EKUZ we Włoszech nie zapewnia pełnej ochrony

 

 • We Włoszech leczenie Covid-19 będzie częściowo finansowane przez pacjenta.

 • EKUZ zapewnia tylko podstawową pomoc, za szereg usług trzeba dopłacić.

 • Dodatkowe opłaty obowiązują w przypadku wizyt lekarskich, badań, transportu medycznego czy zakupu leków.

 • W 100% płatny jest transport powrotny do kraju oraz leczenie prywatne.

 • Wszystkie te koszty pokryje ubezpieczenie turystyczne z sumą gwarantowaną na co najmniej 30 000 euro.

   

   

Z karty EKUZ można skorzystać na terenie całej Unii Europejskiej, także we Włoszech. Dokument ten nie gwarantuje pełnej ochrony. Sprawdzamy, na co można liczyć, a za co trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

EKUZ można wyrobić za darmo i na kilka sposobów – osobiście lub składając wniosek online czy pocztą. Podpowiemy jak to zrobić oraz na co uważać podczas podróży oraz dlaczego warto mieć ze sobą dodatkowe ubezpieczenie do Włoch.

Włochy – co zapewnia karta EKUZ? 

Karta EKUZ jest honorowana we Włoszech, a poszkodowany turysta legitymujący się tym dokumentem otrzyma bezpłatną pomoc medyczną w razie nagłej potrzeby.

To lekarz pierwszego kontaktu decyduje, czy pomoc jest niezbędna i w jakim zakresie. Natomiast w sytuacji zagrożenia zdrowia lub/i życia, podróżny powinien zadzwonić na numer alarmowy 112 lub pojechać bezpośrednio do szpitala. 

Darmowe jest leczenie szpitalne, ale za część usług trzeba dopłacić – na terenie Włoch obowiązuje zasada współfinansowania leczenia przez pacjenta. 

EKUZ we Włoszech – czego nie refunduje?

Niektóre świadczenia medyczne są we Włoszech współfinansowane przez pacjentów. Takie same zasady będą dotyczyły turystów z kartą EKUZ.

Część usług może być pełnopłatna – także te, które w Polsce oferowane są w ramach NFZ. Należy mieć to na uwadze i dokładnie sprawdzić przed planowanym wyjazdem, gdyż koszty poniesione na te świadczenia nie są zwracane przez NFZ. 

Przykład: w większości krajów koszty akcji ratowniczej oraz użycia sprzętu ratowniczego są w 100 % pokrywane przez poszkodowaną osobę. W Polsce ratownictwo finansowane jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 

Koszty wybranych świadczeń medycznych we Włoszech:

 • wizyta u lekarza pierwszego kontaktu – płatna, koszt to maksymalnie 135 zł,
 • wizyta u lekarza specjalisty – częściowo płatna,
 • leczenie stomatologiczne – płatne 100%,
 • opłata za leki – mogą być bezpłatne, płatne w części, pełnopłatne lub w ryczałcie. Ryczałt, po uprzednim złożeniu wniosku, może zwrócić NFZ. 
 • transport medyczny do szpitala – częściowo płatny,
 • transport medyczny do kraju – w 100% pokrywany przez pacjenta.

Koronawirus a EKUZ: leczenie COVID-19 odbywa się na takich samych zasadach jak dla obywateli Włoch. 

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Włoch?

Wyrobienie karty EKUZ w Polsce to jedna z przyjemniejszych urzędniczych formalności. Jest kilka sposobów na złożenie wniosku, w tym całkowicie zdalnie, a samo wyrobienie karty trwa kilkanaście minut przy odbiorze osobistym. 

Na zdalne złożenie wniosku i otrzymanie karty są aż 4 sposoby:

 • Wysyłka wniosku pocztą.
 • Wysyłka wniosku pocztą elektroniczną.
 • Wysyłka wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 • Złożenie wniosku poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). 

Istnieje także możliwość osobistego złożenia wniosku o wydanie EKUZ. Formularz można wcześniej pobrać ze strony NFZ, wydrukować i wypełnić w domu, a następnie udać się do oddziału NFZ lub wypełnić wniosek na miejscu.

Wydanie karty zazwyczaj jest bezproblemowe i zajmuje maksymalnie kilkanaście minut. 

Jak skorzystać z karty EKUZ we Włoszech?

Jeśli potrzebna jest pomoc medyczna, turysta powinien wraz z dowodem osobistym/paszportem i kartą EKUZ udać się do najbliższej publicznej placówki medycznej.

Lista tych placówek dostępna jest w lokalnym urzędzie do spraw opieki zdrowotnej – Azienda Sanitaria Locale (ASL). W większych miejscowościach turystycznych funkcjonują specjalne placówki zdrowia dedykowane turystom. Noszą nazwę Servizio di guardia turistica, Servizio di guardia medica estiva.

Zwrot kosztów za leczenie prywatne a EKUZ

Jeśli chory/poszkodowany turysta musiał natychmiast skorzystać z pomocy medycznej i wybrał placówkę prywatną, musi ponieść koszty samodzielnie. Jednak istnieje możliwość zwrotu pieniędzy.

Należy zachować rachunki za świadczenia medyczne, a następnie po powrocie do kraju złożyć wniosek o zwrot kosztów. Zostaną one oddane zgodnie ze stawkami polskimi, jakie obowiązują w rozliczeniach między NFZ a zleceniodawcami. Jest więc spore prawdopodobieństwo, że zwrot nie obejmie całej wydanej kwoty. 

W przypadku konieczności wykupienia leków we Włoszech, należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu po receptę. Pozwoli to wykupić leki z refundacją. Jeśli zostały kupione bez recepty to również jest możliwość zwrotu poniesionych środków – należy przedstawić NFZ potwierdzenie zakupu i pudełko po lekach.  

Wyjazd do Włoch a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to niewielki plastikowy dokument, który potwierdza objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym daną osobę.

Karta wydawana jest dla każdej osoby w rodzinie osobno, w tym także dla niepełnoletnich dzieci. Należy natomiast pamiętać, że w zależności od kilku czynników, może mieć odmienne terminy ważności.

EKUZ jest wydawany na:

 • 20 lat – dla emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat),
 • do 18-stego roku życia – dla osób niepełnoletnich, które mają ubezpieczenie jako członek rodziny/pobierają rentę/mają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 5 lat – dla emerytów, którzy nie ukończyli 60 lat (kobiet) i 65 lat (mężczyzn)/dla osób niepełnoletnich, które mają obywatelstwo polskie,
 • 3 lata – dla osób zatrudnionych/dla osób prowadzących działalność gospodarczą/dla osób otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • 18 miesięcy – dla osób, które otrzymują rentę i mają skończone 18 lat/mają 18 lat i ubezpieczenie jako członek rodziny/mają ubezpieczenie jako student/mają 18 lat, są uczniem i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 6 miesięcy – dla osób, które nie mają ubezpieczenia, ale posiadają prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli: są w ciąży, połogu mają obywatelstwo Polskie i mieszkają w Polsce/mają status uchodźcy, zezwolenie na pobyt czasowy/nie mają 18 lat, ale mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • 2 miesiące – dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/ osoby ubezpieczone, ale nie spełniające powyższych warunków
 • 90 dni – dla osób nieubezpieczonych, ale spełniających kryterium dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej (potrzebne potwierdzenie decyzji np. wójta, burmistrza),
 • 42 dni – dla osób nie posiadających ubezpieczenia, ale będących w połogu, mieszkających w Polsce, mających obywatelstwo polskie.

Bezpieczeństwo i zagrożenia we Włoszech

Aktualnie we Włoszech obowiązuje 4-ty stopień w pięciostopniowej skali zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to duże prawdopodobieństwo ataków terrorystycznych, należy więc liczyć się z ewentualnością wzmożonych kontroli w miejscach turystycznych, np. przy wejściach do muzeów oraz z obecnością służb mundurowych na ulicach. 

Turyści są narażeni na kradzieże – sugeruje się, aby na wyjazd zabrać ze sobą dwa dokumenty tożsamości (paszport, dowód osobisty), przy czym jeden z nich zostawiać w hotelowym sejfie. 

W środkowych Włoszech istnieje zagrożenie trzęsieniami ziemi. 

Rekomendacja Ministerstwa Zdrowia:

Zalecamy dodatkowe ubezpieczenia prywatne. W razie konieczności pokryją one koszty leczenia w szerszym zakresie oraz koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Uwagę tę kierujemy szczególnie do osób nieubezpieczonych w Polsce.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Włoch – dlaczego warto je mieć? 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego czy polisa podróżna – co lepiej sprawdzi się we Włoszech? Odpowiedź jest prosta: jedno i drugie. Karta EKUZ to podstawa i zawsze warto ją mieć, niezależnie od ubezpieczenia turystycznego.

Jednak EKUZ zapewnia wyłącznie podstawową i niezbędną pomoc medyczną, a część świadczeń poszkodowany musi współfinansować. Dlatego wybór jest oczywisty: tylko nasze ubezpieczenie turystyczne zapewni pełną ochronę, zwrot kosztów leczenia oraz pokryje dodatkowe świadczenia.

Polisa podróżna zapewnia także dodatkowe benefity, których próżno szukać w karcie EKUZ, np. pakiet assistance zapewniający pomoc przy zepsutym samochodzie, auto zastępcze, pomoc tłumacza, prawnika.

Niezaprzeczalną zaletą jest też możliwość dopasowania ubezpieczenia turystycznego pod indywidualne potrzeby, np. jadąc do Włoch z zamiarem uprawiania sportów ekstremalnych, można wybrać ubezpieczenie dedykowane takim aktywnościom.

Polisa pokryje koszty ratownictwa, ale też będzie miała odpowiednią wyższą sumę gwarantowanych kosztów leczenia i OC sportowego. Polisę turystyczną warto kupić nawet na krótszy wyjazd np. Majówkę (https://rankomat.pl/turystyka/gdzie-jechac-na-majowke). 

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Włoch? 

Wybierając polisę na wakacje we Włoszech, warto zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii:

1. Cel podróży – czy będzie to wyjazd turystyczny, do pracy czy zawodowy. Jakie aktywności planowane są podczas pobytu: zwiedzanie, a może jazda na nartach czy rowerze. Odpowiedzi na te pytania determinują wybór polisy. 

2. Stan zdrowia – jeśli jesteś w ciąży/chorujesz przewlekle/przyjmujesz na stałe leki możesz, a nawet musisz wybrać ubezpieczenie z odpowiednimi rozszerzeniami, które pełniej zabezpieczy.

3. Rodzaj podróżowania – w przypadku podróży lotniczej do Włoch, warto wykupić ubezpieczenie bagażu lub od opóźnienia/odwołania lotu. Jeśli droga ma być pokonana samochodem lub planujemy dużo jeździć autem już we Włoszech zdecydowanie warto wybrać ubezpieczenie z rozszerzonym assistance. 

Podsumowując, polisa powinna zapewniać:

 • koszty leczenia,
 • koszty ratownictwa,
 • NNW,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Assistance,
 • ubezpieczenie bagażu.

Konkretne oferty można porównać korzystając z przejrzystego i intuicyjnego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. Sprawdzisz w nim gwarantowane sumy kosztów leczenia, ratownictwa, NNW, OC, OC sportowego, COVID-19, stomatologa, opóźnienia lotu, zgubienia bagażu, assistance. 

Poznając koszty i gwarantowane sumy, wybierz to ubezpieczenie które odpowiada Twoim potrzebom. Przed zakupem zapoznaj się jeszcze z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które zawierają szczegółowy opis ochrony i listę wyłączeń. Tylko ten dokument jest w stanie całościowo określić, kiedy i w jakim zakresie będzie należała Ci się pomoc. 

W OWU znajdują się m.in. wyłączenia ochrony, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić pokrycia kosztów leczenia lub wypłaty odszkodowania. Nawet w sytuacji, gdy ubezpieczony dotrzyma wszelkich formalności ze swojej strony. Kiedy tak się dzieje? Oto najczęstsze wyłączenia:

 • stan nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu,
 • stan po spożyciu leków psychotropowych, środków odurzających,
 • prowadzenie pojazdów bez uprawnień,
 • próba samobójcza, samookaleczenie ciała,
 • ataki terrorystyczne, strajki, zamieszki
 • rażące niedbalstwo.

Ile kosztuje polisa turystyczna do Włoch?

Różnica między najtańszym a najdroższym ubezpieczeniem jest spora, więc każdy może znaleźć ofertę dla siebie, dostosowaną pod swoje indywidualne potrzeby.

Warto jednocześnie podkreślić, że zazwyczaj najtańsza polisa zapewnia dość niskie sumy gwarantowane kosztów leczenia, przy czym – co ciekawe – najdroższa wcale nie musi zapewniać najlepszej opieki. 

W tabeli poniżej przedstawiliśmy oferty kilku towarzystw. Koszt dziennej ochrony waha się od 3,29 zł do 20 zł za jeden dzień.

Polisa na 14-dniowy pobyt we Włoszech
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Allianz
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
52,36 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sporty objęte ochroną
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
63,90 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 60 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
110,00 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 200 000 zł ubezpieczenie Covid-19
AXA Assistance
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
174,30 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 1 500 000 zł sprzęt sportowy
Polisa na 14-dniowy pobyt we Włoszech
Allianz
52,36 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sporty objęte ochroną
Nationale-Nederlanden
63,90 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 60 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł
Generali
110,00 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 200 000 zł ubezpieczenie Covid-19
AXA Assistance
174,30 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 1 500 000 zł sprzęt sportowy

Więcej informacji i ofert znajdziesz wchodząc w naszym kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych

Włochy do bardzo dobry kierunek na majówkowy wyjazd, więcje propozycji znajdziesz tutaj: www.ubezpieczeniaonline.pl/turystyczne/a/gdzie-na-weekend-majowy/315.html

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok