EKUZ w Bułgarii nie gwarantuje pełnej ochrony

 • W razie skierowania na kwarantannę z powodu Covid-19 koszty izolacji trzeba pokryć samodzielnie.
 • Karta nie pokrywa kosztu transportu powrotnego do Polski.
 • Zapłacić trzeba za leczenie stomatologiczne, badania laboratoryjne, a częściowo za pobyt w szpitalu i zakup leków.
 • Nierefundowane jest także ratownictwo górskie.
 • Warto więc mieć ze sobą polisę, która pokryje koszty leczenia przynajmniej do kwoty 30 000 euro.

Bułgaria to od kilkudziesięciu lat jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Nic dziwnego – turystów przyciągają malownicze wybrzeża i przystępne ceny. Niestety problemy ze zdrowiem mogą przytrafić się także podczas wypoczynku w malowniczej Bułgarii. 

Czy w Bułgarii można skorzystać z karty EKUZ? Za jakie świadczenia trzeba będzie dopłacić z własnej kieszeni? Sprawdźmy! 

Bułgaria – co zapewnia karta EKUZ? 

Dzięki EKUZ turyści z Polski mogą w Bułgarii skorzystać ze świadczeń refundowanych przez tamtejszy odpowiednik NFZ. Odbywa się to na zasadach takich, jakie dotyczą także obywateli bułgarskich.

Pomoc dotyczy jednak wyłącznie niezbędnych świadczeń medycznych. O tym, czy dane świadczenie faktycznie jest „niezbędne” decyduje lekarz, który udziela pomocy. Bierze przy tym pod uwagę oczywiście stan zdrowia pacjenta, ale też np. planowany czas pobytu w Bułgarii. Może on też wystawić skierowanie do specjalisty lub szpitala.

Pomoc medyczna na podstawie EKUZ z pewnością zostanie udzielona w momencie bezpośredniego zagrożenia życia. Bezpłatny jest też transport karetką. Ponadto EKUZ obejmuje przypadki zachorowania na COVID-19. W razie zakażenia koronawirusem w Bułgarii turysta także może liczyć na pomoc na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju.

EKUZ w Bułgarii – czego nie refunduje?

W Bułgarii za wiele świadczeń medycznych, które w Polsce są bezpłatne, trzeba dodatkowo dopłacić lub ponieść ich koszty w całości.

Warto pamiętać, że NFZ, po powrocie do kraju, nie zwróci tych kosztów. Przykładowe płatne świadczenia to:

 • Wizyta u stomatologa (z opłat zwolnione są kobiety w ciąży, dzieci i młodzież do lat 18).
 • Transport powrotny do Polski.
 • Badania laboratoryjne.
 • Pobyt w szpitalu (ok. 5,80 lewa za dzień w przypadku pobytu do max. 10 dni). 
 • Leki (nierefundowane są płatne w 100%, a refundowane – płatne częściowo lub darmowe, w zależności od decyzji lekarza).
 • Ratownictwo górskie. 

Warto też pamiętać, że karta EKUZ w ogóle nie obejmuje leczenia w placówkach prywatnych.

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Bułgarii?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) daje podróżnikom możliwość  skorzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w trakcie pobytu za granicą. Skorzystać z nich można na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – a zatem także w Bułgarii, która jest członkiem UE od 2007 r. 

Kartę EKUZ można wyrobić, udając się do oddziału wojewódzkiego NFZ lub online. Aby wyrobić kartę, należy pobrać wniosek ze strony NFZ, wypełnić go i własnoręcznie podpisać.

Wniosek można złożyć w wydziale wojewódzkim lub w uprawnionej delegaturze NFZ. Można też wysłać go pocztą tradycyjną, a także złożyć przez platformę ePUAP lub Internetowe Konto Pacjenta

Mailowo można wnioskować o EKUZ wydawany w celach pracowniczych. Wówczas wypełniony dokument należy wysłać na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl.

W przypadku osobistego złożenia wniosku we właściwym oddziale kartę otrzymamy od ręki. W pozostałych przypadkach wydanie EKUZ trwa do 3 dni, a w sezonie wakacyjnym – nawet do 10 dni.

Jak skorzystać z karty EKUZ w Bułgarii?

Karta EKUZ zapewnia dostęp do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w trakcie pobytu w Bułgarii – jednak nie w każdej placówce. Z karty można skorzystać tylko w przychodniach czy szpitalach, które podpisały umowę z lokalnym odpowiednikiem NFZ. Listę takich placówek można znaleźć w miejscowej kasie chorych lub znacznie szybciej – na stronie internetowej konkretnej placówki.

Na wizytę należy zabrać dowód osobisty i kartę EKUZ. Warto pamiętać, że turyści posiadający kartę EKUZ uzyskują dostęp do świadczeń medycznych na takich samych zasadach, jak obywatele Bułgarii. Należy więc wziąć pod uwagę sytuację, w której do pewnych świadczeń medycznych, mimo posiadania karty, trzeba będzie dopłacić

Wyjazd do Bułgarii a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

Okres ważności EKUZ, z której można skorzystać także w Bułgarii, nie jest jednolity dla wszystkich obywateli. W przypadku większości dorosłych osób zatrudnionych lub samozatrudnionych będą to 3 lata, ale progów jest kilka. Ważność karty EKUZ wynosi: 

 • 20 lat – dla osób otrzymujących emeryturę, które osiągnęły już wiek emerytalny. 
 • 5 lat – dla osób otrzymujących emeryturę, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego.
 • Do 18. roku życia – dla podróżników, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat i mają ubezpieczenie jako członek rodziny, lub własny tytuł do ubezpieczenia, lub pobierają rentę.
 • 3 lata – dla turystów będących osobami zatrudnionymi, prowadzącymi własną działalność gospodarczą lub otrzymującymi zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.
 • 18 miesięcy – dla turystów otrzymujących rentę, którzy mają więcej niż 18 lat lub mają ubezpieczenie jako członek rodziny i ukończyli już już 18 lat, lub mają ubezpieczenie jako student, lub są uczniami oraz mają więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia.
 • 6 miesięcy – dla podróżników, którzy nie mają ubezpieczenia, ale mają prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli np. są w ciąży lub w trakcie porodu i mają obywatelstwo polskie oraz mieszkają w Polsce lub są w ciąży lub w trakcie porodu i mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają w Polsce. 6-miesięczny okres ważności dotyczy również turystów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy. 
 • 2 miesiące – dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotni, a także dla osób ubezpieczonych niewymienionych wcześniej lub osób, dla których nie spełniono obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
 • 90 dni – dla podróżników, którzy nie mają ubezpieczenia, ale spełniają  kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.
 • 42 dni – dla turystów, którzy nie mają ubezpieczenia, ale są w okresie połogu, mają polskie obywatelstwo i mieszkają w Polsce. 

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Bułgarii

Bułgaria to bezpieczny kierunek turystyczny. Szczególną ostrożność trzeba jednak zachować w miejscowościach turystycznych, a zwłaszcza w najpopularniejszych kurortach.

Częściej niż w innych rejonach Bułgarii zdarzają się tam kradzieże kieszonkowe – dokumentów i pieniędzy. W Bułgarii nie ogłoszono stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, która pokryje koszty leczenia w zakresie szerszym niż karta EKUZ. 

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Bułgarii – dlaczego warto je mieć? 

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie bez przyczyny doradza turystom zakup dodatkowej polisy turystycznej. Poleganie wyłącznie na karcie EKUZ może być ryzykowne i narazić podróżnika na ogromne koszty. Warto pamiętać, że:

Karta EKUZ zapewnia pokrycie kosztów leczenia tylko w bardzo podstawowym zakresie.

 • Lekarz każdorazowo ocenia, czy świadczenie faktycznie jest „niezbędne” (decyduje lekarz, nie turysta).
 • Karta EKUZ w ogóle nie pokrywa kosztów leczenia w prywatnych placówkach.
 • Karta EKUZ w ogóle nie pokrywa kosztów akcji ratowniczych (które mogą wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych!).

Przygotowania do podróży warto więc rozpocząć od znalezienia dobrej polisy ubezpieczeniowej, która zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wyjazdu. 

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Bułgarii? 

Dobra polisa ubezpieczeniowa na urlop w Bułgarii powinna zawierać co najmniej elementy takie jak:

 • Koszty leczenia. To najważniejszy element polisy turystycznej, dzięki któremu podróżnik nie musi pokrywać kosztów leczenia i hospitalizacji z własnej kieszeni. W przypadku podróży do Bułgarii ich suma gwarantowana powinna wynosić minimum 20 – 30 000 euro. W dobie COVID-19, należy również sprawdzić, czy polisa obejmuje także koszty leczenia związane z zachorowaniem na koronawirusa. 
 • Koszty ratownictwa. Uchronią podróżnika przed koniecznością pokrycia bardzo wysokich kosztów ewentualnych akcji ratowniczych.
 • Ubezpieczenie NNW. Dzięki NNW podróżnik, który padnie ofiarą  nieszczęśliwego wypadku, może ubiegać się o odszkodowanie. 
 • OC w życiu prywatnym. Przyda się wszystkim osobom, które w trakcie wyjazdu wyrządzą szkodę osobie trzeciej lub jej mieniu. Konsekwencje finansowe poniesie ubezpieczyciel. 

Zakres polisy należy jednak przede wszystkim dopasować do swoich potrzeb. Ubezpieczenie turystyczne powinny rozszerzyć osoby, które np. zamierzają w trakcie wypoczynku w Bułgarii spróbować sportów ekstremalnych.

Przydatne może okazać się także ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego (jeśli takowy zabieramy), a dla imprezowiczów – klauzula alkoholowa. Dobre ubezpieczenie to ubezpieczenie dopasowane do potrzeb podróżnika! 

Ile kosztuje polisa turystyczna do Bułgarii? 

Zakup odpowiedniej polisy turystycznej znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa wyjazdu. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczenie zrujnuje portfel turystów – wręcz przeciwnie. Ceny polisy rozpoczynają się już od ok. 4 złotych za jeden dzień ochrony. 

Poniżej kilka propozycji ubezpieczenia na 14-dniowy wyjazd do Złotych Piasków w sezonie wakacyjnym 2021. Oferty dotyczą jednej zdrowej osoby dorosłej. 

14-dniowy urlop w Złotych Piaskach
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Allianz
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
52,36 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną
Europa
Koszty leczenia
137 288 zł
Ratownictwo
22 881 zł
Bagaż
1 373 zł
63,00 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 13 729 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
63,90 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 60 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł
Signal Iduna
Koszty leczenia
183 051 zł
Ratownictwo
32 034 zł
Bagaż
1 000 zł
84,65 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte polisą sprzęt sportowy
14-dniowy urlop w Złotych Piaskach
Allianz
52,36 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną
Europa
63,00 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
137 288 zł
Ratownictwo
22 881 zł
Bagaż
1 373 zł
Dodatkowo: NNW: 13 729 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Nationale-Nederlanden
63,90 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 60 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł
Signal Iduna
84,65 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
183 051 zł
Ratownictwo
32 034 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte polisą sprzęt sportowy

Więcej ofert ubezpieczenia turystycznego na bezpieczny wyjazd do Bułgarii można w kilka minut odnaleźć przy pomocy naszego kalkulatora ubezpieczeń podróżnych. Słoneczna Bułgaria czeka!

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok