EKUZ na Malcie nie wystarczy na wyjazd

 

 • Z własnej kieszeni należy pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia na kwarantannie.

 • EKUZ nie refunduje powrotu do kraju w razie przedłużonego pobytu z powodu wypadku czy choroby.

 • Zapłacić trzeba także za leczenie stomatologiczne, wizyty prywatne i zakup leków.

 • Wszystkie te usługi może pokryć ubezpieczenie turystyczne.

 • Suma gwarantowana kosztów leczenia takiej polisy nie powinna być niższa niż 30 000 euro.

Malta to jeden z ciekawszych i bardziej popularnych kierunków wśród Polaków wybierających się na urlop za granicę. Przygotowując się do wyjazdu, należy przede wszystkim zadbać o niezbędne formalności, w tym ubezpieczenie zdrowotne, które zapewni bezpłatną pomoc medyczną w nagłych przypadkach.

Bezpłatna opieka medyczna nie jest gwarantowana. Poniżej analizujemy czy EKUZ jest wystarczający na Maltę i jakie składowe powinna zawierać polisa na wyjazd. 

Malta – co zapewnia karta EKUZ? 

Malta jako kraj członkowski Unii Europejskiej honoruje kartę EKUZ i zapewnia podstawową, niezbędną pomoc medyczną dla jej posiadaczy. 

PAMIĘTAJ! Korzystając z karty EKUZ za granicą, obowiązują te same zasady, co obywateli kraju, w którym się przebywa. A więc jeśli w danym miejscu obywatele współfinansują opiekę medyczną, także poszkodowany turysta posiadający kartę EKUZ będzie współdzielił koszty leczenia. 

O tym, czy pomoc medyczna jest niezbędna decyduje lekarz pierwszego kontaktu i to on wystawia skierowanie do szpitala lub lekarza specjalisty. Na Malcie funkcjonują tylko 2 szpitale. 

Bezpłatne świadczenia medyczne na Malcie to:

 • hospitalizacja w szpitalu publicznym,
 • pomoc udzielana w centrach medycznych i szpitalach,
 • transport do publicznego szpitala lub ośrodka zdrowia na Malcie,
 • leczenie stomatologiczne w nagłych przypadkach.

EKUZ pokrywa koszty leczenia spowodowane zachorowaniem na COVID-19. 

EKUZ na Malcie – czego nie refunduje?

W 100% płatny jest transport medyczny do kraju. Zważywszy, że jest to wyspa oraz jak wielkim przedsięwzięciem jest lot medyczny z asystą lekarską, należy się liczyć z kosztami rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, które to pokrywa ubezpieczony turysta.

Nierefundowane są także koszty leczenia prywatnego. Zapłacić trzeba także za leczenie stomatologiczne (poza naprawdę nagłymi przypadkami) oraz za leki i protezy.

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką na Maltę?

Wyrobienie karty EKUZ jest proste, szybkie i bezproblemowe. Przy odpowiednim zasobie czasowym, można ją wyrobić całkowicie zdalnie.

Wystarczy wypełnić wniosek i skan wysłać pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, albo poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). W przypadku tych kanałów, karta zostanie przesłana pocztą. 

Innym sposobem jest wydrukowanie formularza, wypełnienie w domu i udanie się do dowolnego oddziału lub wypełnienie formularza na miejscu w oddziale NFZ.

Kartę otrzymuje się na miejscu, po maksymalnie kilkunastu minutach. Choć co do zasady wyrobienie dokumentu jest uproszczone do minimum to nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę. 

WSKAZÓWKA! Nie chcesz przegapić upływu ważności Twojej karty EKUZ? Wystarczy, że wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych a NFZ przypomni Ci o kończącym się terminie za pośrednictwem smsa lub e-maila. 

Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne. 

Jak skorzystać z karty EKUZ na Malcie?

Europejska Karta ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument unijny, wielkości dowodu osobistego, który uprawnia do otrzymania bezpłatnej podstawowej pomocy medycznej za granicą

EKUZ obowiązuje w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów EFTA, tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteina i Islandii. 

W razie potrzeby należy udać się od lekarza pierwszego kontaktu i okazać kartę. Należy mieć ze sobą także dowód osobisty lub paszport. Jeśli nie posiada się EKUZ-u przy sobie, można go dostarczyć w ciągu kilku dniu.

Ewentualnie można dokonać opłat od razu, a po przyjeździe do Polski zwrócić się do NFZ z prośbą o refundację kosztów na podstawie zachowanych faktur, rachunków oraz dokumentacji medycznej.

Wyjazd na Maltę a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

Karta przysługuje każdej ubezpieczonej osobie i jest wydawana na określony czas:

 • 20 lat – dla emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat),
 • do 18-stego roku życia – dla osób niepełnoletnich, które mają ubezpieczenie jako członek rodziny lub pobierają rentę albo mają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 5 lat – dla emerytów, którzy nie ukończyli 60 lat (kobiet) i 65 lat (mężczyzn), dla osób niepełnoletnich, które mają obywatelstwo polskie
 • 3 lata – dla osób zatrudnionych, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dla osób otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • 18 miesięcy – dla osób, które otrzymują rentę i mają skończone 18 lat, mają 18 lat i ubezpieczenie jako członek rodziny, mają ubezpieczenie jako student, mają 18 lat, są uczniem i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 6 miesięcy – dla osób, które nie mają ubezpieczenia, ale posiadają prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli: są w ciąży, połogu mają obywatelstwo Polskie i mieszkają w Polsce/mają status uchodźcy, zezwolenie na pobyt czasowy, bądź nie mają 18 lat, ale mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • 2 miesiące – dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub ubezpieczone, ale nie spełniające powyższych warunków
 • 90 dni – dla osób nieubezpieczonych, ale spełniających kryterium dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej (potrzebne potwierdzenie decyzji np. wójta, burmistrza),
 • 42 dni – dla osób nie posiadających ubezpieczenia, ale będących w połogu, mieszkających w Polsce, mających obywatelstwo polskie,

PAMIĘTAJ! Nie wystarczy sam fakt bycia ubezpieczonym, kartę EKUZ należy wyrobić i zabrać ze sobą w podróż, a w razie konieczności skorzystania z opieki medycznej za granicą – okazać w placówce zdrowia. 

EKUZ jest wydawany dla każdej osoby w rodzinie oddzielnie. Nawet małe dzieci i niemowlęta też muszą posiadać własną kartę EKUZ. 

Bezpieczeństwo i zagrożenia na Malcie

Malta należy do bezpiecznych krajów. Nie występuje tam praktycznie zagrożenie terroryzmem, poziom przestępczości jest niski. W kurortach turystycznych może dochodzić jedynie do kradzieży kieszonkowych. Zaleca się zabieranie w podróż dwóch dokumentów – jeden z nich lepiej przechowywać w hotelowym sejfie.

Czasami na Malcie zdarzają się trzęsienia ziemi – w razie tego kataklizmu należy stosować się do zaleceń miejscowych służb.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę na Maltę – dlaczego warto je mieć? 

Przede wszystkim dobre ubezpieczenie zawiera wysokie gwarantowane sumy kosztów leczenia – nawet 800 000 zł. Przy czym rekomendowana suma gwarantowana kosztów podczas podróży po Europie wynosi ok. 30 000 euro.

Polisa podróżna pokrywa koszty transportu medycznego do kraju, gwarantuje otrzymanie odszkodowania za wypadek/chorobę/skradziony lub uszkodzony bagaż/opóźniony samolot. Dodatkowym plusem jest pakiet assistance, który gwarantuje szeroką pomoc za granicą.

Malta – dlaczego ubezpieczenie jest ważne?

Ubezpieczenie na Maltę jest potrzebne głównie z powodu losowych wypadków czy chorób, które mogą zdarzyć się wszędzie – urlop nie jest wolny od takich przypadków, a pozostając za granicą, należy szczególnie zadbać o to, aby koszt leczenia nie zrujnował domowego budżetu. 

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia: Zalecamy dodatkowe ubezpieczenia prywatne. W razie konieczności pokryją one koszty leczenia w szerszym zakresie oraz w prywatnych szpitalach i klinikach. Dotyczy to w szczególności osób nieubezpieczonych w Polsce.

Co powinna zawierać polisa turystyczna na Maltę? 

Oprócz kosztów leczenia ubezpieczenie tego typu powinno zapewniać również:

 • NNW,
 • OC w życiu prywatnym,
 • ochronę bagażu,
 • koszty ratownictwa,
 • Assistance.

Dobór dobrego ubezpieczenia jest łatwiejsze niż myślisz. Ogromnym plusem jest to, że można je wybrać wedle swoich indywidualnych potrzeb i ewentualnie uzupełnić o potrzebne rozszerzenia, np. :

 • planujesz uprawiać sporty ekstremalne – kupujesz polisę, która zawiera taką opcję,
 • chorujesz na cukrzycę lub inną chorobę przewlekłą – dokupujesz stosowane rozszerzenie do polisy,
 • chcesz mieć zabezpieczenie w każdej możliwej sytuacji – dokupujesz klauzulę alkoholową (nawet jak wypijesz drinka przy basenie i złamiesz nogę, dostaniesz odszkodowanie i pokryte zostaną koszty leczenia + wykupienie w samolocie miejsca medycznego).

Pierwszy krok to porównanie dostępnych ubezpieczeń turystycznych, np. za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. Jest przejrzysty, intuicyjny i jasno pokazuje, jakie kwoty obejmują poszczególne świadczenia. 

Lubisz szybkie rozwiązania? Wyjazd za chwilę? Możesz od razu kupić ubezpieczenie przez internet (nawet na lotnisku przed wylotem). Ale uwaga! Najpierw zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które zawiera szczegółowy opis ochrony i listę wyłączeń.

Każde towarzystwo zastrzega sobie sytuacje, w której ma prawo odmówić pokrycia kosztów leczenia lub wypłaty odszkodowania, jeśli nie zostały przestrzegane zasady wyszczególnione w OWU.

Większość ubezpieczycieli ma te same wyłączenia, m.in. zdarzenie pod wpływem alkoholu lub stanu nietrzeźwości bądź środków odurzających/leków psychotropowych, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, rażące zaniedbanie, samookaleczanie się lub nakłanianie innej osoby do okaleczenia ciała ubezpieczonego, ataki terrorystyczne, zamachy, niezgłoszone choroby przewlekłe, zaawansowana ciąża. 

Zapoznanie się z OWU pozwoli poznać wszystkie przysługujące prawa i uchroni przed sytuacją, w której ubezpieczyciel pełnoprawnie odmówi wypłaty środków.

Ile kosztuje polisa turystyczna na Maltę?

Najtańsza polisa to koszt biletu autobusowego w Polsce, a najdroższa – dobrej kawy wypitej w kawiarni w centrum Warszawy. Dzienny koszt ubezpieczenia turystycznego dla 1 osoby to od 3,30 do 20 zł. Już kilkanaście złotych jest w stanie zapewnić dobrą ochronę na wyjazd.

Przy czym dobra rada: nie wykupuj najdroższej polisy z założeniem, że jest najlepsza. Sprawdź OWU i porównaj sumy gwarantowane. Zebraliśmy poniżej kilka przykładów, które dobrze ilustrują, że najdrożej nie znaczy najlepiej. 

5-dniowa podróż na Maltę
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Allianz
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
37,40 zł
2 os. / 5 dni
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sporty objęte ochroną
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
39,00 zł
2 os. / 5 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Signal Iduna
Koszty leczenia
185 245 zł
Ratownictwo
32 418 zł
Bagaż
1 000 zł
61,00 zł
2 os. / 5 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
77,00 zł
2 os. / 5 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy OC sportowe: 250 000 zł
5-dniowa podróż na Maltę
Allianz
37,40 zł 2 os. / 5 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sporty objęte ochroną
Proama
39,00 zł 2 os. / 5 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Signal Iduna
61,00 zł 2 os. / 5 dni
Koszty leczenia
185 245 zł
Ratownictwo
32 418 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
77,00 zł 2 os. / 5 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy OC sportowe: 250 000 zł

Porównując do całości kosztów za wycieczkę zagraniczną, koszt ubezpieczenia stanowi mały procent budżetu. Nie warto oszczędzać 100-200 zł, wydając kilka tysięcy na wyjazd, bowiem w sytuacji krytycznej ta oszczędność może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, tyle bowiem zapłacimy za leczenie i transport medyczny do Polski. 

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok