flaga DaniiEKUZ w Danii nie zapewnia pełnej ochrony

Karta EKUZ w Danii daje prawo do korzystania z niezbędnej opieki medycznej w duńskiej publicznej służbie zdrowia na takich samych zasadach jak obywatele Danii.

Leczenie w Danii nie jest w pełni darmowe. Trzeba np. pokryć koszty niektórych leków lub wizyt u stomatologa.

Przed wyjazdem należy sprawdzić ważność karty EKUZ i w razie potrzeby złożyć wniosek do NFZ o wydanie nowego dokumentu.

Zaleca się wykupienie dodatkowej polisy turystycznej, która zapewni szerszy zakres ochrony podczas pobytu za granicą.

Koszt ubezpieczenia podróżnego to zaledwie kilka złotych dziennie od osoby.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w Danii nazywana jest Niebieską Kartą. Jej posiadacz jest uprawniony do korzystania z dostępu do leczenia na tych samych zasadach, jakie obowiązują obywateli tego kraju. Okazuje się, że sama karta nie gwarantuje jednak pełnej ochrony medycznej.

Sprawdziliśmy dla Ciebie, na jaką pomoc możesz liczyć bezpłatnie z EKUZ oraz za co musisz zapłacić podczas korzystania z lokalnej opieki medycznej. Podpowiadamy też, na jaką polisę turystyczną warto się zdecydować przed podróżą do Danii.

EKUZ w Danii – ogólne zasady korzystania

Osoby, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ, przed wyjazdem do Danii powinny wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uprawnia ona do korzystania z niezbędnych świadczeń medycznych w państwowych placówkach systemu ochrony zdrowia na terenie Danii. O tym, co jest niezbędną pomocą medyczną, decyduje na miejscu lekarz.

W trakcie oceny stanu zdrowia bierze pod uwagę dolegliwości pacjenta oraz planowaną długość pobytu w Danii. Jeżeli stwierdzi stan wymagający natychmiastowej pomocy, turyści będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym ci z Polski, mogą korzystać z bezpłatnego leczenia na EKUZ. Przy tym trzeba pamiętać, że są oni traktowani tak samo jak obywatele Danii i mogą korzystać z pomocy na takich samych zasadach jak oni.

Ograniczenia EKUZ w Danii – bezpłatne i pełnopłatne formy leczenia

W Danii występują pewne ograniczenia w dostępie do darmowej pomocy medycznej. Są sytuacje, w których w Polsce dane leczenie byłoby bezpłatne, a tam trzeba za nie zapłacić i NFZ nie pokryje poniesionych kosztów.

Karta EKUZ w Danii gwarantuje darmowy dostęp do niezbędnej pomocy udzielanej w ramach leczenia ogólnego, specjalistycznego oraz szpitalnego. Zapłacić trzeba natomiast m.in. za:

 • prewencyjne leczenie stomatologiczne: można ubiegać się o częściowy zwrot kosztów w wysokości 40% lub – w przypadku osób do 26 lat – 65%;
 • protezy zębowe i koronki: płatność bezzwrotna;
 • medyczny transport powrotny do Polski: nie podlega żadnej refundacji;
 • leki refundowane: częściowy zwrot przysługuje osobom dorosłym tylko przy rocznych wydatkach na leki powyżej 925 koron (50%, 75% lub 85%). Jeśli kupione w ciągu roku leki nie kosztowały więcej niż 925 koron, o zwrot można ubiegać się tylko wtedy, gdy były to leki dla dzieci – 60% kosztów.

EKUZ w Danii – korzystanie z opieki medycznej

W razie potrzeby skorzystania z pomocy medycznej w Danii należy udać się do najbliższej placówki publicznej, która ma podpisaną umowę z państwową służbą zdrowia. Listy takich miejsc znajdują się w Wydziałach Zdrowia i Spraw Społecznych każdej gminy (Amtskommune). Można ich szukać również w książce telefonicznej pod hasłem Læger.

Obcokrajowiec z terenu UE korzystający w Danii z opieki medycznej, musi mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport oraz ważną EKUZ.

Do lekarza można udać się w godzinach 8:00–16:00 lub skorzystać z dyżuru określonych specjalistów. Turyści przebywający w Kopenhadze mogą zadzwonić pod numer 33 15 46 00 i umówić się na wizytę lekarską w dni robocze w godzinach 8:00–16:00. W pozostałych godzinach pacjenci obsługiwani są pod numerem 70 13 00 41.

W Danii działa też numer alarmowy 112, pod który można dzwonić w nagłych przypadkach.

Wyjazd do Danii a wyrobienie EKUZ w Polsce

EKUZ należy wyrobić, zanim wyjedzie się z kraju. Wydanie karty jest bezpłatne i wymaga niewielu formalności. Przede wszystkim należy złożyć wniosek o wydanie EKUZ. Do wyboru jest kilka dróg postępowania.

 • Udanie się do oddziału NFZ lub jego delegatury, pobranie wniosku, wypełnienie na miejscu i oczekiwanie na wydanie karty od ręki.
 • Wysłanie wypełnionego wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). EKUZ można odebrać osobiście lub złożyć dyspozycję przesłania jej pocztą.
 • Wydrukowanie odpowiedniego formularza ze strony NFZ, wypełnienie go i wysłanie pocztą do NFZ. Karta również przychodzi listownie.
 • Wysłanie wypełnionego wniosku e-mailem, ale dotyczy to tylko EKUZ wydawanej w ramach wyjazdu do pracy.

Czas oczekiwania na wyrobienie EKUZ poza opcją „od ręki” wynosi około 5 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, czyli okresach większego ruchu turystycznego, może wydłużyć się on o kilka dni.

Okres ważności EKUZ a wyjazd do Danii

Trzeba pamiętać, że każda karta wydana przez NFZ ma swoją ważność. Zależy ona od statusu ubezpieczonego. Dlatego osoby, które już kiedyś miały wyrobioną EKUZ, powinny sprawdzić przed wyjazdem, czy jest ona jeszcze ważna. Jeżeli nie, należy jak najszybciej udać się po nową kartę.

EKUZ wydawana jest na kilka różnych okresów:

 • 20 lat – dla emerytów w wieku emerytalnym;
 • 5 lat – dla emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, dla osób niepełnoletnich z polskim obywatelstwem;
 • do ukończenia 18 lat – dla osób niepełnoletnich ubezpieczonych jako członek rodziny oraz tych, które pobierają rentę lub korzystają z własnego tytułu do ubezpieczenia;
 • 3 lata – dla osób pracujących na umowę, przebywających na zasiłku lub świadczeniu przedemerytalnym oraz
 • 18 miesięcy – dla osób pełnoletnich na rencie, dla tych, którzy mają 18 lat i ubezpieczenie jako członek rodziny, są studentami lub uczniami z własnym tytułem do ubezpieczenia;
 • 6 miesięcy – dla osób nieubezpieczonych, ale mogących prawnie korzystać ze świadczeń na NFZ (np. kobiety w ciąży, osoby ze statusem uchodźcy, które mieszkają w Polsce);
 • 2 miesiące – dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy lub wyżej niewymienionych osób ubezpieczonych;
 • 90 dni – dla osób nieubezpieczonych, które korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • 42 dni – dla kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium kraju.

Warto pamiętać, że EKUZ obowiązuje tylko dla jednej osoby. Dlatego dzieci, nawet niemowlęta, muszą mieć osobną kartę. W imieniu osób niepełnoletnich wniosek o wydanie EKUZ składa rodzic lub opiekun prawny.

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Danii

Zdaniem lokalnych władz w Danii istnieje duże prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego. Na terenie całego kraju obowiązuje czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego w pięciostopniowej skali. Trzeba zachować szczególną ostrożność oraz sprawdzać komunikaty policji i władz porządkowych na lotniskach, dworcach kolejowych, w centrach i na ulicach handlowych, w środkach komunikacji publicznej i na stacjach metra oraz w miejscach dużych zgrupowań ludzi.

Przed wyjazdem do Danii nie ma obowiązku przyjmowania określonych szczepień.

EKUZ w Danii a dodatkowa polisa turystyczna

Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, nasuwa się jeden wniosek: EKUZ w Danii nie daje pełnej ochrony. Teoretycznie może wystarczyć na uzyskanie bezpłatnej pomocy w przypadku niegroźnego problemu zdrowotnego. W skomplikowanych sytuacjach lub w razie potrzeby natychmiastowego powrotu chorego do Polski, nie ma jednak co liczyć na świadczenie z EKUZ. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia w formie wybranej polisy turystycznej.

Rekomendowane jest uzupełnienie EKUZ o wykupienie prywatnego ubezpieczenia podróżnego, które:

 • pokryje koszty ewentualnego leczenia w szerszym zakresie;
 • zapewni darmową opiekę medyczną udzieloną w prywatnych placówkach;
 • pokryje opłaty za wykonane zabiegi medyczne;
 • zrefunduje zakup leków;
 • pokryje koszty przeprowadzonej akcji ratowniczej;
 • uwzględni transport medyczny chorego do kraju;
 • zapewni bezpłatne przywiezienie ciała do Polski w razie zgonu.

Dobre ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Danii a jego zakres dodatkowy

Warto pamiętać, że polisa turystyczna może obejmować nie tylko udzielanie pomocy medycznej. W zakresie dodatkowych opcji mile widziane są m.in.

 • ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • ochrona bagażu;
 • zdarzenia doznane pod wpływem alkoholu;
 • OC sportowe;
 • OC w życiu prywatnym;
 • pakiet Assistance;
 • pomoc prawna;
 • sytuacje zaostrzenia choroby przewlekłej.
Te wszystkie składowe razem budują bezpieczeństwo i zapewniają spokój podczas zagranicznego pobytu. Pamiętaj jednak, że każdy ubezpieczyciel ma prawo do stosowania wyłączeń w swoich polisach. Dlatego należy dokładnie przeczytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) i z uwagą przyjrzeć się sytuacjom, które mogą uniemożliwić wypłatę środków na leczenie lub odszkodowanie.

Cena polisy turystycznej do Danii

Błędne jest myślenie, że najdroższa polisa turystyczna będzie najlepsza. Czasami ta tańsza zapewnia najszerszą i najpewniejszą ochronę. Dlatego trzeba dokładnie porównać oferty od różnych ubezpieczycieli, zapoznać się z OWU i wybrać taki pakiet, który będzie najlepiej odpowiadał Twoim potrzebom i charakterowi wyjazdu.

Ile może zapłacić za ubezpieczenie podróżne jedna osoba, która wyrusza w 7-dniową podróż po Danii? Oto kilka przykładowych cen.

7-dniowy pobyt w Danii

Polisa na 3-dniowy pobyt w Danii
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Signal Iduna
Koszty leczenia
86 050 zł
Ratownictwo
Bagaż
21,53 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł 83 sporty objęte polisą, zdarzenia pod wpływem alkoholu.
Ergo Hestia
Koszty leczenia
86 050 zł
Ratownictwo
Bagaż
800 zł
28,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł 20 sportów objętych polisą, zdarzenia pod wpływem alkoholu.
Europa
Koszty leczenia
172 101 zł
Ratownictwo
Bagaż
2 151 zł
41,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 21 513 zł OC: 215 126 zł OC sportowe 215 126 zł, sprzęt sportowy: 2151 zł.
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
Bagaż
41,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 1 000 000 zł OC sportowe 1 000 000 zł, zdarzenia pod wpływem alkoholu
Polisa na 3-dniowy pobyt w Danii
Signal Iduna
21,53 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
86 050 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł 83 sporty objęte polisą, zdarzenia pod wpływem alkoholu.
Ergo Hestia
28,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
86 050 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł 20 sportów objętych polisą, zdarzenia pod wpływem alkoholu.
Europa
41,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
172 101 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
2 151 zł
Dodatkowo: NNW: 21 513 zł OC: 215 126 zł OC sportowe 215 126 zł, sprzęt sportowy: 2151 zł.
Allianz
41,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 1 000 000 zł OC sportowe 1 000 000 zł, zdarzenia pod wpływem alkoholu

W zasadzie już za 3 zł dziennie można mieć ubezpieczenie, które pokryje w Danii dodatkowe koszty leczenia, a nawet uwzględni następstwa nieszczęśliwych wypadków. Doboru najlepszej polisy można dokonać za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych.

Kalkulacje są darmowe, a wybrany pakiet ubezpieczeń można zamówić online.

Karta EKUZ w Danii – FAQ

Jak otrzymać receptę w Danii?

Jeśli chcesz dostać receptę na leki, musisz udać się do placówki, która ma podpisaną umowę z państwową służbą zdrowia. Tam możesz okazać swoją kartę EKUZ i dokument tożsamości oraz poprosić lekarza o wypisanie recepty.

Gdzie ubiegać się o zwrot kosztów leczenia poniesionych w Danii?

Osoby, które zainwestują swoje pieniądze, by pokryć koszty leczenia w Danii, a miały podczas pobytu przy sobie ważną kartę EKUZ, mogą wnioskować o zwrot środków:

 • na miejscu w duńskim urzędzie gminy (kommune);
 • w Polsce w swoim oddziale NFZ.

Zawsze należy złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów wraz z dowodami w postaci dokumentów potwierdzających korzystanie z opieki medycznej, oryginałów rachunków, kopii recept oraz dowodów zapłaty za leki kupione w aptece.

Czy warto wykupić ubezpieczenie na wyjazd dla osób aktywnych?

Turyści zamiłowani w sportach, którzy zamierzają aktywnie spędzić czas w Danii, powinni wykupić dodatkową polisę z pakietem dla sportowca. Może ona obejmować sporty ekstremalne, sytuacje wysokiego ryzyka oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego. Szczegóły należy sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Czy EKUZ w Danii pokryje koszty związane z leczeniem koronawirusa?

Chorzy na Covid-19 zdiagnozowani podczas pobytu w Danii otrzymają pomoc taką, jaka przysługuje obywatelom tego kraju. Jest to więc niezbędny zakres świadczeń medycznych. Natomiast, jeżeli chory będzie musiał wrócić do Polski, koszty transportu sanitarnego pokryje z własnego portfela. Dlatego dla bezpieczeństwa w takich sytuacjach lepiej dokupić ubezpieczenie turystyczne.

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok