EKUZ we Francji nie wystarczy

 • EKUZ we Francji nie refunduje kosztów kwarantanny.
 • Częściowo trzeba zapłacić za leczenie szpitalne czy wizyty lekarskie.
 • Karta nie pokrywa kosztów powrotu do kraju oraz leczenia prywatnego.
 • Takie usługi może opłacić polisa turystyczna.
 • Kwota gwarantowana kosztów leczenia nie powinna być niższa niż 30 000 euro.

Turyści posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymają podstawowe wsparcie medyczne przebywając na urlopie we Francji. EKUZ uprawnia do uzyskania pomocy w zakresie, jaki wyznaczy lekarz, decydujący, które świadczenia w danym przypadku są konieczne.

W przypadku zagrożenia życia, europejski turysta ma prawo do uzyskania takich samych świadczeń zdrowotnych jak francuscy obywatele, na takich samych zasadach.

Francja – co zapewnia EKUZ?

Planując wakacje we Francuskim otoczeniu należy zwrócić uwagę na ochronę, jaką podczas pobytu w tym kraju zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Choć  obejmuje ona obywateli całej Unii Europejskiej, którzy przebywają poza granicami swojego kraju, gwarantowana przez nią ochrona nie jest zazwyczaj kompleksowa.

Niestety, w większości przypadków EKUZ zapewnia wyjeżdżającym turystom darmowy dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej. Karta zagwarantuje wsparcie w następujących sytuacjach:

 • kiedy leczenie jest niezbędne i nieplanowane,
 • gdy leczenie odbywa się w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. Odbywa się to na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

EKUZ we Francji – czego nie refunduje?

Niestety, mimo posiadania EKUZ, polscy turyści będą zmuszeni zapłacić za niektóre świadczenia medyczne, jeśli nie posiadają oni dodatkowego ubezpieczenia.

Nie można zapomnieć, że odpłatne mogą okazać się także te usługi, które w Polsce nie wymagają dodatkowych opłat. W związku z tym to pacjent jest zobowiązany opłacić świadczenia placówki medycznej. Oto wskazywane przez polskie MZS usługi, które we Francji są płatne:

 • Wizyta u lekarza ogólnego i dentysty – całkowity koszt 23 euro. Zwrot wynosi ok. 70% tej kwoty
 • Wizyta u lekarza specjalisty – całkowity koszt 25 euro. Jeśli lekarz stosuje wyższą stawkę, różnicę opłaca pacjent
 • Ryczałt za wizytę u lekarza – 1 euro. Nie wnosi się tej opłaty, jeżeli u tego samego świadczeniodawcy w jednym dniu łączna suma ryczałtu przekroczyła 4 euro
 • Opłata za leki – kasa zwraca 15%, 30%, 65% lub 100% ceny – w zależności od leku. Od zwrotu dodatkowo potrąca 0,50 euro za każde opakowanie
 • Badania i analizy laboratoryjne – kasa zwraca 60% kosztu, ale ze zwrotu odlicza dodatkowo 1 euro za każde badanie (maksymalnie 4 euro dziennie)
 • Leczenie szpitalne – zwykle pacjent płaci 20% kosztów i jest zwolniony z dodatkowej dziennej opłaty ryczałtowej (forfait journalier). W niektórych przypadkach kasa zwraca 100% kosztów za leczenie, ale wówczas pacjent płaci dzienną opłatę ryczałtową – 18 euro. Jeżeli zostały wykonane tzw. czynności rozszerzone (actes lourds), trzeba za nie zapłacić drugi ryczałt – 18 euro
 • Transport sanitarny we Francji – kasa zwraca 65% kosztu. Dodatkowo pacjent płaci ryczałt w wysokości 2 euro (maksymalnie 4 euro dziennie)

Gdzie wyrobić kartę EKUZ i jak z niej korzystać?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą otrzymać osoby, które w Polsce mają prawo do świadczeń podstawowej opieki medycznej. Uprawnienia takie przysługują:

 • Osobom ubezpieczonym (na przykład pracującym lub przebywającym na emeryturze).
 • Osobom nieubezpieczonym, które prawo do leczenia uzyskały na podstawie szczególnych uprawnień.

Wyrobienie karty jest bezpłatne i nieskomplikowane. Aby uzyskać EKUZ, wystarczy złożyć specjalny wniosek, jeden dla jednej osoby. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ.
 • Pocztą elektroniczną (ale tylko w przypadku wyjazdów do pracy).
 • Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
 • Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać EKUZ?

 • Legitymacja – potwierdza kontynuację nauki, w przypadku ukończenia 18 lat, wskazując na status ucznia, studenta lub doktoranta.
 • Dokument A1 – wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjazd ma związek z wykonywaniem pracy.
 • Dokument U2 – wydany przez urząd pracy, gdy wyjazd odbywa się w celu poszukiwania pracy.
 • Upoważnienie – w przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby.

Co zrobić w razie wypadku lub choroby?

Jeśli ubezpieczony turysta przebywający we Francji na urlopie wymaga pomocy medycznej, musi – posiadając dowód osobisty lub paszport – zwrócić się do medycznej placówki, która ma podpisana umowę z francuską służbą zdrowia. Skierowanie na specjalistyczne badania czy hospitalizację nie jest konieczne.

Jeżeli chodzi o stomatologa, podczas świadczenia, specjalista może wydać pacjentowi specjalny dokument Feuille de Soins/ Feuille de Soins de Bucco Dentaire.

Jeśli wystąpi nagła potrzeba, zagraniczni turyści mogą zadzwonić pod alarmowy numer 112 lub 15.

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wynikających z leczenia?

Jak podaje polskie MSZ, o zwrot kosztów leczenia podczas pobytu we Francji, osoby posiadające Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą ubiegać się na dwa sposoby:

 • W lokalnej francuskiej kasie chorych – Caisse Primaire D’Assurance Maladie (CPAM) lub do CGSS (w przypadku terytoriów zamorskich). W tym przypadku do wniosku należy dołączyć: dokument Feuille de Soins/ Feuille de SoinsBucco-dentaires opatrzony datą i podpisem, receptę, kserokopię EKUZ, adres zamieszkania, międzynarodowy numer rachunku bankowego i kod identyfikujący bank (IBAN i BIC / SWIFT),
 • W NFZ – składając odpowiedni wniosek (wniosek o zwrot poniesionych kosztów) do swojego oddziału NFZ wniosek o zwrot poniesionych kosztów. Dołączyć do niego należy: oryginały rachunków oraz dowody zapłaty.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

To, na jak długo EKUZ zostaje wydany, jest uzależnione przede wszystkim od tytułu, na podstawie którego wyjeżdżająca osoba otrzymuje świadczenia zdrowotne w swoim kraju. Oto przykłady terminów ważności Karty:

 • 20 lat – osoby, które otrzymują emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny.
 • Do 18 roku życia – osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i są ubezpieczone jako członkowie rodziny oraz te, które mają mniej niż 18 lat i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia.
 • 5 lat – osoby, które otrzymują emeryturę, ale nie osiągnęły wieku emerytalnego oraz obywatele polscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia i nie mają ubezpieczenia.
 • 3 lata – osoby zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą oraz te, które otrzymują zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.
 • 18 miesięcy – ci obywatele, którzy mają więcej niż 18 lat i otrzymują rentę, ubezpieczeni jako członkowie rodziny powyżej 18 roku życia, studenci oraz uczniowie.
 • 6 miesięcy – osoby, które nie posiadają ubezpieczenia, ale mają prawo do uzyskania świadczeń na podstawie innych uprawnień (osoby w ciąży lub w trakcie porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają w Polsc, osoby w ciąży lub w trakcie porodu, które posiadają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają w Polsce, osoby niepełnoletnie mieszkające w Polsce, posiadające status status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy).
 • 2 miesiące – osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy.
 • 90 dni – obywatele bez ubezpieczenia, spełniające kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.

Bezpieczeństwo i zagrożenia we Francji

Francja jest raczej bezpiecznym i przyjaznym turystycznie krajem. Jeśli chodzi o typowe zagrożenia, jak kradzież czy rozboje, nie zdarzają się one częściej niż pozostałych krajach Europejskich.

Na pewno każdy turysta powinien uważać na kieszonkowców i oszustów, którzy w zagranicznych przyjezdnych nierzadko widzą łatwy cel. Niemniej jednak zachowując podstawowe zasady ostrożności możemy czuć się bezpiecznie spacerując ulicami Paryża.

Największe zagrożenie wiąże się z aktami terroryzmu, do których często dochodziło we Francji na przestrzeni ostatnich lat. W związku z tym, francuskie służby wprowadziły jednak wiele zasad mających na cele zwiększenie bezpieczeństwa, także turystów.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Francji – dlaczego warto je mieć? 

Polisa turystyczna na wyjazd do Francji jest istotna szczególnie w sytuacji, gdy wakacyjny urlop planujemy w czasie trwającej wciąż pandemii.

Zakres i gwarantowane sumy ubezpieczenia są zależne od kilku czynników, takich jak na przykład wybrany ubezpieczyciel, długość podróży czy jej ostateczny cel.

Jak wiemy, EKUZ nie zabezpiecza turysty przed poważniejszymi finansowymi konsekwencjami nagłych wypadków, jeśli leczenie odbywa się prywatnie lub jest bardziej skomplikowane.

W związku z tym, jeżeli podczas wypoczynku przydarzy nam się choroba lub inne nieprzewidziane nieszczęście, w kwestii specjalistycznego leczenia, badań czy kupna leków będziemy zdani na siebie i wykupione przed podróżą indywidualne ubezpieczenie turystyczne. 

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Francji? 

Warto zadbać o to, aby wybrana polisa zagwarantowała pokrycie kosztów wszelkich kosztów związanych z leczeniem i hospitalizacją oraz zapewniła pomoc w problematycznej sytuacji.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, by gwarantowana suma wybranej polisy była odpowiednio wysoka, ponieważ koszty leczenia we Francji – podobnie jak poziom medycyny – są wysokie.

Koszt wizyty u lekarza to nawet 50 Euro, jeszcze więcej w przypadku specjalisty. Wykupienie odpowiednich leków czy wykonanie zaleconych badań to natomiast wydatek rzędu kilkudziesięciu-kilkuset Euro.

Nie można zapomnieć także o odpowiednim zabezpieczeniu w razie konieczności transportu poszkodowanej osoby do kraju – koszty takiego przewozu są bardzo duże, a EKUZ praktycznie nigdy ich nie pokrywa.

W związku z tym, jeśli na skutek poważnego wypadku lub choroby będziemy musieli zostać przetransportowani do Polski, za transport taki będziemy musieli zapłacić nawet kilka tysięcy złotych.

Obecnie niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wyjeżdżającym na zagraniczny urlop osobom nową opcję, która umożliwia zmianę rezerwacji nawet na dzień przed zaplanowanym wylotem.

Można z niej skorzystać, jeśli turysta zostanie poddany kwarantannie lub izolacji w związku z koronawirusem. Co więcej, podróżni mogą zmienić nie tylko termin, ale także kierunek podróży, nawet bez podania konkretnej przyczyny, do 7 dni przed wyjazdem.

Dodatkowo każda polisa turystyczna powinna zawierać w sobie podstawowe elementy, takie jak:

 • Pakiet assistance – zapewni ubezpieczonemu i jej bliskim wsparcie i ochronę w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku w tracie całego wyjazdu. Assistance nie tylko zagwarantuje pomoc w formie najważniejszych informacji czy wskazówek działania w danej sytuacji, lecz także opiekę i pokrycie kosztów takich jak nocleg, przyjazd członka rodziny do poszkodowanego, czy wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju. Pakiet assistance najczęściej zapewnia także opiekę nad dziećmi, kiedy ich opiekunowie lub rodzice są poszkodowani.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – na podstawie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanej osobie świadczenie z tytułu poniesienie szkód osobowych, takich jak trwały uszczerbek na zdrowiu. Jeśli po wypadku czy chorobie potrzebna będzie na przykład rehabilitacja albo dalsze leczenie, związane z tym koszty zostaną pokryte przez polisę. Dlatego też warto zatroszczyć się, aby gwarantowana suma takiego ubezpieczenia była odpowiednio wysoka.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – to element szczególnie ważny, kiedy w wyniku spowodowanego przez nas wypadku osoby trzecie doznają uszczerbku na zdrowiu lub gdy ucierpi ich mienie. W takiej sytuacji ubezpieczenie OC zagwarantuje nam ochronę przed wysokimi kosztami będącymi następstwem spowodowania takiej szkody. Nasze polisa pokryje ewentualną sumę odszkodowanie dla osób, które doznały szkody wskutek naszego działania.
 • Ubezpieczenie bagażu – to ochrona na wypadek zagubienia lub uszkodzenia bagażu podczas podróży. Suma takiego ubezpieczenia pozwoli pokryć straty na przykład w sytuacji, kiedy na lotnisku lub w trakcie transportu przewożony przez nas sprzęt zostanie zniszczony. To szczególnie ważne, jeżeli na urlop zabieramy ze sobą kosztowne rzeczy, takie jak urządzenia elektroniczne czy drogie rzeczy sportowe.

Ile kosztuje polisa turystyczna do Francji?

Aby wybrać ubezpieczenie najlepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb, warto porównać ze sobą różne oferty. To pozwoli dokładnie sprawdzić wszystkie elementy, jakie zawierają w sobie konkretne polisy, rozpoznać gwarantowane sumy ubezpieczenia i przydatne rozszerzenia.

Przykładowe ceny i zakres dziennej polisy turystycznej dla 1 dorosłej osoby wyjeżdżającej na urlop do Francji:

Polisa na rodzinny weekend w Paryżu
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Europa
Koszty leczenia
137 288 zł
Ratownictwo
22 881 zł
Bagaż
1 373 zł
34,00 zł
4 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 13 729 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
44,00 zł
4 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Signal Iduna
Koszty leczenia
183 051 zł
Ratownictwo
32 034 zł
Bagaż
1 000 zł
65,28 zł
4 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
77,04 zł
4 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł
Polisa na rodzinny weekend w Paryżu
Europa
34,00 zł 4 os. / 3 dni
Koszty leczenia
137 288 zł
Ratownictwo
22 881 zł
Bagaż
1 373 zł
Dodatkowo: NNW: 13 729 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Proama
44,00 zł 4 os. / 3 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Signal Iduna
65,28 zł 4 os. / 3 dni
Koszty leczenia
183 051 zł
Ratownictwo
32 034 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
Allianz
77,04 zł 4 os. / 3 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł

Polisę można zakupić online, bez wychodzenia z domu. Można to zrobić korzystając z naszego kalkulatora. Dokument ubezpieczenia zostanie wysłany na maila, szybko i sprawnie. Wystarczy go wydrukować lub zapisać i zabrać ze sobą na francuskie wakacje.

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok