EKUZ w Szwajcarii może nie wystarczyć

 • EKUZ nie refunduje pobytu na kwarantannie.

 • W Szwajcarii obowiązują dopłaty za leczenie.

 • Dodatkowo płatne są wizyty lekarskie, pobyt w szpitalu czy zakup leków.

 • 50% kosztów trzeba poniesieść za usługi ratownictwa.

 • W pełni płatny jest transport powrotny do kraju.

 • Wszystkie te nierefundowane usługi pokryje polisa turystyczna.

Wypadek, choroba czy inna dolegliwość zdrowotna nie czeka na powrót turysty z urlopu. Czasami zdarza się w samym środku wakacyjnego odpoczynku. W Szwajcarii można otrzymać pomoc w ramach karty EKUZ.

Sprawdzamy, ile kosztuje leczenie za granicą na przykładzie Szwajcarii i czy karta EKUZ jest wystarczającym rozwiązaniem. Podpowiemy, jaką polisę wybrać, by zapewnić sobie pełną ochronę.

Szwajcaria – co zapewnia karta EKUZ? 

Świadczone usługi medyczne są nieodpłatne w takim zakresie, jaki obowiązuje obywateli danego kraju, a nie kraju poszkodowanego turysty.

To ważna informacja, gdyż niejednokrotnie Polacy bywają zdziwieni, że np. muszą ponosić koszty ratownictwa górskiego z własnej kieszeni, mimo posiadania karty EKUZ, a w Polsce TOPR czy GOPR wyrusza do pomocy nieodpłatnie. 

Szwajcaria a EKUZ – czy jest honorowana?

Tak. Karta EKUZ jest akceptowana w Szwajcarii i umożliwia bezpłatne skorzystanie z niezbędnej opieki medycznej. O tym, czy świadczenie jest konieczne, decyduje lekarz. Gdy sytuacja zagraża zdrowiu i życiu pomoc medyczna udzielana jest na takich samych zasadach, jakie obowiązują Szwajcarów. 

EKUZ w Szwajcarii – czego nie refunduje?

Wybrane usługi medyczne są w Szwajcarii płatne pomimo okazania karty EKUZ. Należą do nich m.in.:

 • wizyta u lekarza pierwszego kontaktu – osoby do 18 r.ż. – ok. 135 zł, powyżej 18 r.ż. – ok. 375 zł. Kwota jest ryczałtem na 30 dni. 
 • wizyta u specjalisty – osoby do 18 r.ż. – ok. 135 zł, powyżej 18 r.ż. – ok. 375 zł. Kwota jest ryczałtem na 30 dni.
 • wizyta u stomatologa – osoby do 18 r.ż. – ok. 135 zł, powyżej 18 r.ż. – ok. 375 zł. Kwota jest ryczałtem na 30 dni.
 • hospitalizacja – ok. 60 zł za 1 dzień. Opłata nie dotyczy dzieci i osób uczących się do 25 r.ż.
 • leczenie stacjonarne w szpitalu – osoby do 18 r.ż. – ok. 135 zł, powyżej 18 r.ż. – ok. 375 zł. Kwota jest ryczałtem na 30 dni.
 • transport karetką – 50% kosztów. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów do ok. 2 000 zł rocznie.
 • transport pogotowiem lotniczym – 50% kosztów. Możliwy zwrot do 2 000 zł rocznie.
 • ratownictwo górskie – 50% kosztów z jednoczesną możliwością ubiegania się o zwrot poniesionej kwoty do ok. 2 000 zł rocznie. Koszty akcji poszukiwawczo-ratowniczych są w 100% płatne. 

100% płatny jest transport medyczny do Polski. Turysta jest zobligowany do pokrycia tych kosztów osobiście i nie ma możliwości ubiegania się o zwrot.

PAMIĘTAJ! Wszelkie świadczenia medyczne związane z ciążą są w Szwajcarii nieodpłatne dla posiadaczy karty EKUZ. 

Ważną w obecnych czasach informacją jest fakt, że w sytuacji zachorowania na COVID-19 w Szwajcarii, udzielona pomoc będzie bezpłatna. Jedynie transport medyczny do kraju, w razie wystąpienia takiej potrzeby, jest pełnopłatny i pokrywany przez turystę. 

A co w sytuacji, gdy poszkodowany Polak skorzystał z usług prywatnej placówki medycznej w Szwajcarii? Po powrocie do kraju może ubiegać się o zwrot kosztów, o ile były to świadczenia gwarantowane na terenie Polski, jednak zostaną one zwrócone zgodnie z polskimi stawkami. Więcej informacji na temat zwrotu kosztów świadczeń znajduje się TUTAJ.  

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Szwajcarii?

Do uzyskania karty EKUZ niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Mimo faktu bycia ubezpieczonym, należy dodatkowo wyrobić dokument w oddziale NFZ.

Wyrobienie karty zazwyczaj trwa kilkanaście minut i można ją otrzymać już przy pierwszej wizycie w oddziale NFZ po wcześniejszym złożeniu wniosku przez internet lub osobiście w placówce.

Jednak nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę przed wyjazdem, gdyż nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć ewentualnych problemów technicznych przy jej wydaniu.

Karta EKUZ dla dziecka wydawana jest na podstawie ubezpieczenia rodzica i dotyczy takiego zakresu, jak osoby dorosłej. Przy odbiorze karty dla dziecka, jego obecność nie jest konieczna. Dopóki dziecko nie skończy 18 r.ż. rodzic nie potrzebuje upoważnienia dziecka do odbioru dokumentu.

PAMIĘTAJ! Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne. 

Jak skorzystać z karty EKUZ w Szwajcarii?

Gdy zajdzie konieczność skorzystania z opieki medycznej w Szwajcarii, należy zabrać ze sobą kartę EKUZ, dowód osobisty lub paszport.

Lista placówek działających w ramach ubezpieczenia społecznego znajduje się TUTAJ

Wyjazd do Szwajcarii a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

Karta wydawana jest na:

 • 20 lat – dla emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat),
 • do 18-stego roku życia – dla osób niepełnoletnich, które mają ubezpieczenie jako członek rodziny lub pobierają rentę albo mają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 5 lat – dla emerytów, którzy nie ukończyli 60 lat (kobiet) i 65 lat (mężczyzn), dla osób niepełnoletnich, które mają obywatelstwo polskie
 • 3 lata – dla osób zatrudnionych, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dla osób otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • 18 miesięcy – dla osób, które otrzymują rentę i mają skończone 18 lat, mają 18 lat i ubezpieczenie jako członek rodziny, mają ubezpieczenie jako student, mają 18 lat, są uczniem i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 6 miesięcy – dla osób, które nie mają ubezpieczenia, ale posiadają prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli: są w ciąży, połogu mają obywatelstwo Polskie i mieszkają w Polsce/mają status uchodźcy, zezwolenie na pobyt czasowy, bądź nie mają 18 lat, ale mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • 2 miesiące – dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub ubezpieczone, ale nie spełniające powyższych warunków
 • 90 dni – dla osób nieubezpieczonych, ale spełniających kryterium dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej (potrzebne potwierdzenie decyzji np. wójta, burmistrza),
 • 42 dni – dla osób nie posiadających ubezpieczenia, ale będących w połogu, mieszkających w Polsce, mających obywatelstwo polskie.

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Szwajcarii

Szwajcaria to jeden z bezpieczniejszych europejskich krajów. Nie ma tam dużego zagrożenia przestępczością czy terroryzmem. Zdarzają się kradzieże pieniędzy i dokumentów, zwłaszcza w dużych miastach, jak Zurych czy Genewa, na lotniskach i dworcach kolejowych. 

W dobie pandemii Covid-19 należy stosować się do wszystkich obostrzeń, zachowując dystans społeczny, nosząc maseczkę, tam gdzie to wymagane oraz dezynfekować ręce.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Szwajcarii – dlaczego warto je mieć? 

Skoro wiadomo już, jakie zabezpieczenie daje karta EKUZ w Szwajcarii, to czy jest sens zakupu ubezpieczenia turystycznego na wyjazd? JEST I TO DUŻY! 

Ubezpieczenie turystyczne stanowi doskonałe uzupełnienie ochrony EKUZ, która w istocie nie gwarantuje 100% zwrotu kosztów pomocy medycznej za granicą.

Do wybranych świadczeń należy dopłacić, niektóre usługi (które w Polsce otrzymujemy za darmo!), w Szwajcarii są pełnopłatne i, co tu dużo ukrywać, drogie. 

EKUZ warto wyrobić, ale równolegle z zakupem ubezpieczenia podróżnego na wyjazd do Szwajcarii. Przy czym dobrze jest skoncentrować się na polisach, które mają wysokie sumy gwarantowane kosztów leczenia, gdyż opieka medyczna oraz usługi dodatkowe są w Szwajcarii dość drogie.

Niejednokrotnie różnica w dziennej opłacie za ubezpieczenie rzędu kilku złotych robi różnicę kilkuset tysięcy złotych gwarantowanych sum. 

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Szwajcarii? 

Decydując się na ubezpieczenie turystyczne do Szwajcarii, należy wziąć pod uwagę gwarantowaną sumę kosztów leczenia. Warto, aby ten zakres ubezpieczenia był największy.

Już za 7 złoty dziennie dostępne jest ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia do 600 000 zł. 

Na co jeszcze zwrócić uwagę, szukając ubezpieczenia? 

 • na OC i OC sportowe – w szczególności, gdy w planach jest uprawianie sportów 
 • NNW – zapewni odszkodowanie w razie wypadku oraz pokryje koszty rehabilitacji,
 • Assistance – jeśli podróżny zabiera do Szwajcarii własne auto, to warto wybrać ubezpieczenie z większym zakresem assistance,
 • ubezpieczenie od COVID-19.

Holowanie auta, usługi mechanika, pomoc tłumacza, pomoc prawnika, ochrona bagażu i sprzętu sportowego – za każdą z tych usług w Szwajcarii będzie trzeba dodatkowo zapłacić. Tymczasem dobre ubezpieczenie turystyczne zapewnia wyżej wymieniona pomoc w pakiecie. 

Polisa na podróż powinna być wybrana z uwzględnieniem celu podróży, stanu zdrowia, rodzaju aktywności zza granicą. Wybór pod indywidualne preferencje jest w stanie zapewnić pełną ochronę. 

Ile kosztuje polisa turystyczna do Szwajcarii?

Najdroższa polisa niekoniecznie zapewni najlepszą i najpełniejszą ochronę. Dlatego wybierając ubezpieczenie, zwróć uwagę na sumy gwarantowanych kosztów leczenie i pozostałe usługi, a nie dzienny koszt ubezpieczenia. 

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny polisy dla turysty planującego wypoczynek i jazdę na nartach w Szwajcarii:

Polisa na tygodniowy pobyt w Szwajcarii połączony z jazdą na nartach
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
52,86 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 71 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
65,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 100 000 zł ubezpieczenie Covid-19 2 sporty objęte ochroną OC sportowe: 150 000 zł
AXA Assistance
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
87,15 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 1 500 000 zł sprzęt sportowy
Europa
Koszty leczenia
1 389 339 zł
Ratownictwo
46 311 zł
Bagaż
4 631 zł
136,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 46 311 zł OC: 463 113 zł ubezpieczenie Covid-19 27 sportów objętych ochroną OC sportowe: 463 113 zł sprzęt sportowy
Polisa na tygodniowy pobyt w Szwajcarii połączony z jazdą na nartach
Nationale-Nederlanden
52,86 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 71 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł
Proama
65,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 100 000 zł ubezpieczenie Covid-19 2 sporty objęte ochroną OC sportowe: 150 000 zł
AXA Assistance
87,15 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 1 500 000 zł sprzęt sportowy
Europa
136,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
1 389 339 zł
Ratownictwo
46 311 zł
Bagaż
4 631 zł
Dodatkowo: NNW: 46 311 zł OC: 463 113 zł ubezpieczenie Covid-19 27 sportów objętych ochroną OC sportowe: 463 113 zł sprzęt sportowy

Dopasuj polisę do swoich potrzeb. Porównaj oferty za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. Dokument ubezpieczenia zostanie wysłany na podany adres mailowy. Można go wydrukować lub zapisać w urządzeniu.

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok