EKUZ w Islandii nie wystarczy

 • Z własnej kieszeni trzeba pokryć koszty kwarantanny.
 • Płatny w 100% jest także transport powrotny do kraju.
 • EKUZ nie refunduje też leczenia stomatologicznego.
 • Za wyższy standard opieki medycznej również trzeba dopłacić.
 • Wszystkie te koszty pokryje ubezpieczenie turystyczne. 

EKUZ uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej osoby podróżujące głównie w celach turystycznych, w sytuacji nagłej w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych podczas pobytu w kraju UE/EFTA, także w Islandii.

Sprawdzamy, na co dokładnie można liczyć w razie problemów ze zdrowiem. Przyjrzymy się też usługom, za które trzeba zapłacić z własnej kieszeni oraz pomożemy wybrać dodatkowe ubezpieczenie na podróż do Islandii.

Islandia – co zapewnia karta EKUZ? 

Z nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej można skorzystać przede wszystkim w nagłych, wymagających pilnej interwencji medycznej sytuacjach, takich jak na przykład groźny wypadek, czy nieprzewidziana choroba.

Jeśli naszemu życiu zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo i w związku z tym konieczna jest interwencja lekarza, w większości przypadków karta EKUZ pozwoli nam uniknąć związanych z takim działaniem kosztów.

EKUZ zapewnia także dostęp do podstawowej, publicznej opieki medycznej, pod warunkiem, że zagraniczna placówka ma podpisaną umowę z lokalną kasą chorych. W ramach takiej ochrony możemy także liczyć na częściową rekompensatę kosztów związanych z realizacją recept wypisanych przez lekarza.

Należy jednak pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest tym samym, co typowa turystyczna polisa ubezpieczeniowa. Istnieje bowiem wiele sytuacji, w których podstawowa ochrona zdrowotna może okazać się niewystarczająca.

EKUZ w Islandii – czego nie refunduje?

Dostęp do publicznej opieki medycznej często okazuje się niewystarczający – nie zapewnia on choćby bezpłatnego leczenia stomatologicznego, które w krajach europejskich bywa bardzo kosztowne.

EKUZ nie pokrywa także kosztów prywatnej opieki, która jest szczególnie ważna w przypadku zagranicznego wyjazdu. Jeśli bowiem w trakcie podróży dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, często pomoc medyczna musi zostać udzielona natychmiastowo.

Dostęp do publicznej służby zdrowia może okazać się natomiast utrudniony. Jeśli podczas letnich aktywności doznamy urazu, będziemy zmuszeni udać się do najbliższego lekarza, a takie usługi wiążą się z kosztami rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset euro.

Kolejną istotną rzeczą, o której należy pamiętać wybierając się na urlop, jest transport medyczny. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pokrywa kosztów transportu poszkodowanej osoby karetką, chyba że życie pacjenta jest zagrożone lub wystąpią inne ważne wskazania. 

Jeszcze bardziej problematyczny może okazać się transport chorego do kraju. W przypadku konieczności leczenia i szybszego powrotu do miejsca zamieszkania, to poszkodowany zostaje obarczony kosztami przejazdu i towarzyszącej mu opieki medycznej. Koszty te są natomiast bardzo wysokie i mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Na podstawie informacji podanych przez polskie MSZ, wskazać można podstawowe, odpłatne świadczenia medyczne wraz z szacunkowymi kosztami:

 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu – w godzinach pracy: 1200 koron islandzkich, poza godzinami pracy: 3100 koron islandzkich.
 • Domowa wizyta lekarska – w godzinach pracy: 3400 koron islandzkich, poza godzinami pracy: 4500 koron islandzkich.
 • Wizyta u lekarza specjalisty – 5000 koron islandzkich za konsultację + 40% kosztów otrzymanych świadczeń.
 • Leczenie stomatologiczne – nie ma określonej jednej, standardowej opłaty dla osób dorosłych. Dzieci i młodzież do 18 lat płacą 2500 koron islandzkich.
 • Leczenie szpitalne – jest bezpłatne, jednak leczenie w szpitalu w trybie ambulatoryjnym to koszt 5000 koron islandzkich za konsultację lekarską + 40% kosztów otrzymanych świadczeń.
 • Transport medyczny, w tym transport lotniczy – 6200 koron islandzkich, a dla emerytów i osób na rencie inwalidzkiej – 4650 koron islandzkich.

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Islandii?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą otrzymać osoby, które w Polsce mają prawo do świadczeń podstawowej opieki medycznej.

Uprawnienia takie przysługują:

 • Osobom ubezpieczonym (na przykład pracującym lub przebywającym na emeryturze).
 • Osobom nieubezpieczonym, które prawo do leczenia uzyskały na podstawie szczególnych uprawnień.

Wyrobienie karty jest bezpłatne i nieskomplikowane. Aby uzyskać EKUZ, wystarczy złożyć specjalny wniosek. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ.
 • Pocztą elektroniczną (tylko w przypadku wyjazdów do pracy).
 • Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
 • Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać EKUZ?

 • Legitymacja – potwierdza kontynuację nauki, w przypadku ukończenia 18 lat, wskazując na status ucznia, studenta lub doktoranta.
 • Dokument A1 – wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjazd ma związek z wykonywaniem pracy.
 • Dokument U2 – wydany przez urząd pracy, gdy wyjazd odbywa się w celu poszukiwania pracy.
 • Upoważnienie – w przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby.

Jak skorzystać z karty EKUZ w Islandii?

Gdy potrzebujesz nagłej pomocy medycznej podczas urlopu na Islandii, powinniśmy zabrać ze sobą EKUZ, dowód osobisty lub paszport i udać się bezpośrednio do najbliższej placówki publicznej służby zdrowia lub gabinetu lekarza pierwszego kontaktu.

Ważne, aby takie miejsca działały w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Listę takich placówek można znaleźć w Islandzkiej Instytucji ds. Ubezpieczenia Społecznego – Sjúkratryggingar Íslands. Placówki takie są oznaczone jako „Heilsugæslustöð”. Lokalne placówki publicznej służby zdrowia znajdują się we wszystkich dzielnicach.

Placówki, w których europejski pacjent może skorzystać z bezpłatnej konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu, są czynne w dni powszednie od 8:00 do 16:00.

Poza tymi godzinami przyjęć oraz w weekendy, możemy się udać do jednego z ośrodków nazywanych „Laeknavaktin”: w Reykjaviku (tel. 1770, adres: Smáratorg 1, Kópavogur), w Akureyri (tel. 8482600, adres: Hafnastræti 99) lub, w nagłym stanie, do szpitalnego oddziału ratunkowego. Aby uzyskać bezpłatną konsultację lekarską lub zamówić wizytę domową, trzeba zadzwonić na numer 1770.

Lekarz ogólny może wypisać na skierowanie do szpitala. Musimy je wówczas zachować, ponieważ będzie ono niezbędne podczas przyjęcia. W razie nagłych wypadków można spróbować dostać się do placówki bez skierowania, najlepiej dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wynikających z leczenia?

Jak podaje polskie MSZ, zwrot pieniędzy, jakie założyliśmy za leczenie przebywając na Islandii, można uzyskać na dwa sposoby:

 • W Islandii – składając wniosek do Sjúkratryggingar íslands w Reykjaviku.
 • W NFZ – składając wniosek o zwrot poniesionych kosztów do swojego oddziału NFZ.

Do uzyskania zwrotu kosztów potrzebne będą:

 • Dowody zapłaty.
 • Recepty.
 • Skierowania.

Powyższe dokumenty należy dołączyć do wniosku w wersji oryginalnej. Kopie dokumentów powinniśmy zachować dla siebie. Wymagane będą także:

 • Kopia EKUZ.
 • Adres zamieszkania.
 • Międzynarodowy numer rachunku bankowego oraz kod identyfikujący bank (IBAN i BIC / SWIFT).

Wyjazd do Islandii a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

To, na jak długo EKUZ zostaje wydany, jest uzależnione przede wszystkim od tytułu, na podstawie którego wyjeżdżająca osoba otrzymuje świadczenia zdrowotne w swoim kraju.

Oto przykłady terminów ważności Karty:

 • 20 lat – osoby, które otrzymują emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny
 • Do 18 roku życia – osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i są ubezpieczone jako członkowie rodziny oraz te, które mają mniej niż 18 lat i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 5 lat – osoby, które otrzymują emeryturę, ale nie osiągnęły wieku emerytalnego oraz obywatele polscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia i nie mają ubezpieczenia,
 • 3 lata – osoby zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą oraz te, które otrzymują zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • 18 miesięcy – ci obywatele, którzy mają więcej niż 18 lat i otrzymują rentę, ubezpieczeni jako członkowie rodziny powyżej 18 roku życia, studenci oraz uczniowie,
 • 6 miesięcy – osoby, które nie posiadają ubezpieczenia, ale mają prawo do uzyskania świadczeń na podstawie innych uprawnień (osoby ciężarne lub niepełnoletnie mające prawo do czasowego pobytu w Polsce lub posiadające status uchodźcy),
 • 2 miesiące – osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • 90 dni – obywatele bez ubezpieczenia, spełniające kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.

Bezpieczeństwo i zagrożenia na Islandii

Islandia to bardzo bezpieczny kraj, w którym na turystów nie czeka zbyt wiele zagrożeń. Jeśli chodzi o przestępczość, jest ona na niskim poziomie.

Mimo wszystko turyści powinni zachować podstawową ostrożność w zatłoczonych miejscach i podczas zwiedzania typowo turystycznych atrakcji.

Przebywając na Islandii trzeba uważać na zjawiska pogodowe. Mogą się tam zdarzyć trzęsienia ziemi lub wybuchy wulkanów.

Porady dotyczące zalecanego zachowania podczas takich zdarzeń można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/katastrofy-naturalne.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Islandii – dlaczego warto je mieć? 

Islandia jest bezpiecznym krajem, jednak do wypadku czy choroby może dojść wszędzie. EKUZ nie gwarantuje pełnej ochrony. Warto więc mieć polisę, która pokryje nierefundowane koszty oraz zapewni wsparcie w razie wszelkich kłopotów za granicą.

Ubezpieczenie zapewni także pomoc w razie zarażenia się koronawirusem czy trafienia na kwarantannę. Można skorzystać z pomocy prawnej oraz informacyjnej. To pełna ochrona na czas pobytu w Islandii, niezależnie od tego, co może się zdarzyć.

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Islandii? 

Każda turystyczna polisa powinna być odpowiednio dopasowana do naszych indywidualnych potrzeb oraz celu i długości wyjazdu.

Ubezpieczenie na urlop na Islandii może zawierać szereg elementów, które będą przydatne w określonych okolicznościach.

Oto kilka podstawowych rzeczy, które powinna zawierać każda polisa turystyczna:

• Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) – uchroni nas przed ponoszenia kosztów związanych z leczeniem i innymi usługami medycznymi. Pobyt w szpitalu, transport karetką, wizyta u specjalisty (także stomatologa), czy wykupienie niezbędnych leków to ogromny wydatek, który ubezpieczyciel pokryje jedynie wtedy, gdy posiadamy ubezpieczenie KL. Warto pamiętać, aby suma gwarantowana ubezpieczenia była odpowiednio wysoka i adekwatna do miejsca pobytu. Nie powinna ona jednak wynosić mniej niż 100 000 PLN. Szczególnie ważnymi elementami związanymi z zakresem usług medycznych są:
Transport medyczny – transport medyczny do kraju to ważny element każdej polisy turystycznej. Koszty takiego transportu mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy euro, dlatego warto upewnić się, że wybrana polisa zapewnia ochronę w tym zakresie.

Transport medyczny do kraju – to ubezpieczenie pozwoli uniknąć ogromnych kosztów związanych z koniecznością przewiezienie poszkodowanej osoby do Polski.

• Assistance – pozwoli objąć ubezpieczonego oraz jego bliskich opieką w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia podczas wyjazdu. Zapewnia nie tylko pomoc w postaci informacji i porad, lecz także pokrycie kosztów takich jak nocleg, wcześniejszy powrót do kraju czy przyjazd członka rodziny do poszkodowanego. Assistance często gwarantuje również opiekę nad dziećmi, kiedy ich rodzice lub opiekunowie są poszkodowani.

• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – na jego podstawie ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu podróżnemu odszkodowanie z tytułu poniesienie szkód osobowych (na przykład trwały uszczerbek na zdrowiu). Warto zadbać o to, aby suma gwarantowana takiego ubezpieczenia była odpowiednio wysoka.

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – przyda się przede wszystkim wtedy, gdy w wyniku spowodowanego przez nas wypadku ucierpią osoby trzecie. OC uchroni nas przed kosztami będącymi następstwem wyrządzenia szkody.

• Ubezpieczenie bagażu – warto zwrócić na nie uwagę szczególnie wtedy, gdy przewozimy ze sobą sprzęt sportowy lub elektroniczny, który zazwyczaj jest bardzo cenny. Ubezpieczenie zagwarantuje nam wypłatę odszkodowania w przypadku zniszczenia lub kradzieży.

Ile kosztuje polisa turystyczna na Islandię?

Wybór polisy powinien być dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb oraz dokładnego celu podróży. Decydując się na konkretne ubezpieczenie turystyczne, warto jednak porównać oferty różnych ubezpieczycieli, aby móc wybrać tę najlepszą i najbardziej odpowiednią dla siebie.

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny jednodniowej polisy dla jednej osoby dorosłej wyjeżdżającej na Islandię:

Ubezpieczenie na 14-dniową podróż po Islandii
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Signal Iduna
Koszty leczenia
91 858 zł
Ratownictwo
32 150 zł
Bagaż
38,66 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną
AXA Assistance
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
39,20 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
64,20 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł
Europa
Koszty leczenia
459 290 zł
Ratownictwo
32 150 zł
Bagaż
4 593 zł
96,00 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 45 929 zł OC: 459 290 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną OC sportowe: 459 290 zł sprzęt sportowy
Ubezpieczenie na 14-dniową podróż po Islandii
Signal Iduna
38,66 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
91 858 zł
Ratownictwo
32 150 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną
AXA Assistance
39,20 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną
Allianz
64,20 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł
Europa
96,00 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
459 290 zł
Ratownictwo
32 150 zł
Bagaż
4 593 zł
Dodatkowo: NNW: 45 929 zł OC: 459 290 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną OC sportowe: 459 290 zł sprzęt sportowy

Korzystając z naszego kalkulatora nie tylko zestawisz ze sobą wiele różnych ofert, lecz również szybko i bezpiecznie wykupisz wybraną polisę online.

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok