EKUZ w Chorwacji może nie wystarczyć

 • Karta nie pokryje kosztów kwarantanny w razie podejrzenia Covid-19.
 • Z własnej kieszeni trzeba zapłacić również za akcje ratownicze.
 • EKUZ nie refunduje powrotu do kraju.
 • Pacjent musi zapłacić też za leczenie w placówkach prywatnych.
 • Wszystkie te koszty pokryje polisa z sumą gwarantowaną KL na co najmniej 30 000 euro.

Chorwacja w sezonie turystycznym przyciąga malowniczymi widokami, idealnymi warunkami do plażowania i gościnnością mieszkańców. Stosunkowo bliska odległość od polskiej granicy sprawia, że to od lat jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków. 

Przed wyjazdem na urlop do Chorwacji warto jednak pomyśleć o swoim bezpieczeństwie. Co jeśli zachorujemy? Czy karta EKUZ pokryje wszystkie koszty leczenia? Sprawdźmy!

Chorwacja – co zapewnia karta EKUZ? 

Karta EKUZ zapewnia podróżnikom możliwość skorzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu za granicą – wyłącznie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Z karty skorzystać można również w Chorwacji, która jest członkiem UE od 2013 r.

Turyści, którzy posiadają kartę EKUZ, w Chorwacji mogą skorzystać ze świadczeń  refundowanych przez chorwacki odpowiednik NFZ na zasadach takich, jak obywatele chorwaccy. Oznacza to, że jeśli obywatel Chorwacji za pewne świadczenia musi dopłacić – to samo będzie musiał zrobić turysta z Polski. Trzeba więc liczyć się z tym, że mogą występować znaczne różnice pomiędzy polskim a chorwackim zakresem refundacji świadczeń. 

Dodatkowo należy też pamiętać, że pomoc medyczna gwarantowana kartą EKUZ dotyczy tylko niezbędnych świadczeń medycznych. O tym, czy dane świadczenie jest niezbędne, decyduje lekarz, który przyjmuje pacjenta. O ile w stanie zagrożenia życia co do „niezbędności” nie ma żadnych wątpliwości, o tyle mogą się ona pojawić w przypadku pozornie mniej groźnych urazów. 

W dobie pandemii EKUZ obejmuje również przypadki zachorowania na COVID-19. Turysta z Polski w razie zakażenia koronawirusem otrzyma pomoc taką, jak obywatel Chorwacji. 

Czego EKUZ nie refunduje w Chorwacji?

Karta EKUZ w ogóle nie refunduje leczenia w placówkach prywatnych. Nie obejmuje też kosztów ewentualnych akcji ratowniczych i transportu chorego z powrotem do Polski. Ponadto dodatkowe dopłaty trzeba wnieść za:

 • Wizytę u lekarza pierwszego kontaktu – 10 kun.
 • Leczenie specjalistyczne i szpitalne – turysta musi pokryć 20% kosztów, ale nie może zapłacić więcej niż 60,13% podstawy budżetowej (która wynosi 3326 kun) lub 2000 kun.
 • Wizytę u stomatologa – 10 kun, ale tylko pod warunkiem, że świadczenie jest ujęte w wykazie HZZO – za wszystkie pozostałe należy zapłacić w pełnej wysokości.
 • Leki – podstawowe leki przepisane przez lekarza są bezpłatne, natomiast za nierefundowane turysta musi zapłacić pełną cenę. 

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Chorwacji?

Wyrobienie karty EKUZ nie jest szczególnie skomplikowane. Może wyrobić ją każda osoba, która jest ubezpieczona w polskim NFZ: 

 • udając się do oddziału wojewódzkiego NFZ, 
 • online

Ze strony NFZ należy pobrać wniosek, wypełnić go i podpisać. Następnie wystarczy złożyć wniosek w wydziale wojewódzkim lub delegaturze NFZ. W przypadku wyjazdu do pracy można też przesłać go mailowo na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl.

Ponadto wniosek można wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć za pośrednictwem platformy ePuap lub Internetowego Konta Pacjenta.

Turyści, którzy złożą wniosek o EKUZ osobiście, mogą liczyć na wydanie karty od ręki. W pozostałych przypadkach czas oczekiwania na wydanie karty może wynieść od 1 do nawet 10 dni

Jak skorzystać z karty EKUZ w Chorwacji?

Z karty EKUZ w Chorwacji można skorzystać tylko w placówkach, które podpisały umowę z tamtejszym odpowiednikiem NFZ. Taką informację najprościej wyszukać na stronie konkretnego szpitala lub przychodni, do którego zamierzamy się udać.

Wybierając się na wizytę, trzeba zabrać ze sobą kartę EKUZ i dowód osobisty. Warto też mieć ze sobą gotówkę. Może się zdarzyć, że za pewne świadczenia, które w Polsce byłyby refundowane, w Chorwacji będzie trzeba dopłacić. 

Wyjazd do Chorwacji a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

Kwestia okresu ważności karty EKUZ jest dość skomplikowana. W przypadku większości osób dorosłych – zatrudnionych lub samozatrudnionych – będą to 3 lata. W przypadku dzieci – karta będzie ważna do ukończenia lat osiemnastu. Szczegóły poniżej.

Karta EKUZ jest ważna:

 • 20 lat – w przypadku osób otrzymujących emeryturę, które osiągnęły już wiek emerytalny. 
 • 5 lat – w przypadku osób otrzymujących emeryturę, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego.
 • Do 18. roku życia – w przypadku podróżników, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat i mają ubezpieczenie jako członek rodziny, lub własny tytuł do ubezpieczenia, lub też pobierają rentę.
 • 3 lata – w przypadku turystów zatrudnionych, prowadzących własną działalność gospodarczą lub otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.
 • 18 miesięcy – w przypadku turystów otrzymujących rentę, którzy mają więcej niż 18 lat lub mają ubezpieczenie jako członek rodziny i ukończyli już 18 lat, lub mają ubezpieczenie jako student, lub są uczniami oraz mają więcej niż 18 lat i mają własny tytuł do ubezpieczenia.
 • 6 miesięcy – w przypadku podróżników, którzy nie mają ubezpieczenia, ale mają prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli np. są w ciąży lub w trakcie porodu i mają obywatelstwo polskie oraz mieszkają w Polsce lub są w ciąży lub w trakcie porodu i mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają w Polsce. 6-miesięczny okres ważności karty EKUZ stosujemy również w przypadku turystów, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia, mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy. 
 • 2 miesiące – w przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotni. Termin 2-miesięczny dotyczy też osób ubezpieczonych niewymienionych wcześniej lub osób, dla których nie spełniono obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
 • 90 dni – w przypadku podróżników, którzy nie mają ubezpieczenia, ale spełniają  kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.
 • 42 dni – w przypadku turystów, którzy nie mają ubezpieczenia, ale są w okresie połogu, mają polskie obywatelstwo i mieszkają w Polsce. 

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Chorwacji

Chorwacja to kierunek bardzo lubiany przez Polaków – także ze względu na bezpieczeństwo. Kradzieże i rabunki zdarzają się rzadko, jednak szczególną ostrożność należy zachować w nadmorskich kurtach i miastach turystycznych.

Może tam dochodzić do kradzieży kieszonkowych. Nie należy też zostawiać wartościowych przedmiotów w hotelach, czy w kwaterach prywatnych. Chorwacja nie uznaje międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione przez gości.

Polskie MSZ zaleca, aby uważać także w trakcie udziału w imprezach sportowych wysokiego ryzyka (canyoning, rafting itp.). Osoby, które oferują turystom tego typu atrakcje, zgodnie z chorwackim prawem nie muszą mieć specjalnych kwalifikacji.

Władze miejscowe nie wprowadziły w Chorwacji stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Chorwacji – dlaczego warto je mieć? 

Przed wyjazdem do Chorwacji warto zakupić dobre ubezpieczenie turystyczne. Zaleca to również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wynika to z faktu, że karta EKUZ nie zapewni niestety turystom pełnej ochrony. Trzeba pamiętać, że:

Karta EKUZ zapewni pokrycie kosztów leczenia jedynie w niezbędnych przypadkach i w bardzo podstawowym zakresie.

Lekarz, który przyjmie turystę w Chorwacji, oceni, czy świadczenie faktycznie jest „niezbędne” – w skrajnych przypadkach może na tej podstawie odmówić udzielenia pomocy. 

Karta EKUZ nie pokrywa kosztów leczenia w prywatnych placówkach (których jest w Chorwacji bardzo dużo i są na znacznie lepszym poziomie niż placówki państwowe).

Karta EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów ewentualnych akcji ratowniczych, które mogą wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych. 

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Chorwacji? 

Przygotowania do wyjazdu warto więc rozpocząć od znalezienia dobrej polisy ubezpieczeniowej. Powinna ona uwzględniać ryzyka takie jak:

 • Koszty leczenia. To kluczowy element ubezpieczenia każdego podróżnika. Zalecana suma gwarantowana kosztów leczenia na urlop w Chorwacji to minimum 20 000 – 30 000 euro. W pandemicznych czasach warto również upewnić się, czy polisa obejmuje również koszty leczenia w razie ewentualnego zachorowania na koronawirusa.
 • Koszty ratownictwa. Ubezpieczenie kosztów ratownictwa zapewnia turyście pokrycie wydatków związanych z ewentualną akcją ratowniczą. 
 • Ubezpieczenie NNW. Daje podróżnikowi możliwość ubiegania się o wypłatę odszkodowania w wysokości odpowiedniego procentu sumy gwarantowanej, jeśli w trakcie urlopu w Chorwacji dozna uszczerbku na zdrowiu.
 • Ubezpieczenie bagażu. Gwarantuje wypłatę określonej w OWU kwoty w przypadku kradzieży lub zniszczenia bagażu. Zdecydowanie warto zwrócić uwagę na ten element ubezpieczenia, jeśli zamierzamy zabrać ze sobą cenne przedmioty. 

Zakres ubezpieczenia turystycznego należy przede wszystkim dopasować do swoich potrzeb.

Inne potrzeby będzie miał turysta, który zamierza w Chorwacji uprawiać sporty ekstremalne, a inne – osoba, która planuje jedynie plażować. Przed zakupem polisy warto więc pomyśleć o tym, co zamierzamy robić… a potem dokonać wyboru ubezpieczenia.  

Ile kosztuje polisa turystyczna do Chorwacji?

Poniżej kilka propozycji ubezpieczenia na 14-dniowy wyjazd do Chorwacji w sezonie w sezonie urlopowym 2021. Rozsądną propozycję polisy turystycznej można znaleźć już za od ok. 3 zł za jeden dzień ochrony – ubezpieczenie turystyczne na pewno nie nadszarpnie budżetu podróżnika.

Oferty dotyczą jednej zdrowej osoby dorosłej, która w trakcie wyjazdu zamierza wypoczywać, surfować i zwiedzać. 

14-dniowy urlop na Chorwacji połączony z surfingiem
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Allianz
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 000 zł
137,76 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł ubezpieczenie Covid-19 85 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
215,60 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 181 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy
Europa
Koszty leczenia
1 372 882 zł
Ratownictwo
45 763 zł
Bagaż
4 576 zł
269,00 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 45 763 zł OC: 457 627 zł ubezpieczenie Covid-19 27 sportów objętych ochroną OC sportowe: 457 627 zł sprzęt sportowy
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
303,35 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 25 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 106 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł
14-dniowy urlop na Chorwacji połączony z surfingiem
Allianz
137,76 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł ubezpieczenie Covid-19 85 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
215,60 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 181 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy
Europa
269,00 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
1 372 882 zł
Ratownictwo
45 763 zł
Bagaż
4 576 zł
Dodatkowo: NNW: 45 763 zł OC: 457 627 zł ubezpieczenie Covid-19 27 sportów objętych ochroną OC sportowe: 457 627 zł sprzęt sportowy
Nationale-Nederlanden
303,35 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 25 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 106 sportów objętych ochroną OC sportowe: 150 000 zł

Więcej dobrych ofert ubezpieczenia turystycznego w różnych cenach i zakresach można odnaleźć przy pomocy naszego kalkulatora ubezpieczeń podróżnych. Bezpiecznego pobytu w malowniczej Chorwacji! 

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok