729 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
64,20 zł
1 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł
AXA Assistance
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
77,00 zł
1 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy
Ubezpieczenie na 10-dniowy pobyt na Cyprze
Signal Iduna
38,47 zł 1 os. / 10 dni
Koszty leczenia
91 525 zł
Ratownictwo
32 034 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną
Europa
45,00 zł 1 os. / 10 dni
Koszty leczenia
137 288 zł
Ratownictwo
22 881 zł
Bagaż
1 373 zł
Dodatkowo: NNW: 13 729 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Allianz
64,20 zł 1 os. / 10 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł
AXA Assistance
77,00 zł 1 os. / 10 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy

Kilkanaście ofert polis turystycznych zaufanych towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć dzięki naszej porównywarce ubezpieczeń podróżnych.

Warto porównać oferty i wybrać najlepszą – dopasowaną do planów spędzania wolnego czasu na Cyprze. Bezpiecznego wypoczynku! 

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok