flaga BelgiiEKUZ w Belgii nie zapewnia pełnej ochrony

Belgia należy do struktur Unii Europejskiej, więc na miejscu można korzystać z kart EKUZ.

Leczenie w Belgii jest odpłatne. Pacjenci pokrywają nawet koszt transportu do szpitala i dopiero po udokumentowaniu korzystania z określonych świadczeń, mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za leczenie.

Karta EKUZ w wielu przypadkach okazuje się niewystarczająca i bez ubezpieczenia podróżnego pacjent musi sam pokryć koszty leczenia.

Warto w podróż do Belgii zabrać ze sobą ubezpieczenie turystyczne, za które trzeba zapłacić tylko kilka złotych dziennie.

Bez względu na to, czy wyjeżdżasz do Belgii na kilka miesięcy, czy też turystycznie odwiedzasz ten kraj w weekend, musisz przygotować się do wyjazdu. Jedną z podstawowych formalności jest ubezpieczenie zdrowotne. W podstawowej formie ochronę daje karta EKUZ, jednak w wielu przypadkach jest ona niewystarczająca.

Dlatego sprawdzamy, jakie koszty leczenia pokrywa EKUZ w Belgii, a kiedy trzeba płacić za nie z własnej kieszeni. Podpowiadamy też, czy warto wykupić dodatkową polisę turystyczną.

Belgia – co gwarantuje karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w Belgii służy osobom, które przebywają na terenie kraju turystycznie i chcą skorzystać z opieki medycznej na takich samych zasady, co obywatele tego państwa. I tu trzeba pamiętać, że leczenie w Belgii nie jest w pełni darmowe. Wobec tego karta EKUZ nie daje gwarancji bezpłatnej opieki medycznej. Trzeba obowiązkowo dopłacić za usługi medyczne, tyle ile płacą Belgowie – w takich przypadkach NFZ nie zwraca całości pieniędzy.

EKUZ w Belgii – czego nie pokrywa?

Przykładowo w Belgii trzeba zapłacić z własnej kieszeni:

 • ryczałt za przyjęcie do szpitala;
 • za każdy dzień pobytu w szpitalu (za pierwszy dzień pobytu 42,58 euro, za każdy następny dzień 15,39 euro dorośli, 5,44 euro dzieci);
 • za koszt leków stosowanych w czasie hospitalizacji, opłata za leki refundowane jest uzależniona od rodzaju leku i wynosi 0%, 25%, 50%, 60% lub 80%;
 • za podawanie leków w szpitalu (0,62 euro na dzień);
 • za 33% całości kosztów transportu sanitarnego na terenie Belgii (z wyjątkiem sytuacji, gdy wypadek przydarzył się w pracy);
 • od 20 do 40% stawki za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu i od 40 do 70% u specjalisty;
 • za wystawienie recepty (2 euro).

W razie konieczności transportu medycznego z Belgii do Polski chory pokrywa 100% kosztów. Podobnie jest w przypadku leczenia w placówkach prywatnych lub wykonywania specjalistycznych badań.

Korzystanie z EKUZ w Belgii – jak to zrobić?

Osoby, które potrzebują pomocy medycznej podczas pobytu w Belgii, mogą udać się do najbliższej placówki publicznej służby zdrowia. Muszą mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport oraz EKUZ. Pacjentom przysługuje korzystanie z dowolnej przychodni, ale warto pamiętać, że tylko te miejsca, które mają umowę z kasą chorych, stosują niższe stawki za leczenie.

Podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu pacjent może otrzymać skierowanie do szpitala lub specjalisty, które trzeba okazać podczas przyjęcia. W sytuacjach zagrożenia życia lub nagłych przypadkach wymagających ratownictwa medycznego można zgłosić się do szpitala bez skierowania lub zadzwonić pod numer alarmowy: 100 lub 112.

Osoby, które potrzebują recepty, muszą udać się do lekarza, który ją wystawi. Następnie w aptece należy pokazać swoją EKUZ, by farmaceuta mógł wystawić dowód zapłaty za kupione lekarstwa. Będzie on podstawą do ubiegania się o refundację.

EKUZ w Belgii a zwrot kosztów leczenia – jak otrzymać?

Pacjenci w Belgii, także ci korzystający z EKUZ, płacą za usługi medyczne, a dopiero później mogą starać się o zwrot kosztów za udzielone im świadczenia medyczne. Pieniądze zwraca miejscowa belgijska kasa chorych, ale tu też nie ma co liczyć na pełny zwrot. Każdy pacjent musi pokryć tzw. udział własny, więc refundacji podlega tylko część poniesionych kosztów.

Aby otrzymać zwrot kosztów leczenia, trzeba pobrać od lekarza zaświadczenie z informacją, z jakich świadczeń korzystano na terenie Belgii (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp).  O pieniądze można ubiegać się:

 • w belgijskiej kasie chorych;
 • po przyjeździe do Polski, składając wniosek o zwrot poniesionych kosztów do swojego oddziału NFZ.

Do zwrotu kosztów będą potrzebne wszystkie oryginały otrzymanych rachunków, dowody zapłaty z apteki oraz kopie recept.

Karta EKUZ na wyjazd do Belgii – gdzie wyrobić?

O wydanie karty EKUZ może starać się każda osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz osoba nieubezpieczona, która ma prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce na podstawie krajowych przepisów.

Wyrobienie karty jest możliwe na podstawie wniosku złożonego:

 • osobiście w oddziale NFZ lub jego delegaturze;
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub Internetowego Konta Pacjenta (IKP);
 • listownie na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ;
 • pocztą elektroniczną (tylko dla wyjazdów do pracy).

W przypadku załatwiania sprawy osobiście EKUZ dostaje się od ręki. Natomiast w pozostałych sytuacjach czas oczekiwania na wydanie karty wynosi około 5 dni, a w okresie wakacyjnym nawet dwa razy dłużej.

Wyjazd do Belgii z EKUZ – jaki jest termin ważności karty?

Okres, na jaki zostaje wydana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, zależy od tego, na jakiej podstawie ubezpieczeniowej została wystawiona.

 • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub samozatrudnieni, osoby na zasiłku lub świadczeniu przedemerytalnym – ważność EKUZ przez 3 lata.
 • Dzieci i osoby, które nie ukończyły 18 lat, a korzystają z ubezpieczenia jako członek rodziny, lub mają własny tytuł do ubezpieczenia, lub pobierają rentę – ważność EKUZ do 18. roku życia.
 • Osoby, które pobierają emeryturę, ale nie są w ustawowym wieku emerytalnym – ważność EKUZ przez 5 lat.
 • Emeryci w wieku emerytalnym – ważność EKUZ przez 20 lat.
 • Renciści, studenci, uczniowie powyżej 18 lat z ubezpieczeniem jako członek rodziny lub z własnym tytułem do ubezpieczenia – ważność EKUZ przez 18 miesięcy.
 • Osoby bez ubezpieczenia, ale mające prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na podstawie uprawnień szczególnych oraz osoby ze statusem uchodźcy w Polsce – ważność EKUZ przez 6 miesięcy.
 • Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy – ważność EKUZ przez 2 miesiące.
 • Podróżujący bez ubezpieczenia, ale spełniający kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej – ważność EKUZ przez 90 dni.
 • Kobiety bez ubezpieczenia, które są w okresie połogu i mają polskie obywatelstwo oraz mieszkają w Polsce – ważność EKUZ przez 42 dni.

Zagrożenia w Belgii – czy jest bezpiecznie?

Belgia jest państwem zagrożonym atakami terrorystycznymi. Od 17 października 2023 r. na terenie całego kraju obowiązuje 3. poziom zagrożenia terrorystycznego (w Belgii obowiązuje skala 4-stopniowa).

W dużych miastach, zwłaszcza w Brukseli i Antwerpii zdarzają się kradzieże kieszonkowe i włamania do samochodów.

W następujących dzielnicach Brukseli: Anderlecht, Forest, Schaerbeek, Saint Gilles dochodzi do regularnych strzelanin ulicznych. Ma to związek z działalnością zorganizowanych międzynarodowych grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami.

Podczas wjazdu do Belgii nie są sprawdzane szczepienia ani żadne inne dodatkowe wymogi związane z Covid-19.

Warto pamiętać, że na terenie Belgii znajduje się aż 6 obiektów jądrowych: Doel, Mol, Dessel i Geel we Flandrii, Fleurus i Tihange w Walonii. Elektrownie zlokalizowane są także w krajach sąsiadujących, blisko granic państwowych: Chooz w pobliżu prowincji Namur oraz Borssele nieopodal prowincji Wschodnia Flandria. Dlatego rząd zaleca, aby osoby, które mieszkają w odległości do 20 kilometrów od obiektów jądrowych miały przy sobie tabletki jodu (można je odebrać bezpłatnie w punkcie farmaceutycznym).

Dodatkowe ubezpieczenie turystyczne do Belgii – czy warto je mieć?

EKUZ nie daje gwarancji korzystania z bezpłatnego, publicznego leczenia w Belgii. Co więcej, nie pokrywa kosztów akcji ratowniczych, transportu do kraju oraz leczenia w placówkach prywatnych. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa i stabilności finansowej lepiej wykupić ubezpieczenie turystyczne.

Dodatkowa polisa to zabezpieczenie dla podróżujących do Belgii. Pozwala pokryć koszty pomocy udzielonej w wyznaczonym zakresie oraz umożliwia otrzymanie odszkodowania. Wykupione ubezpieczenie turystyczne do Belgii pokryje koszty leczenia (zabiegów, operacji, leków, badań itp.), transportu medycznego (na terenie kraju i do Polski) oraz ratownictwa i akcji poszukiwawczych.

Zakres ubezpieczenia podróżnego do Belgii – co powinno zawierać?

Pokrycie kosztów leczenia to podstawa każdej polisy turystycznej. Dodatkowo warto, by zakres ochrony obejmował:

 • NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • OC w życiu prywatnym;
 • ochronę bagażu;
 • koszty ratownictwa;
 • zdarzenia doznane pod wpływem alkoholu;
 • OC sportowe dla miłośników różnych aktywności.

W niektórych sytuacjach może przydać się również ubezpieczenie rezygnacji lub skrócenia wyjazdu, a także rozszerzenie polisy o ochronę w przypadku leczenia chorób przewlekłych (np. cukrzycy). Można również dokupić pakiet Assistance, który pozwoli na otrzymanie wsparcia przedstawiciela ubezpieczyciela np. przy rezerwacji noclegów lub organizacji transportu z lotniska do miejsca docelowego.

 

Warto pamiętać, że każdy ubezpieczyciel w określonych sytuacjach ma prawo odmówić pokrycia kosztów leczenia lub wypłaty odszkodowania. Dlatego trzeba koniecznie zapoznać się z zasadami wyszczególnionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, by uniknąć sytuacji uzasadnionej odmowy wypłaty środków.

Dobra polisa turystyczna do Belgii – ile to kosztuje?

Dobra polisa podróżna do Belgii kosztuje niewiele. Już za mniej niż 10 zł można mieć ubezpieczenie turystyczne podczas pobytu w Belgii od piątku do niedzieli. Cena polisy z zabezpieczeniem bagażu oraz OC wynosi zaledwie 5,67 zł dziennie! To niewiele w porównaniu z ochroną, jaką zapewnia i spokojem, jaki przynosi.

Pamiętaj jednak, by dokładnie zapoznać się z OWU i wyłączeniami uwzględnionymi w zapisach. Niekoniecznie najdroższe ubezpieczenie oznacza to najlepsze

Polisa na 3-dniowy pobyt w Belgii
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Signal Iduna
Koszty leczenia
86 050 zł
Ratownictwo
Bagaż
9,23 zł
1 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł 83 sporty objęte polisą, zdarzenia pod wpływem alkoholu.
Wiener
Koszty leczenia
86 050 zł
Ratownictwo
Bagaż
10,00 zł
1 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł 17 sportów objętych polisą, zdarzenia pod wpływem alkoholu
Ergo Hestia
Koszty leczenia
86 050 zł
Ratownictwo
Bagaż
800 zł
12,00 zł
1 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł 20 sportów objętych polisą, zdarzenia pod wpływem alkoholu.
Europa
Koszty leczenia
172 101 zł
Ratownictwo
Bagaż
2 151 zł
17,00 zł
1 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 21 513 zł OC: 215 126 zł OC sportowe 215 126 zł, sprzęt sportowy: 2151 zł.
Polisa na 3-dniowy pobyt w Belgii
Signal Iduna
9,23 zł 1 os. / 3 dni
Koszty leczenia
86 050 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł 83 sporty objęte polisą, zdarzenia pod wpływem alkoholu.
Wiener
10,00 zł 1 os. / 3 dni
Koszty leczenia
86 050 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł 17 sportów objętych polisą, zdarzenia pod wpływem alkoholu
Ergo Hestia
12,00 zł 1 os. / 3 dni
Koszty leczenia
86 050 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł 20 sportów objętych polisą, zdarzenia pod wpływem alkoholu.
Europa
17,00 zł 1 os. / 3 dni
Koszty leczenia
172 101 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
2 151 zł
Dodatkowo: NNW: 21 513 zł OC: 215 126 zł OC sportowe 215 126 zł, sprzęt sportowy: 2151 zł.

Przed każdym wyjazdem do Belgii warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeń podróżnych i wybrać polisę najlepszą dla siebie. Wszystko dla spokojnego i bezpiecznego wypoczynku!

EKUZ w Belgii – FAQ

Czy można otrzymać zwrot kosztów leczenia prywatnego z Belgii?

Niestety, ale leczenie w prywatnych belgijskich placówkach jest pełnopłatne i pacjent musi pokryć koszty we własnym zakresie. Belgijska kasa chorych nie zwraca pieniędzy za leczenie w ośrodkach spoza publicznego systemu ochrony zdrowia.

Ile kosztuje standardowa wizyta lekarska w Belgii?

Opieka medyczna w Belgii nie należy do najtańszych. Za standardową wizytę lekarską trzeba zapłacić od 50 do 80 euro. Koszty wykonanych badań oraz korzystania z innych usług medycznych trzeba pokryć dodatkowo.

Gdzie szukać informacji o państwowych placówkach medycznych w Belgii?

Szczegółowe informacje oraz wskazówki dotyczące korzystania z systemu ochrony zdrowia w Belgii można uzyskać:

 • w regionalnych kasach chorych (Casse auxiliaire d’assurance maladie- invalidité, Hulpkas voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering);
 • w lokalnych kasach (mutualité/ ziekenfonds);
 • w instytucji łącznikowej w Brukseli: RIZIV Dienst Geneeskundige Verzorging, dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.riziv.fgov.be.
Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok