EKUZ w Czarnogórze nie zadziała

 • W Czarnogórze za koszty zachorowania na Covid-19 trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

 • Samemu trzeba opłacić zakwaterowanie i wyżywienie na kwarantannie lub w izolacji.

 • EKUZ nie jest tam honorowany – wszystkie usługi medyczne są płatne.

 • Za wizytę u lekarza trzeba zapłacić około 30-50 euro.

 • Służba zdrowia w Czarnogórze jest na niskim poziomie – lepszą opiekę zapewniają placówki prywatne.

Góry, ciepłe wody Adriatyku i malownicze wybrzeże – Czarnogóra to coraz częstszy wybór na wakacyjny wypoczynek. Przed wyjazdem do Czarnogóry trzeba jednak pomyśleć nie tylko o tym, co zwiedzimy. Warto zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwie podczas wyjazdu. 

Czy z karty EKUZ można skorzystać także w Czarnogórze? Czy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne? Sprawdzamy. 

Czarnogóra – co zapewnia karta EKUZ? 

Z karty EKUZ nie można skorzystać w Czarnogórze.

Czarnogóra nie jest członkiem UE (choć od 2010 r. ma status kandydata). Karta EKUZ w Czarnogórze nie zapewni nam więc żadnej ochrony. 

Co więcej, opieka medyczna w Czarnogórze jest niestety na bardzo niskim poziomie. W placówkach medycznych brakuje wykwalifikowanego personelu.

Często jedyną możliwością uzyskania pomocy medycznej jest skorzystanie z prywatnych placówek. Te natomiast zwykle oczekują zapłaty gotówką jeszcze przed podjęciem leczenia turysty. 

EKUZ w Czarnogórze – czego nie refunduje?

Skoro EKUZ nie pokryje kosztów leczenia na terenie Czarnogóry, to warto wiedzieć, ile – w razie jakichkolwiek problemów ze zdrowiem – będzie trzeba zapłacić za świadczenia medyczne.

Poniżej przykładowe koszty. 

 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu: ok. 30-50 euro. 
 • Badanie USG lub inne niezbędne badanie diagnostyczne: ok. 50 euro.
 • Wizyta u stomatologa: od ok. 50 euro.

Turyści muszą również zapłacić za wszystkie leki i środki medyczne. W razie potrzeby transportu medycznego z powrotem do Polski, koszty te (opiewające nawet na kwotę kilkunastu tysięcy złotych!) również będą spoczywały na barkach turysty. 

Z tego powodu polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraźnie rekomenduje, aby przed wyjazdem do Czarnogóry wykupić ubezpieczenie turystyczne, które zapewni pokrycie kosztów leczenia (również w placówkach prywatnych). 

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Czarnogóry?

EKUZ mogą wyrobić wyłącznie osoby, które są ubezpieczone w polskim NFZ. Karta zapewnia polskim turystom możliwość skorzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Aby wyrobić kartę EKUZ, wystarczy:

 • pobrać prosty wniosek ze strony NFZ,
 • wypełnić go i podpisać.

Wniosek można złożyć osobiście w wydziale wojewódzkim lub uprawnionej delegaturze NFZ – wówczas kartę powinniśmy otrzymać od ręki.

Można go też złożyć online:

 • przez platformę ePUAP,
 • przez Internetowe Konto Pacjenta,
 • mailowo na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl – ale tylko w przypadkach wyjazdów do pracy.

Wniosek można wysłać też pocztą tradycyjną. W każdym z tych przypadków okres oczekiwania na wydanie karty może wynieść do 10 dni w sezonie urlopowym. 

Z karty EKUZ w trakcie zagranicznej podróży można skorzystać tylko w wybranych placówkach – tych, które podpisały umowę z lokalnym odpowiednikiem NFZ.

Należy mieć przy sobie kartę i dowód osobisty. Dzięki EKUZ, w krajach członkowskich UE, obywatel polski może uzyskać pomoc na takich zasadach, jak obywatele danego kraju. Lekarz, który przyjmuje turystę, każdorazowo ocenia jednak czy udzielenie świadczenia faktycznie jest niezbędne. 

Wyjazd do Czarnogóry a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

Okres ważności karty EKUZ nie jest jednolity dla wszystkich podróżników. Karta jest ważna przez:

 • 3 lata – dla turysty, który jest osobą zatrudnioną, prowadzi działalność gospodarczą, otrzymuje zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.
 • Do 18. roku życia – jeśli podróżnik nie ukończył 18 lat i ma ubezpieczenie jako członek rodziny, lub własny tytuł do ubezpieczenia, lub też pobiera rentę.
 • 20 lat – dla osób otrzymujących emeryturę, które osiągnęły wiek emerytalny. 
 • 5 lat – dla osób otrzymujących emeryturę, które nie osiągnęły jeszcze określonego przepisami wieku emerytalnego.
 • 18 miesięcy – dla turystów otrzymujących rentę, którzy mają więcej niż 18 lat lub mają ubezpieczenie jako członek rodziny i ukończyli już 18 lat, lub mają ubezpieczenie jako student, lub są uczniami oraz mają więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia.
 • 6 miesięcy – jeśli podróżujący nie ma ubezpieczenia, ale ma prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli np. jest w ciąży lub w trakcie porodu i ma obywatelstwo polskie oraz mieszka w Polsce lub jest w ciąży lub w trakcie porodu i ma status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszka w Polsce. Dotyczy to również turystów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy. 
 • 2 miesiące – dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotni, a także dla osób ubezpieczonych niewymienionych wcześniej lub osób, dla których nie spełniono obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
 • 90 dni – dla podróżników, którzy nie mają ubezpieczenia, ale spełniają  kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.
 • 42 dni – dla turystów, którzy nie mają ubezpieczenia, ale są aktualnie w połogu, mają polskie obywatelstwo i mieszkają w Polsce. 

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Czarnogórze

Czarnogóra jest kierunkiem bezpiecznym. Władze nie wprowadziły tam żadnego stopnia zagrożenia terrorystycznego, a zagrożenie przestępczością pospolitą nie jest duże – szczególnie w głębi kraju.

Zachowując podstawowe zasady ostrożności, bezpiecznie można czuć się również w nadmorskich kurortach. Warto jednak uważać na kieszonkowców, szczególnie w miejscach słabiej strzeżonych, np. na polach namiotowych. 

Polskie MSZ ostrzega przed działalnością grup przestępczych, szczególnie w miastach Budva, Kotor, Podgorica. Podkreśla jednak, że sytuacje niebezpieczne, takie jak np. strzelaniny zdarzają się bardzo rzadko. MSZ przypomina również, że w okresie letnim wzrasta zagrożenie pożarowe.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Czarnogóry – dlaczego warto je mieć? 

Ubezpieczenie turystyczne na urlop w malowniczej Czarnogórze warto kupić nie tylko przez wzgląd na rekomendacje polskiego MSZ. Biorąc pod uwagę fakt, że na terytorium Czarnogóry EKUZ nie zapewni nam absolutnie żadnej ochrony, polisa turystyczna to w zasadzie jedyny sposób na uzyskanie zwrotu kosztów leczenia. 

Co ważne, polisa turystyczna pokrywa również koszty leczenia w placówkach prywatnych, z których skorzystanie może być w Czarnogórze niezbędne. Obejmuje również koszty zakupu lekarstw i koszty transportu ubezpieczonego do Polski. 

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Czarnogóry? 

Polisa ubezpieczeniowa na podróż do Czarnogóry powinna być dopasowana do potrzeb konkretnego turysty. Inne oczekiwania będzie miał podróżnik, który zamierza uprawiać sporty ekstremalne w czarnogórskich górach, a inne – turysta, który chce jedynie leniuchować na plaży. Warto jednak, aby każda polisa turystyczna zawierała co najmniej: 

 • Koszty leczenia. To właśnie dzięki nim podróżnik nie będzie musiał z własnej kieszeni pokrywać kosztów wizyt lekarskich, leków, czy ewentualnej hospitalizacji. W przypadku wyjazdu do Czarnogóry ich suma gwarantowana nie powinna być niższa niż 30 000 euro. Warto też zwrócić uwagę, aby polisa obejmowała koszty leczenia związane z zachorowaniem na koronawirusa.
 • Ubezpieczenie NNW. Zapewni wypłatę odszkodowania w wysokości określonego procentu sumy gwarantowanej, jeśli w trakcie swojej podróży turysta poniesie uszczerbek na zdrowiu.
 • Koszty ratownictwa. Ubezpieczenie kosztów ratownictwa pokrywa wydatki związane z ewentualnymi akcjami ratowniczymi i poszukiwawczymi. 
 • OC w życiu prywatnym. Bardzo przydatny element ubezpieczenia. Jeśli turysta w Czarnogórze nieumyślnie wyrządzi szkodę osobie trzeciej, to straty do wysokości sumy gwarantowanej pokryje ubezpieczyciel. 
 • Ubezpieczenie bagażu. Obowiązkowy element dla osób, które w podróż zabierają cenne przedmioty. Gwarantuje wypłatę określonej kwoty w przypadku kradzieży lub zniszczenia bagażu. 
 • Pakiet Assistance. Zapewnia turyście szybką pomoc (np. prawnika, czy tłumacza) w kryzysowych sytuacjach. 

Warto pamiętać, że osoby przewlekle chore powinny rozszerzyć ochronę za dodatkową składką. Na rozszerzenie ochrony – o klauzulę sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka – powinny też zdecydować się osoby, które w trakcie wyjazdu zamierzają uprawiać sporty. 

Ile kosztuje polisa turystyczna do Czarnogóry?

Koszty polisy turystycznej nie są wysokie – w przeciwieństwie do kosztów, na jakie naraża się turysta, który nie wykupi ubezpieczenia. Ceny optymalnej polisy zaczynają się już od ok. 3 zł dziennie.

Poniżej kilka propozycji. Dotyczą one jednej osoby dorosłej, która nie cierpi na choroby przewlekłe, a w trakcie urlopu zamierza zwiedzać i wypoczywać. 

7-dniowy urlop w Czarnogórze
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
AXA Assistance
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
27,44 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
28,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Signal Iduna
Koszty leczenia
183 051 zł
Ratownictwo
32 034 zł
Bagaż
1 000 zł
42,32 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
44,94 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sporty objęte ochroną OC sportowe: 50 000 zł
7-dniowy urlop w Czarnogórze
AXA Assistance
27,44 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną
Proama
28,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Signal Iduna
42,32 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
183 051 zł
Ratownictwo
32 034 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
Allianz
44,94 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sporty objęte ochroną OC sportowe: 50 000 zł

Więcej korzystnych propozycji ubezpieczenia podróżnego na urlop w Czarnogórze można w kilka minut wyszukać przy pomocy naszej porównywarki ubezpieczeń turystycznych.

Dobra polisa znacznie zwiększa poczucie bezpieczeństwa wszystkich podróżników. Nie warto ryzykować! 

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok