EKUZ w Szwecji nie zapewni pełnej ochrony

 

 • Karta nie gwarantuje pokrycia kosztów pobytu na kwarantannie.

 • Trzeba zapłacić także za poradę lekarską – kosztuje to od 50 do 200 zł za wizytę.

 • EKUZ nie refunduje pobytu w szpitalu – hospitalizacja to koszt 35 zł za każdy dzień pobytu.

 • Z własnej kieszeni należy pokryć też leczenie dentystyczne oraz zakup leków.

 • Wszystkie te nierefundowane koszty oraz leczenie prywatne pokryje ubezpieczenie turystyczne.

Wizyta u lekarza w Szwecji będzie kosztować, w zależności od regionu, od 50 do 200 zł. Zarówno ubezpieczonego Szweda, jak i turystę z EKUZ-em przy sobie. Sama karta na wyjazd na północ Europy może zatem nie wystarczyć.

Sprawdzamy, na ile karta EKUZ jest przydatna w Szwecji, jaki jest koszt świadczeń medycznych oraz jak najlepiej przygotować się do podróży. Podpowiemy także, jakie ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę w Szwecji wybrać.

Szwecja – co zapewnia karta EKUZ? 

W Szwecji będącej członkiem Unii Europejskiej, udzielana jest nieodpłatna niezbędna pomoc medyczna w ramach karty EKUZ. O tym, czy pomoc jest niezbędna, decyduje lekarz, na podstawie przeprowadzonego wywiadu i planowanej długości pobytu w Szwecji.

Jeśli występuje sytuacja zagrożenia zdrowia, turysta posiadający EKUZ ma prawo do takich samych świadczeń medycznych jak Szwed. Nie obowiązuje natomiast skierowanie do szpitala – w razie potrzeby turysta sam powinien zgłosić się do palcówki lub zadzwonić na 112. 

WAŻNE! Nie wszystkie świadczenia sfinansuje NFZ. Każdy kraj ma niezależne kryteria, a turysta będzie leczony na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. Jeśli np. cześć usług medycznych jest współfinansowana przez pacjentów, to takie same zasady będą obowiązywały turystów z EKUZ

EKUZ w Szwecji – czego nie refunduje?

Cześć świadczeń medycznych jest w Szwecji płatna i nie zostaną one zwrócone przez NFZ. Należą do nich:

 • wizyta u lekarza pierwszego kontaktu i specjalisty – w zależności od regionu koszt wynosi od 50 do 200 zł za wizytę,
 • leczenie stomatologiczne – pacjent pokrywa koszt leczenie do pewnego pułapu. Po jego przekroczeniu, płatność wynosi od 30 do 65%,
 • porada ambulatoryjna w szpitalu (bez pobytu) – opłata zryczałtowana ok. 120 zł,
 • pobyt w szpitalu – 1 dzień pobytu to ok. 35 zł,
 • opłata za leki – do kwoty 400 zł rocznie pacjent pokrywa 100% kosztów leków. Między 400-1900 zł pacjent płaci 10-50% ceny, a po przekroczeniu limitu 1900 zł leki wydawane są bezpłatnie. 
 • transport medyczny – w większości regionów Szwecji jest bezpłatny.

Koronawirus a EKUZ: w przypadku zachorowania na COVID-19 w Szwecji turyście z kartą EKUZ udzielana jest bezpłatna pomoc medyczna na takich samych zasadach jak obywatelom szwedzkim. W przypadku konieczności transportu medycznego do kraju, koszt pokrywa w 100% turysta. 

EKUZ w Szwecji – czy wystarczy?

Teoretycznie turysta posiadający EKUZ ma podstawowe zabezpieczenie podczas podróży do Szwecji. W razie niegroźnego problemu zdrowotnego otrzyma pomoc bezpłatnie. Nawet jeśli skorzysta z pomocy placówki prywatnej, może ubiegać się w NFZ o zwrot kosztów.

Co prawda zostaną one oddane po przeliczeniu na polskie stawki zgodnie z rozliczeniami między NFZ a zleceniodawcami, ale część środków z pewnością odzyska. 

Jednak EKUZ nie zabezpiecza przed każdą ewentualnością i to jest najważniejszy powód, dla którego karta jest niewystarczająca. 

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Szwecji?

Na początek dobra wiadomość: wyrobienie EKUZ jest bezpłatne i w większości przypadków bezproblemowe. 

Zostaje wydawana w oddziałach lub delegaturach NFZ, po wcześniejszym złożeniu wniosku. Masz kilka możliwości uzyskania karty EKUZ:

 • Wydrukuj formularz ze strony NFZ i wyślij pocztą. Kartę otrzymasz również drogą pocztową. Minusem jest dłuższy czas oczekiwania, a nie zawsze jest na to czas przed wyjazdem.
 • Wyślij wniosek pocztą elektroniczną. Odbierz kartę osobiście lub zostanie przesłana pocztą. 
 • Wyślij wniosek za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Odbierz kartę osobiście lub zostanie przesłana pocztą. 
 • Wyślij wniosek poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Odbierz kartę osobiście lub zostanie przesłana pocztą. 
 • Udaj się do oddziału NFZ, wypełnij wniosek na miejscu i od razu otrzymasz kartę. 

Jak skorzystać z karty EKUZ w Szwecji?

W razie potrzeby skorzystania z pomocy lekarskiej należy udać się do najbliższej placówki służby zdrowia. Trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport oraz EKUZ.

Szpitale w Szwecji nie wymagają skierowań. Można więc od razu zgłosić się na izbę przyjęć (akutmottagningen). W nagłych przypadkach można wzywać pomoc pod numerem alarmowym 112.

Jeśli nie posiada się karty ze sobą, to można dostarczyć ją w ciągu kliku dni. Możliwa jest też opcja ubiegania się o refundację kosztów po powrocie do Polski. Wystarczy w NFZ złożyć odpowiednią dokumentację wraz z wszystkimi rachunkami i fakturami.

Wyjazd do Szwecji a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) stanowi dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, który jest honorowany w całej Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinie i na Islandii (kraje EFTA).

Ta niewielka karta przypominająca dowód osobisty powinna być zabierana w każdą podróż zagraniczną do wyżej wymienionych miejsc. To potwierdzenie, że turysta jest ubezpieczony w Polsce i jednocześnie upoważnienie do otrzymania bezpłatnej, niezbędnej opieki medycznej za granicą.

Pomimo faktu posiadania ubezpieczenia, kartę należy fizycznie wyrobić i jest ona ważna przez:

 • 20 lat – dla emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat),
 • do 18-stego roku życia – dla osób niepełnoletnich, które mają ubezpieczenie jako członek rodziny/pobierają rentę/mają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 5 lat – dla emerytów, którzy nie ukończyli 60 lat (kobiet) i 65 lat (mężczyzn)/dla osób niepełnoletnich, które mają obywatelstwo polskie,
 • 3 lata – dla osób zatrudnionych/dla osób prowadzących działalność gospodarczą/dla osób otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • 18 miesięcy – dla osób, które otrzymują rentę i mają skończone 18 lat/mają 18 lat i ubezpieczenie jako członek rodziny/mają ubezpieczenie jako student/mają 18 lat, są uczniem i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 6 miesięcy – dla osób, które nie mają ubezpieczenia, ale posiadają prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli: są w ciąży, połogu mają obywatelstwo Polskie i mieszkają w Polsce/mają status uchodźcy, zezwolenie na pobyt czasowy/nie mają 18 lat, ale mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • 2 miesiące – dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/ osoby ubezpieczone, ale nie spełniające powyższych warunków
 • 90 dni – dla osób nieubezpieczonych, ale spełniających kryterium dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej (potrzebne potwierdzenie decyzji np. wójta, burmistrza),
 • 42 dni – dla osób nie posiadających ubezpieczenia, ale będących w połogu, mieszkających w Polsce, mających obywatelstwo polskie.

Wyjeżdżasz 4-osobową rodziną, w tym z niemowlęciem? Każdy członek rodziny, nawet najmłodszy, powinien posiadać indywidualną kartę EKUZ. Za dzieci niepełnoletnie wniosek składa rodzic.

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Szwecji

Zgodnie z aktualnymi danymi na stronie serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, w Szwecji obowiązuje 3 stopień zagrożenia terrorystycznego (w 5-cio stopniowej skali).

Zdaniem władz poziom zagrożenia jest podwyższony, stąd turystów prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności w galeriach handlowych, centrach miast i innych zatłoczonych, turystycznych miejscach. 

Ministerstwo Zdrowia rekomenduje wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na wyjazd do Szwecji. 

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Szwecji – dlaczego warto je mieć? 

Wykupienie ubezpieczenia turystycznego na wyjazd zagraniczny daje pełną ochronę na wysokie kwoty – podróżny indywidualnie wybiera polisę wedle własnych potrzeb, np. jeśli cierpi na chorobę przewlekłą to dokupuje właściwe rozszerzenie, podobnie jeśli w planach ma uprawianie sportów ekstremalnych.  

Ponadto ubezpieczenie turystyczne w 100% pokrywa cenę transportu medycznego do kraju, który stanowi nierzadko koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych – bywa że pacjent musi być przewożony indywidualnym środkiem transportu wraz z asystą medyczną. 

Większość (nie wszystkie, należy to sprawdzić w OWU) polis gwarantuje też leczenie bezgotówkowe, co jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem. Turysta nie musi pokrywać, nierzadko kilku tysięcy złotych, na leczenie za granicą. 

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Szwecji? 

Przed zakupem konkretnego ubezpieczenia, należy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak będzie wyglądać pobyt i wolny czas w Szwecji? Inne ubezpieczenie będzie potrzebne dla osoby, która planuje uprawiać sporty ekstremalne a inne do turystycznych wyjazdów opartych na zwiedzaniu czy odwiedzeniu rodziny. 

Polisa powinna zapewniać:

 • koszty leczenia na kwotę minimum 30 000 euro,
 • koszty ratownictwa,
 • NNW,
 • OC w życiu prywatnym,
 • ochronę bagażu,
 • Assistance.

Przydać się mogą dodatkowe rozszerzenia:

 • uprawienie sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych,
 • zdarzenia pod wpływem alkoholu,
 • zaostrzenie chorób przewlekłych,
 • wykonywanie pracy fizycznej.

PAMIĘTAJ! Najpierw zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które zawiera szczegółowy opis ochrony i listę wyłączeń.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych określa sytuacje, w których ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania i pokrycia kosztów leczenia. Są to tzw. wyłączenia w ubezpieczeniu. I opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Do najczęstszych należą:

 • zdarzenie pod wpływem alkoholu lub stanu nietrzeźwości,
 • zdarzenie pod wpływem środków odurzających/leków psychotropowych,
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień, 
 • rażące zaniedbanie, 
 • samookaleczanie się lub nakłanianie innej osoby do okaleczenia ciała ubezpieczonego, 
 • ataki terrorystyczne, zamachy, 
 • niezgłoszone choroby przewlekłe, zaawansowana ciąża. 

Ile kosztuje polisa turystyczna do Szwecji?

Najtańsze ubezpieczenie do Szwecji kosztuje 3,29 zł za 1 dzień ochrony, najdroższe – 20 zł. Porównując te kwoty do całego budżetu na podróż do Szwecji, jest to drobny procent całości.

Oszczędności w tym zakresie i rezygnacja z polisy mogą nas niestety kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy zatem należy wykupić najdroższą polisę, aby być dobrze zabezpieczonym na wyjazd do tak drogiego kraju, jakim jest Szwecja? Absolutnie nie!

Poniższa tabela pokazuje, jak bardzo różnią się gwarantowane sumy kosztów leczenia poszczególnych towarzystw.

Ubezpieczenie na wycieczkę do Szwecji promem
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Allianz
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 000 zł
59,04 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł ubezpieczenie Covid-19 85 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
92,40 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 181 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
104,58 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 106 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł
Europa
Koszty leczenia
1 379 072 zł
Ratownictwo
45 969 zł
Bagaż
4 597 zł
116,00 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 45 969 zł OC: 459 691 zł ubezpieczenie Covid-19 27 sportów objętych ochroną OC sportowe: 459 691 zł sprzęt sportowy
Ubezpieczenie na wycieczkę do Szwecji promem
Allianz
59,04 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł ubezpieczenie Covid-19 85 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
92,40 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 181 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy
Nationale-Nederlanden
104,58 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 106 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł
Europa
116,00 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
1 379 072 zł
Ratownictwo
45 969 zł
Bagaż
4 597 zł
Dodatkowo: NNW: 45 969 zł OC: 459 691 zł ubezpieczenie Covid-19 27 sportów objętych ochroną OC sportowe: 459 691 zł sprzęt sportowy

Kolejno należy porównać oferty ubezpieczycieli i nie sugerować się przy tym wyłącznie ceną polisy. Można to zrobić za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych.

W przejrzysty sposób zestawione są ze sobą najpopularniejsze oferty ubezpieczenia do Szwecji. Plusem jest to, że wybraną polisę można zakupić od razu przez internet. Dla osób, które zapomniały o ubezpieczeniu lub wyjazd został zorganizowany spontanicznie, jest to rozwiązanie idealne. 

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok