EKUZ w Wielkiej Brytanii nie wystarczy

 

 • EKUZ w Wielkiej Brytanii nie pokrywa kosztów wykonywania testu ani kwarantanny w razie Covid-19.

 • Nierefundowane jest leczenie stomatologiczne oraz zakup leków i środków medycznych.

 • Z własnej kieszeni należy pokryć także transport powrotny do kraju oraz koszty ratownictwa.

 • Te nierefundowane przez kartę usługi medyczne można opłacić ubezpieczyciel w ramach polisy.

 • Takie ubezpieczenie turystyczne powinno zapewniać koszty leczenia na kwotę co najmniej 30 000 euro.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie należy do Unii Europejskiej. Sprawdzamy, czy w związku z tym Polacy wyjeżdżający na wyspy powinni wykupić ubezpieczenie turystyczne oraz czy obowiązuje nadal EKUZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Turystycznego, tj. EKUZ to dokument unijny, uprawniający do otrzymania bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach podczas pobytu za granicą. Analizujemy co w tej kwestii zmieniło się po Brexicie.

Wielka Brytania – co zapewnia karta EKUZ? 

Odkąd Wielka Brytania opuściła Unię Europejską i po okresie przejściowym, tj. od 1 stycznia 2021 r., zmianie uległy zasady korzystania z publicznej opieki zdrowotnej

Obecnie prawo do korzystania z publicznej ochrony zdrowia regulują dwa dokumenty:

 1. Umowa wyjścia
 2. Umowa o współpracy (inaczej: umowa handlowa).

Polacy posiadający aktualną kartę EKUZ mogą się nią posługiwać na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. W razie nagłej potrzeby otrzymają niezbędną pomoc medyczną, a świadczenia zostaną im zapewnione w takim zakresie jak dla obywateli Wielkiej Brytanii.

Aktualne karty EKUZ zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności lub utraty uprawniania.

WAŻNE! Każdy kraj indywidualnie ustala kryteria bezpłatnej pomocy medycznej. EKUZ uprawnia do otrzymania pomocy w takim zakresie, jaki obowiązuje obywateli danego kraju. Płatność za poszczególne świadczenia może różnić się od polskich standardów. Przed wyjazdem za granicę należy zapoznać się z ewentualną odpłatnością w publicznych placówkach zdrowia. 

EKUZ w Wielkiej Brytanii – czego nie refunduje?

W Wielkiej Brytanii płatne są następujące świadczenia medyczne:

 • leczenie stomatologiczne (opłata ryczałtowa roczna wynosi od 120 zł do 1400 zł),
 • leki na receptę – bezpłatne tylko dla dzieci i młodzieży do 16 lat, studentów do 18 lat, kobiet w ciąży i tym, które urodziły w ostatnich 12 miesiącach, pacjentów hospitalizowanych w ramach NHS oraz osób powyżej 60 lat,
 • leczenie prywatne – pokrywane w całości przez pacjenta,
 • transport medyczny do kraju – w 100 % płatny przez pacjenta. 

EKUZ a koronawirus: leczenie COVID-19 odbywa się na takich samych zasadach jak dla obywateli tego kraju. 

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Wielkiej Brytanii?

EKUZ wystawiany jest dla każdej osoby oddzielnie, nie obowiązuje dla całej rodziny. Nawet małoletnie dzieci powinny mieć wyrobioną własną kartę EKUZ – wtedy podstawą otrzymania jest ubezpieczenie rodziców. 

Podczas wyjazdu za granicę nie wystarczy sam fakt bycia ubezpieczonym. Turysta musi posiadać przy sobie fizycznie dokument EKUZ – małą, plastikową kartę wielkości dowodu osobistego. 

UWAGA! W nagłych sytuacjach, gdy nie masz karty EKUZ, możesz zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia o wystawienie certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ.

Gdzie i za ile wyrobić EKUZ?

Wyrobienie karty EKUZ jest proste i bezpłatne. Zarówno złożenie wniosku, jak i wydanie karty nic nie kosztuje. 

Aby uzyskać EKUZ, należy złożyć wniosek do oddziału NFZ: osobiście lub drogą elektroniczną/pocztową. 

Chcąc uzyskać kartę stacjonarnie, należy wydrukować ze strony NFZ wniosek o jej wydanie, wypełnić go i udać się do najbliższego oddziału. Wnioski są także dostępne w placówkach NFZ.

Karta zostaje wydana na miejscu, czas oczekiwania to zazwyczaj kilkanaście minut. Cały proces przebiega sprawnie i szybko. 

EKUZ można także otrzymać drogą pocztową. W tym celu należy wysłać wniosek pocztą lub drogą elektroniczną:

 • na adres mailowy,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). 

PAMIĘTAJ! Karta EKUZ ma określony termin ważności. Sprawdź odpowiednio wcześniej przed wyjazdem, czy Twój EKUZ jest jeszcze aktualny. 

Jak skorzystać z karty EKUZ w Wielkiej Brytanii?

W razie potrzeby uzyskania pomocy medycznej należy posiadać:

 • ważny EKUZ,
 • paszport lub dowód osobisty.

Należy udać się do najbliższej placówki Narodowej Służby Zdrowia (National Health Service – NHS). Adresy lekarzy NHS można znaleźć pod numerem telefonu NHS Direct: 0845 46 47, a także w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej:

 • w Anglii – Primary Care Trusts,
 • w Walii – Local Health Boards,
 • w Szkocji – Health Boards,
 • w Irlandii Północnej – Health and Social Services Boards.

W razie braku karty można donieść ją w ciągu kliku dni lub najpierw zapłacić za leczenia, a o zwrot kosztów domagać się po powrocie do kraju. Należy zachować oryginały dokumentacji medycznej, recept oraz rachunków.

Wyjazd do Wielkiej Brytanii a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

EKUZ jest wydawany na:

 • 20 lat – dla emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat),
 • do 18-stego roku życia – dla osób niepełnoletnich, które mają ubezpieczenie jako członek rodziny/pobierają rentę/mają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 5 lat – dla emerytów, którzy nie ukończyli 60 lat (kobiet) i 65 lat (mężczyzn)/dla osób niepełnoletnich, które mają obywatelstwo polskie,
 • 3 lata – dla osób zatrudnionych/dla osób prowadzących działalność gospodarczą/dla osób otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • 18 miesięcy – dla osób, które otrzymują rentę i mają skończone 18 lat/mają 18 lat i ubezpieczenie jako członek rodziny/mają ubezpieczenie jako student/mają 18 lat, są uczniem i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 6 miesięcy – dla osób, które nie mają ubezpieczenia, ale posiadają prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli: są w ciąży, połogu mają obywatelstwo Polskie i mieszkają w Polsce/mają status uchodźcy, zezwolenie na pobyt czasowy/nie mają 18 lat, ale mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • 2 miesiące – dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/ osoby ubezpieczone, ale nie spełniające powyższych warunków
 • 90 dni – dla osób nieubezpieczonych, ale spełniających kryterium dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej (potrzebne potwierdzenie decyzji np. wójta, burmistrza),
 • 42 dni – dla osób nie posiadających ubezpieczenia, ale będących w połogu, mieszkających w Polsce, mających obywatelstwo polskie.

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii obowiązuje aktualnie 3 stopień zagrożenia terrorystycznego (w 5-cio stopniowej skali). Oznacza to, że ryzyko ataku terrorystycznego jest duże a turyści powinni zachować ostrożność w miejscach atrakcyjnych turystycznie, galeriach handlowych, centrach miast, które są tłumnie odwiedzane. 

Poziom przestępczości w Wielkiej Brytanii nie odbiega od innych krajów europejskich. Turystów upomina się o nienoszenie przy sobie całej gotówki i wszystkich dokumentów, gdyż zdarzają się kradzieże w miejscach zatłoczonych. 

W razie problemów należy zadzwonić na numer alarmowy 112. Jeśli dojdzie do kradzieży bagażu, a podróżny posiada ubezpieczenie turystyczne, powinien niezwłocznie skontaktować się z ubezpieczycielem, aby rozpocząć procedurę wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Wielkiej Brytanii – dlaczego warto je mieć? 

EKUZ nadal jest akceptowany w Wielkiej Brytanii, jednak zdecydowanie warto uzupełnić tę ochronę prywatnym ubezpieczeniem turystycznym. Pozwoli ono korzystać z każdego typu świadczeń medycznych nieodpłatnie.

Zawiera bardzo wysokie sumy gwarantowane kosztów leczenia, zapewnia odszkodowanie w razie wypadku i pokryje w 100% transport medyczny do kraju. Karta EKUZ zapewnia bezpłatną jedynie podstawową i niezbędną pomoc medyczną w takim zakresie, w jakim obowiązuje Brytyjczyków.

Turysta z EKUZ nie otrzyma odszkodowania za skradziony bagaż, będzie musiał samodzielnie pokryć koszty ratownictwa czy transportu medycznego do kraju

Dlatego zakup ubezpieczenia turystycznego jest rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia: 

EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ).

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Wielkiej Brytanii? 

Tego typu ubezpieczenie przede wszystkim powinno pokrywać koszty leczenia – na kwotę gwarantowaną co najmniej 30 000 euro oraz koszty ratownictwa – suma gwarantowana nie może być niższa niż 5 000 euro.

Poza tym polisa musi posiadać:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadów,
 • OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • Assistance.

Należy pomyśleć także o stosownych, dopasowanych do swoich potrzeb, rozszerzeniach ochrony. Ubezpieczenie można rozbudować o:

 • ochronę dla chorujących przewlekle,
 • zdarzenia, do których dojdzie pod wpływem alkoholu,
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych,
 • wykonywanie pracy fizycznej.

Tego typu sytuacje nie są objęte podstawową ochroną.

Ile kosztuje polisa turystyczna do Wielkiej Brytanii?

Ubezpieczenie turystyczne do Wielkiej Brytanii kosztuje od 3,29 zł do 20 zł za 1 dzień ochrony. Poniższa tabela przedstawia porównanie kilku ofert i gwarantowanych sum na najważniejsze usługi.

Więcej informacji i ofert znajdziesz wchodząc do naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. Warto porównać oferty, by znaleźć najlepszą opcję dla siebie, dopasowaną do charakteru oraz kierunku podróży.

Polisa na rodzinny weekend w Londynie
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Europa
Koszty leczenia
137 907 zł
Ratownictwo
22 985 zł
Bagaż
1 379 zł
34,00 zł
4 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 13 791 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Signal Iduna
Koszty leczenia
91 938 zł
Ratownictwo
32 178 zł
Bagaż
41,86 zł
4 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
77,04 zł
4 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł
AXA Assistance
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
126,06 zł
4 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 1 500 000 zł sprzęt sportowy
Polisa na rodzinny weekend w Londynie
Europa
34,00 zł 4 os. / 3 dni
Koszty leczenia
137 907 zł
Ratownictwo
22 985 zł
Bagaż
1 379 zł
Dodatkowo: NNW: 13 791 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Signal Iduna
41,86 zł 4 os. / 3 dni
Koszty leczenia
91 938 zł
Ratownictwo
32 178 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną
Allianz
77,04 zł 4 os. / 3 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł
AXA Assistance
126,06 zł 4 os. / 3 dni
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 1 500 000 zł sprzęt sportowy

Po wybraniu ubezpieczenia, które najbardziej odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom, koniecznie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegóły ochrony i wyłączenia. 

Co zapewnia karta EKUZ w Wielkiej Brytanii?

Odkąd Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, zmianie uległy zasady korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. Polacy posiadający aktualną kartę EKUZ mogą się nią posługiwać na terenie Wielkiej Brytanii. W razie nagłej potrzeby otrzymają niezbędną pomoc medyczną, a świadczenia zostaną im zapewnione w takim zakresie, jak dla obywateli Wielkiej Brytanii.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii?

Karta EKUZ wystawiana jest dla każdej osoby oddzielnie, nie obowiązuje dla całej rodziny. Małoletnie dzieci powinny mieć wyrobioną własną kartę EKUZ – wtedy podstawą otrzymania jest ubezpieczenie rodziców.

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok