EKUZ w Norwegii nie zapewnia pełnej ochrony

 

 • Karta nie gwarantuje pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia w razie kwarantanny.

 • Nie można liczyć też na pokrycie transportu powrotnego do kraju – 100% kosztów opłaca poszkodowany.

 • Nierefundowane są koszty ratownictwa.

 • Obowiązują dopłaty za część usług medycznych, np. za leczenie stomatologiczne, wizyty lekarskie czy zakup leków.

 • Wszystkie te koszty zostaną objęte ubezpieczenie turystycznym dostępnym od 3 zł dziennie.

Norwegia nie jest krajem należącym do Unii Europejskiej, jednak z kartą EKUZ poszkodowany Polak otrzyma niezbędną pomoc medyczną nieodpłatnie. Czy zatem EKUZ wystarczy podczas wyjazdu do Norwegii?

Niestety za część usług medycznych trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Pełne zabezpieczenie zapewni wykupienie ubezpieczenia turystycznego, którego koszty zaczynają się już od 3,70 zł za dzień. 

Norwegia – co zapewnia karta EKUZ? 

Wyjeżdżając do Norwegii, warto wyrobić kartę EKUZ, gdyż jest honorowana w tym kraju, mimo że Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej.

Poszkodowany lub chory Polak otrzyma niezbędną pomoc medyczną, która będzie bezpłatna w takim zakresie, jak obowiązuje Norwegów. O tym, czym pomoc jest niezbędna, decyduje lekarz. 

W sytuacji zagrożenia życia podróżny z Polski ma prawo do takich samych świadczeń i na takich samych zasadach jak mieszkańcy Norwegii. 

EKUZ a koronawirus: sprawa najbardziej teraz aktualna tj. czy EKUZ obejmuje leczenie koronawirusa w Norwegii? TAK, w sytuacji zachorowania na COVID-19 w Norwegii możliwe jest leczenie nieodpłatne. Jednak, gdyby zaszła konieczność transportu medycznego do Polski, koszt pokrywa w 100 % turysta. 

EKUZ w Norwegii – czego nie refunduje?

Norwegia to bezsprzecznie kraj drogi. Ceny jedzenia, transportu, noclegu, a także leczenia są dużo wyższe niż w Polsce. Stąd roztropny turysta zadba o zabezpieczenie leczenia jeszcze przed wyjazdem. Wyrobienie EKUZ to podstawa, jednak niewystarczająca, gdyż karta nie gwarantuje pokrycia wszystkich kosztów leczenia. 

W Norwegii pacjenci – czy to Norwegowie, czy turyści z EKUZ – współfinansują leczenie. Oznacza to, że wybrane usługi medyczne są częściowo płatne, także dla osób ubezpieczonych. 

Przykładowe ceny za leczenie w Norwegii:

 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu – ok. 70 zł,
 • Wizyta domowa lekarza pierwszego kontaktu – ok. 90 zł w przypadku wizyty w dzień, ok. 135 zł – gdy potrzebna jest pomoc nocna,
 • Wizyta u lekarza specjalisty – ok. 145 zł ze skierowaniem, ok. 220 zł bez skierowania. 
 • Pobyt i leczenie w szpitalu – bezpłatne,
 • Stomatolog – płatne 100%
 • Transport pogotowia ratunkowego – w sytuacjach nagłych jest bezpłatny, w pozostałych kosztuje ok. 60 zł za przejazd w jedną stronę,
 • Transport medyczny do kraju – płatny w 100%
 • Opłata za leki – jest uzależniona od rodzaju recepty, a tym samym powodu wypisania leków. W przypadku chorób przewlekłych wypisuje się tzw. niebieską receptę na leki, które są płatne w 39%, pod warunkiem, że łączna kwota za leki w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie przekroczyła ok. 240 zł (540 koron). Pozostałe leki przepisywane są na tzw. białej recepcie, która jest płatna 100%,
 • Koszty materiałów medycznych – 100% płatne.

UWAGA! Skierowanie na wizytę do specjalisty wydaje lekarz pierwszego kontaktu. 

Istnieje możliwość otrzymania zwrotu za leczenie prywatne w Norwegii, jednak przede wszystkim trzeba najpierw samodzielnie pokryć rachunki, a więc dysponować odpowiednio dużą ilością gotówki.

Konieczne jest zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, rachunków, faktur za leczenie itp. Przy czym możliwy jest zwrot tylko zgodnie z polskimi stawkami, które obowiązują w rozliczeniu między NFZ a polskimi zleceniodawcami. 

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Norwegii?

Karta EKUZ przysługuje każdej ubezpieczonej osobie, także takiej, która aktualnie jest bezrobotna – wtedy konieczne jest zarejestrowanie w Urzędzie Pracy, a karta wydawana jest na krótszy okres, tj. 2 miesiące.

Osoby zatrudnione lub z własną działalnością otrzymają kartę na okres 3 lat a emeryci 5 lub nawet 20 lat.

Karta EKUZ jest wydawana w placówkach NFZ po uprzednim złożeniu wniosku. Formularz można wypełnić przez internet lub na miejscu. Karta zazwyczaj wydawana jest sprawnie, po kilkunastu minutach, ale warto nie odkładać tej czynności na ostatnią chwilę. 

W przypadku złożenia wniosku przez internet karta zostanie przysłana do domu za pośrednictwem poczty. Można ją więc uzyskać zdalnie. 

Wydanie karty jest bezpłatne. 

Jeśli dorosły chce wyrobić EKUZ dla dziecka, to powinien złożyć wniosek w jego mieniu i odebrać bez upoważnienia, o ile dziecko jest niepełnoletnie. 

PAMIĘTAJ! Każde dziecko, nawet niemowlę, potrzebuje fizycznie wyrobionej karty EKUZ, aby skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej za granicą.

Jak skorzystać z karty EKUZ w Norwegii?

Zabierz ze sobą dowód osobisty lub paszport i udaj się do najbliższej placówki medycznej, która ma umowę z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym (Rikstrygdeverket).

Lista tych placówek dostępna jest w lokalnym oddziale Biura (lokale trydgekontor).

Wyjazd do Norwegii a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

Karta, w zależności od statusu osoby, która ją wyrabia jest wydawana na:

 • 20 lat – dla emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat),
 • do 18-stego roku życia – dla osób niepełnoletnich, które mają ubezpieczenie jako członek rodziny lub pobierają rentę albo mają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 5 lat – dla emerytów, którzy nie ukończyli 60 lat (kobiet) i 65 lat (mężczyzn), dla osób niepełnoletnich, które mają obywatelstwo polskie
 • 3 lata – dla osób zatrudnionych, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dla osób otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • 18 miesięcy – dla osób, które otrzymują rentę i mają skończone 18 lat, mają 18 lat i ubezpieczenie jako członek rodziny, mają ubezpieczenie jako student, mają 18 lat, są uczniem i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 6 miesięcy – dla osób, które nie mają ubezpieczenia, ale posiadają prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli: są w ciąży, połogu mają obywatelstwo Polskie i mieszkają w Polsce/mają status uchodźcy, zezwolenie na pobyt czasowy, bądź nie mają 18 lat, ale mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • 2 miesiące – dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub ubezpieczone, ale nie spełniające powyższych warunków
 • 90 dni – dla osób nieubezpieczonych, ale spełniających kryterium dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej (potrzebne potwierdzenie decyzji np. wójta, burmistrza),
 • 42 dni – dla osób nie posiadających ubezpieczenia, ale będących w połogu, mieszkających w Polsce, mających obywatelstwo polskie.

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Norwegii

Norwegia to jeden z najbezpieczniejszych państw w Europie. Pospolita przestępczość jest bardzo niska. Rzadko dochodzi do kradzieży kieszonkowych, zwykle w okolicy większych miast.

Norwegia to kraj z niestabilną pogodą, szybko zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi i wieloma przepięknymi, ale też niemal dzikimi miejscami o surowym klimacie.

Wyprawa w góry, narty, wspinaczka wysokogórska, wyprawa na lodowiec czy piesze wycieczki mogą skończyć się groźnym wypadkiem i koniecznością wzywania ekipy ratunkowej lub nawet helikoptera medycznego. Koszty akcji ratowniczej wraz z użytym sprzętem pokrywa w pełni osoba poszkodowana. EKUZ do niczego tu się nie przyda. 

Koszt 1h pracy śmigłowca ratowniczej podczas akcji w górach to nawet ok. 10-12 tysięcy złotych, a praca ratownika – 500-800 zł.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Norwegii – dlaczego warto je mieć? 

Zważywszy na koszty leczenie w Norwegii oraz ewentualne zagrożenia, najlepszym rozwiązaniem jest uzupełnienie EKUZ ubezpieczeniem turystycznym. 

Dobra polisa pokryje koszty leczenia, zapewni odszkodowanie w razie wypadku, oferuje pomocny pakiet assistance (w którym może się znaleźć nawet pomoc tłumacza czy prawnika), OC i OC sportowe a także wizytę u stomatologa. 

PAMIETAJ! Gwarantowana suma kosztów leczenia pokrywa wyłącznie – jak nazwa wskazuje – leczenie, czyli np. pobyt w szpitalu, przeprowadzenie niezbędnych zabiegów, podanie leków.

Nie jest to kwota na wszystkie usługi medyczne, które zazwyczaj wyceniane są osobno. I tak przy polisie na gwarantowaną sumę kosztów leczenia 200 000 zł i wizytę u stomatologa 1000 zł, przy konieczności skorzystania z pomocy dentysty rachunek wyższy niż 1000 zł pokrywa ubezpieczony (leczenie dentystyczne nie będzie obejmowało większej kwoty niż 1000 zł). 

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Norwegii? 

Jak wybrać polisę ubezpieczeniową w kilku krokach? Jest to prostsze niż może się wydawać. Najłatwiej porównać oferty korzystając z kalkulatora ubezpieczeń turystycznych, który zbiera wszystkie oferty i w przejrzysty sposób pokazuje różnice między nimi.

Wyodrębnia najważniejsze składowe oferty: koszty leczenia, ratownictwo, NNW, OC, OC sportowe, stomatologa, bagaż, assistance, COVID-19. 

Kolejnym krokiem po wyborze konkretnej polisy, powinno być dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). To w tym miejscu znajdują się konkretne wskazówki i wytyczne określające możliwość skorzystania z ubezpieczenia. 

Należy pamiętać szczególnie o włączeniach, które posiada każda polisa, a które mogą uniemożliwić wypłatę środków na leczenie czy odszkodowania. Do najczęstszych wyłączeń należą:

 • stan nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu,
 • stan po przyjęciu środków odurzających, leków psychotropowych, 
 • szeroko pojęte działania wojenne, ataki terrorystyczne, udział w strajkach,
 • usiłowanie lub dokonanie przestępstwa, 
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień,
 • rażące niedbalstwo, umyślne działanie,
 • umyślne samookaleczenie się, uszkodzenie ciała na prośbę ubezpieczonego, próba samobójstwa, 
 • nieprzestrzeganie zaleceń lekarza, 

Pamiętaj, że w wymienionych sytuacjach ubezpieczyciel nie zapłaci odszkodowania i nie pokryje kosztów leczenia nawet jeśli zdarzenie została zgłoszone niezwłocznie i poprawnie, a ubezpieczony posiada całą dokumentację lekarską. 

Warto też mieć na uwadze swój stan zdrowotny, podczas wyboru ubezpieczenia. Wiele towarzystw wymaga wykupienia rozszerzenia dla osób z chorobami przewlekłymi, a także ubezpiecza kobiety w ciąży wyłączenie do określonego tygodnia ciąży. 

Ile kosztuje polisa turystyczna do Norwegii?

Nie warto z automatu wybierać najdroższej polisy z przekonaniem, że ona zapewni najszerszą i najpewniejszą ochronę. Najlepiej dopasować ubezpieczenie pod kątem kierunku i charakteru wyjazdu, a także swoich potrzeb.

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny polisy na 14-dniową podróż po Norwegii:

Polisa na 14-dniową podróż po Norwegii
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Allianz
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
52,36 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
63,90 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 60 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł
Signal Iduna
Koszty leczenia
185 245 zł
Ratownictwo
32 418 zł
Bagaż
1 000 zł
85,38 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
107,80 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy OC sportowe: 250 000 zł
Polisa na 14-dniową podróż po Norwegii
Allianz
52,36 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną
Nationale-Nederlanden
63,90 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 60 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł
Signal Iduna
85,38 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
185 245 zł
Ratownictwo
32 418 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
107,80 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy OC sportowe: 250 000 zł

Ubezpieczenie można zakupić online – szybko i bez problemów. Wystarczy wypełnić formularz, podać niezbędne dane, wybrać najlepszą dla siebie ofertę i opłacić składkę. Polisa zostanie wysłana na maila – wystarczy ją pobrać i wydrukować.

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok