EKUZ w Czechach nie gwarantuje pełnej ochrony

 • W Czechach koszty pobytu na kwarantannie należy pokryć z własnej kieszeni.

 • Trzeba będzie dopłacić także za pobyt na oddziale ratunkowy.

 • EKUZ nie refunduje też leczenia stomatologicznego oraz zakupu leków.

 • Koszty te może pokryć ubezpieczenie turystyczne.

 • Suma gwarantowana kosztów leczenia nie powinna być niższa niż 30 000 euro.

Bliskość granicy, gościnni mieszkańcy, imponująca przyroda i setki zabytków – wszystkie te elementy jak magnes przyciągają turystów do Czech. Czechy w sezonie turystycznym mają do zaoferowania naprawdę sporo. 

Wypadki mogą przydarzyć się jednak również w trakcie urlopu w malowniczych Czechach. Czy można liczyć na to, że karta EKUZ pokryje wszystkie koszty leczenia, czy lepiej dodatkowo się ubezpieczyć? Jak działa EKUZ w Czechach? Wyjaśniamy. 

Czechy – co zapewnia karta EKUZ? 

Karta EKUZ działa wyłącznie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Skorzystać z niej można także w Czechach, które od 2004 r. są częścią UE. Karta zapewnia podróżnikom możliwość skorzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w każdym z krajów członkowskich. 

Dzięki karcie EKUZ turyści z Polski, którzy wyrobili kartę, mogą skorzystać ze świadczeń refundowanych przez czeski odpowiednik NFZ. Odbywa się to na takich samych zasadach, jakie dotyczą obywateli czeskich. W praktyce oznacza to, że jeśli obywatel Czech za konkretne świadczenia medyczne musi dopłacić, turysta z Polski również będzie musiał ponieść koszty dodatkowe. W zakresie świadczeń refundowanych przez polski i czeski NFZ mogą zachodzić różnice. 

EKUZ obejmuje również przypadki zachorowania na koronawirusa. Polski turysta w razie zachorowania na Covid-19 otrzyma pomoc taką, jaka przysługuje  obywatelowi czeskiemu. 

EKUZ w Czechach – czego nie refunduje?

Karta EKUZ w ogóle nie refunduje leczenia w czeskich placówkach prywatnych. Nie pokryje także kosztów akcji ratowniczych i poszukiwawczych oraz transportu chorego z powrotem do Polski. 

Dodatkowo dopłacić trzeba także za inne świadczenia, które w Polsce często takich dopłat nie wymagają. Poniżej kilka przykładów

 • Leczenie stomatologiczne – leczenie nagłych przypadków to koszt ok. 90 koron; dopłacić trzeba również za świadczenia i materiały ponadstandardowe.
 • Leczenie na SOR – dopłata to ponownie koszt ok. 90 koron.
 • Lekarstwa – turysta pokrywa całkowity lub częściowy koszt leków, w zależności od sytuacji i przepisanych środków.  

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Czech?

Kartę EKUZ może wyrobić każda osoba, która jest ubezpieczona w polskim NFZ. Można to robić:

 • w oddziale wojewódzkim NFZ (karta wydawana jest zwykle od ręki),
 • przez Internet (w sezonie wakacyjnym czas oczekiwania na kartę może wynieść od 1 do nawet 10 dni. 

Aby wyrobić kartę, ze strony NFZ należy pobrać wniosek i wypełnić go. Następnie wniosek składa się w wydziale wojewódzkim lub delegaturze NFZ.

Dla osób, które wolą złożyć wniosek online przewidziano dwie drogi: za pośrednictwem platformy ePuap lub Internetowego Konta Pacjenta. Można też przesłać go pocztą tradycyjną. W przypadku wnioskowania o EKUZ na czas wyjazdu do pracy za granicę można złożyć dokument mailowo na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl.

Jak skorzystać z karty EKUZ w Czechach?

Skorzystanie z karty EKUZ na terenie Czech nie jest trudne. Przed wizytą trzeba jednak sprawdzić, czy placówka, do której zamierzamy się wybrać, podpisała umowę z czeskim odpowiednikiem NFZ. Tylko takie placówki udzielą turystom z Polski nieodpłatnej pomocy medycznej na podstawie karty EKUZ. Informację na ten temat najlepiej wyszukać na stronie przychodni lub szpitala.

Na wizytę trzeba wziąć ze sobą kartę EKUZ i dowód osobisty lub paszport. Dla bezpieczeństwa zaleca się też, aby mieć ze sobą gotówkę. Może zdarzyć się sytuacja, w której za pewne świadczenia medyczne, będzie trzeba dopłacić. 

Wyjazd do Czech a karta EKUZ – jak długo ważna jest karta?

Termin ważności karty EKUZ nie jest jednolity dla wszystkich podróżników – zależy od sytuacji jej posiadacza. W przypadku większości osób dorosłych (zatrudnionych lub samozatrudnionych) karta będzie ważna przez 3 lata. W przypadku dzieci karta utraci ważność dopiero w momencie osiągnięcia pełnoletności

Karta EKUZ jest ważna:

 • 3 lata – w przypadku turystów zatrudnionych, prowadzących własną działalność gospodarczą lub otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.
 • Do 18. roku życia – w przypadku podróżników, którzy nie ukończyli 18 lat i mają ubezpieczenie jako członek rodziny, lub własny tytuł do ubezpieczenia, lub pobierają rentę.
 • 20 lat – w przypadku osób otrzymujących emeryturę, które osiągnęły już wiek emerytalny.
 • 5 lat – w przypadku osób otrzymujących emeryturę, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego.
 • 18 miesięcy – w przypadku turystów otrzymujących rentę, którzy mają więcej niż 18 lat lub mają ubezpieczenie jako członek rodziny i ukończyli już 18 lat, lub mają ubezpieczenie jako student, lub są uczniami oraz mają więcej niż 18 lat i mają własny tytuł do ubezpieczenia.
 • 6 miesięcy – w przypadku podróżników, którzy nie mają ubezpieczenia, ale mają prawo do świadczeń na podstawie uprawnień szczególnych, czyli np. są w ciąży lub w trakcie porodu i mają obywatelstwo polskie oraz mieszkają w Polsce lub są w ciąży lub w trakcie porodu i mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają w Polsce. 6-miesięczny okres ważności karty EKUZ stosujemy również w przypadku turystów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy. 
 • 2 miesiące – w przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i posiadających status osób bezrobotnych. Termin 2-miesięczny dotyczy też osób ubezpieczonych niewymienionych wcześniej lub osób, dla których nie spełniono obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
 • 90 dni – w przypadku turystów, którzy nie mają ubezpieczenia, ale spełniają  kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.
 • 42 dni – w przypadku turystów, którzy nie mają ubezpieczenia, ale są w okresie połogu, mają polskie obywatelstwo i mieszkają w Polsce. 

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Czechach

Czechy to kierunek lubiany przez Polaków nie tylko ze względu na bliskość polskiej granicy, ale również – bezpieczeństwo. Choć aktualnie w Republice Czeskiej obowiązuje drugi stopień zagrożenia terrorystycznego (w skali od 0 do 3), to wystąpienie zamachu terrorystycznego uznaje się za mało prawdopodobne. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca jedynie zachowanie ogólnej czujności.

W Czechach, szczególnie w miejscowościach turystycznych, zagrożenie stanowią kieszonkowcy. Wyjątkową ostrożność trzeba zachowywać w środkach komunikacji miejskiej, na dworcach, w sklepach i restauracjach oraz w rejonie popularnych atrakcji turystycznych. Nie należy także zostawiać bez nadzoru cennych przedmiotów. 

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Czech – dlaczego warto je mieć? 

Przed wyjazdem do Czech zdecydowanie warto zaopatrzyć się w dobre ubezpieczenie turystyczne. Choć na terenie Czech można skorzystać z karty EKUZ, na co liczy wielu turystów, wielu z nich nie wie, że wiąże się to z wieloma ograniczeniami.

Warto pamiętać m.in., że:

 • Karta EKUZ zapewnia refundację kosztów leczenia wyłącznie w niezbędnych przypadkach. O tym, czy przypadek faktycznie jest „niezbędny” decyduje miejscowy lekarz. 
 • Karta EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów leczenia w prywatnych placówkach
 • Na podstawie EKUZ nie uzyskamy refundacji kosztów transportu medycznego do Polski.
 • Karta EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów akcji ratowniczych, a te – mogą generować koszty rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Czech? 

Zakres ubezpieczenia turystycznego do Czech warto dopasować do charakteru wyjazdu. Innej ochrony może potrzebować turysta, który zamierza uprawiać sporty ekstremalne w czeskich Karpatach, a innej – para spędzająca romantyczny weekend w Pradze.

Każda polisa turystyczna powinna jednak uwzględniać ryzyka takie jak:

 • Koszty leczenia. Czym wyższa suma, tym lepiej dla turysty. W przypadku wyjazdu do Czech suma kosztów leczenia powinna wynosić co najmniej 20 000 euro (30 000 euro uchodzi za sumę optymalną). W dobie pandemii, przeglądając oferty ubezpieczenia, warto również zwrócić uwagę na to, aby polisa zapewniała ochronę w przypadku zachorowania na COVID-19. 
 • Koszty ratownictwa. Akcje ratownicze są ekstremalnie drogie. W przypadku wyjazdu do Czech suma gwarantowana kosztów ratownictwa nie powinna być niższa niż 5 000 euro. 
 • Ubezpieczenie NNW. Wypadki niestety się zdarzają. Dzięki NNW turysta, który dozna uszczerbku na zdrowiu (np. zwichnie rękę, złamie nogę), może liczyć na wypłatę odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 • OC w życiu prywatnym. Ten element ubezpieczenia podróżnego bardzo się przydaje, gdy turysta nieumyślnie spowoduje szkodę u osoby trzeciej. Dzięki ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym konsekwencje finansowe takich zdarzeń poniesie ubezpieczyciel. 
 • Ubezpieczenie bagażu. Zapewnia wypłatę odszkodowania w razie kradzieży, zniszczenia, czy zgubienia bagażu.
 • Assistance. Dzięki Assistance turysta, kontaktując się z centrum alarmowym ubezpieczenia, szybko może uzyskać potrzebne informacje i niezbędną pomoc. 

Osoby, które cierpią na choroby przewlekłe, muszą pamiętać o rozszerzeniu ochrony. Dodatkowego rozszerzenia będą potrzebowali także turyści, którzy urlop w Czechach zamierzają spędzić, uprawiając sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalne. 

Ile kosztuje polisa turystyczna do Czech?

Poniżej kilka propozycji ubezpieczenia na 3-dniowy wyjazd do Czech. Propozycje dotyczą sezonu urlopowego i zostały wyliczone dla dwóch zdrowych osób dorosłych, która w trakcie wyjazdu planuje zwiedzać i odpoczywać.

Ceny optymalnej polisy rozpoczynają się już od ok. 4 złotych za jeden dzień ochrony! 

Polisa na weekend w Pradze
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Generali
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
30,00 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Signal Iduna
Koszty leczenia
183 051 zł
Ratownictwo
32 034 zł
Bagaż
1 000 zł
36,26 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
46,20 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
5 000 zł
65,14 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 25 000 zł OC: 300 000 zł ubezpieczenie Covid-19 60 sportów objętych ochroną OC sportowe: 300 000 zł
Polisa na weekend w Pradze
Generali
30,00 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Signal Iduna
36,26 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
183 051 zł
Ratownictwo
32 034 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
46,20 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy
Nationale-Nederlanden
65,14 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
5 000 zł
Dodatkowo: NNW: 25 000 zł OC: 300 000 zł ubezpieczenie Covid-19 60 sportów objętych ochroną OC sportowe: 300 000 zł

Więcej korzystnych ofert ubezpieczenia turystycznego, które zapewnią podróżnikom pełne bezpieczeństwo w Czechach, można w kilka minut odnaleźć przy pomocy naszego kalkulatora ubezpieczeń podróżnych. Każdy turysta znajdzie propozycję na miarę swoich potrzeb i możliwości. Bo bezpieczeństwo to podstawa – także w przypadku bliższych kierunków! 

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok