EKUZ w Grecji nie zapewnia pełnej ochrony

 • Karta nie refudnuje kosztów kwarantanny w razie zarażenia się koronawirusem. 
 • Częściowo trzeba pokryć koszty leczenia szpitalnego.
 • Obowiązują też dopłaty za badania oraz niektóre leki.
 • EKUZ nie pokrywa kosztów powrotu do kraju.
 • Wszystkie te usługi może objąć ubezpieczenie turystyczne.

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to potwierdzenie prawa do bezpłatnego leczenia w trakcie zagranicznych wyjazdów do większości krajów Europejskich dla obywateli UE oraz krajów członkowskich EFTA. Skorzystać można z niej również w Grecji.

Sprawdzamy, co dokładnie refunduje karta, a za jakie usługi trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Podpowiadamy, jak i gdzie można wyrobić EKUZ oraz dlaczego mimo wszystko warto mieć ubezpieczenie turystyczne.

Grecja – co zapewnia karta EKUZ? 

Jak wyjaśnia polskie MSZ, zasady korzystania z EKUZ jasno wskazują, na co możemy liczyć w razie wypadku, choroby lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego będziemy potrzebowali pomocy medycznej:

 • Prawo do leczenia przysługuje turyście na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udaje. Jeśli więc w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to trzeba będzie za nią zapłacić. NFZ tego nie pokryje
 • Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami (NFZ i jego odpowiednikiem w danym kraju). Może być też tak, że – chociaż posiadamy EKUZ – będziemy musieli najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski złożyć wniosek o refundację
 • Tak jak w Polsce, za granicą nie wszyscy lekarze mają podpisane umowy z ubezpieczalnią. Dlatego zanim skorzystamy z usług danego lekarza, musimy sprawdzić, czy honoruje on kartę EKUZ
 • Z EKUZ nie możemy liczyć na bezpłatną operację plastyczną ani planowany zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli nas ząb, dentysta pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju (np. dostaniemy tańsze wypełnienie). Jeśli natomiast złamiemy nogę, dostaniemy udaru, lub zawału, to EKUZ obejmie koszty takiego leczenia. Czasami leczenie w ramach EKUZ będzie jednak musiało być długie i kosztowne. Jeśli w tym przypadku okaże się, że transport do Polski będzie tańszy, możemy złożyć wniosek o pokrycie kosztów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju
 • EKUZ dotyczy jedynie ubezpieczenia zdrowotnego. Na wypadek śmierci albo utraty bagażu trzeba ubezpieczyć się w inny sposób. EKUZ nie obejmuje bowiem takich okoliczności, nawet jeśli zaginie bagaż z niezbędnym wyposażeniem medycznym

EKUZ w Grecji – czego nie refunduje?

Zapłacić trzeba będzie za wszelkie świadczenia i usługi medyczne odbyte w placówkach, które nie posiadają podpisanego kontraktu z EOPYY (National Organization For Theprovision Of Healthcare Services).

Placówki działają na zasadach prywatnych oznaczają więc konieczność samodzielnej płatności za leczenie. Jak podaje MSZ, szacunkowe koszty, jakie trzeba ponieść, to:

 • Badania – 15% kosztów świadczenia.
 • Leczenie stacjonarne w szpitalu – 30% ceny procedury medycznej lub 10% ceny dziennej hospitalizacji, opłata za opiekę lekarza i anestezjologa oraz ewentualne koszty wyższego standardu sali i koszty dodatkowe.
 • Konsultacja w prywatnej placówce, która ma kontrakt z EOPYY – jeśli przekroczony został limit 200 konsultacji w miesiącu.
 • Leki na receptę – pacjent płaci 25% ich ceny. Za leki na niektóre poważne i przewlekłe choroby pacjent płaci mniej – 10% lub są one bezpłatne. Każda zrealizowana recepta kosztuje 1 euro.
 • Transport medyczny do Polski – pacjent pokrywa całkowicie we własnym zakresie.

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Grecji?

 1. Pobierz wniosek ze strony www.nfz.gov.pl.
 2. Wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek.
 3. Złóż wypełniony wniosek, wybierając jeden ze sposobów:
 • W wydziale wojewódzkim lub uprawnionej delegaturze NFZ – wtedy kartę otrzymasz od razu.
 • E-mailem – ale tylko w przypadku wyjazdu do pracy – zeskanuj wypełniony wniosek i wyślij na adres: ekuz.praca@nfz.gov.pl
 • Pocztą tradycyjną.
 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)
 • Przez Internetowe Konto Pacjenta – zaloguj się, wejdź w zakładkę „Moje konto”, a poniżej informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym znajdziesz informację o karcie EKUZ i przycisk „Złóż wniosek”.

Jeśli wniosek składamy osobiście, Kartę dostaniemy od ręki. Jeśli drogą elektroniczną, cały proces może potrwać do 3 dni, z zastrzeżeniem, że w okresie wakacyjnym – od czerwca do września – wszystko może nieco się wydłużyć (do 10 dni).

W przypadku Internetowego Konta Pacjenta, informacja o wydaniu Karty lub o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem takiej decyzji pojawi się bezpośrednio na IKP.

Jak odebrać EKUZ?

Kartę można odebrać osobiście lub wyznaczając do tego pełnomocnika. W drugim przypadku potrzebne będzie jednak specjalne upoważnienie. Po odbiór należy zgłosić się do oddziału lub delegatury NFZ, w zależności od tego, gdzie wniosek został złożony.

Kto może otrzymać EKUZ?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą otrzymać osoby, które w Polsce mają prawo do świadczeń podstawowej opieki medycznej. Uprawnienia takie przysługują:

 • Osobom ubezpieczonym (na przykład pracującym lub przebywającym na emeryturze)
 • Osobom nieubezpieczonym, które prawo do leczenia uzyskały na podstawie szczególnych uprawnień.

Wyrobienie karty jest bezpłatne i nieskomplikowane. Aby uzyskać EKUZ, wystarczy złożyć specjalny wniosek, jeden dla jednej osoby. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ.
 • Pocztą elektroniczną.
 • Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
 • Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać EKUZ?

 • Legitymacja – potwierdza kontynuację nauki, w przypadku ukończenia 18 lat, wskazując na status ucznia, studenta lub doktoranta
 • Dokument A1 – wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjazd ma związek z wykonywaniem pracy
 • Dokument U2 – wydany przez urząd pracy, gdy wyjazd odbywa się w celu poszukiwania pracy
 • Upoważnienie – w przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby

Jak skorzystać z karty EKUZ w Grecji?

Jeżeli przebywając na terenie Grecji przytrafi nam się wypadek lub choroba i potrzebujesz nagłej pomocy medycznej, musisz zabrać ze sobą EKUZ, dowód osobisty lub paszport i udać się do jednej z najbliższych placówek:

 • Placówki państwowej sieci podstawowej opieki zdrowotnej PEDY, w której pracują lekarze POZ.

Lekarz pierwszego kontaktu może udzielić bezpośredniego skierowania do szpitala. Trzeba pamiętać, aby je zachować, ponieważ będzie ono niezbędne podczas przyjęcia do placówki.

W nagłych przypadkach możemy zgłosić się do szpitala lub na pogotowie bez skierowania lub zadzwonić pod numer alarmowy: 166.

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wynikających z leczenia?

Aby otrzymać zwrot kosztów leczenia, należy złożyć odpowiedni wniosek do oddziału NFZ. Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, koniecznie trzeba do niego dołączyć:

 • Oryginały rachunków
 • Dowody zapłaty za leki i usługi medyczne

O zwrot kosztów osoby posiadające Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą się ubiegać po powrocie do Polski.

Pieniądze zostaną przeliczone na stawki polskie, obowiązujące w międzynarodowych rozliczeniach między polskimi świadczeniodawcami a NFZ.

Wyjazd do Grecji a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

To, na jak długo EKUZ zostaje wydany, jest uzależnione przede wszystkim od tytułu, na podstawie którego wyjeżdżająca osoba otrzymuje świadczenia zdrowotne w swoim kraju.

Oto przykłady terminów ważności Karty:

 • 20 lat – osoby, które otrzymują emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny
 • Do 18 roku życia – osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i są ubezpieczone jako członkowie rodziny oraz te, które mają mniej niż 18 lat i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia
 • 5 lat – osoby, które otrzymują emeryturę, ale nie osiągnęły wieku emerytalnego oraz obywatele polscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia i nie mają ubezpieczenia
 • 3 lata – osoby zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą oraz te, które otrzymują zasiłek lub świadczenie przedemerytalne
 • 18 miesięcy – ci obywatele, którzy mają więcej niż 18 lat i otrzymują rentę, ubezpieczeni jako członkowie rodziny powyżej 18 roku życia, studenci oraz uczniowie
 • 6 miesięcy – osoby, które nie posiadają ubezpieczenia, ale mają prawo do uzyskania świadczeń na podstawie innych uprawnień:
 • Osoby w ciąży lub w trakcie porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają w Polsce
 • Osoby w ciąży lub w trakcie porodu, które posiadają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają w Polsce
 • Osoby niepełnoletnie mieszkające w Polsce, posiadające status status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
 • 2 miesiące – osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • 90 dni – obywatele bez ubezpieczenia, spełniające kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Grecji

W Grecji nie ma obecnie dużego zagrożenia terrorystycznego, ale w związku z ostrzeżeniami MSZ, w miejscach publicznych należy zachować ostrożność.

Podobnie sprawa wygląda w temacie uchodźców – jako jeden ze skutków greckiego kryzysu gospodarczego jest ich duży napływ do kraju, co wiąże się ze wzrostem przestępczości.

Dlatego też trzeba uważać na złodziei, zwłaszcza w typowo turystycznych, zatłoczonych miejscach, czy w środkach transportu publicznego. Również na plażach należy zachować czujność przed kieszonkowcami i oszustami.

Ostrzeżenia dotyczą też podróżowania promem. MSZ ostrzega, że zdarzają się włamania i kradzieże podczas włamań do samochodów i przyczep kempingowych.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Grecji – dlaczego warto je mieć? 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację zdrowotną na świecie, turyści, którzy planują wakacyjny urlop poza granicami kraju, powinni przed wyjazdem wykupić odpowiednie ubezpieczenie, które zabezpieczy ich na wypadek choroby lub innego nieszczęśliwego zdarzenia.

Niezależnie bowiem od tego, jaki kierunek ostatecznie wybierzemy, nagła sytuacja wymagająca pomocy może przytrafić się każdemu. W dobie pandemii niezwykle istotne jest, aby polisa swoją ochroną obejmowała zarażenie koronawirusem.

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Grecji? 

Oto, jakie podstawowe elementy powinno w sobie zawierać każde ubezpieczenie na zagraniczny urlop:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia – jeden z najbardziej istotnych elementów każdej zagranicznej polisy turystycznej, szczególnie takiej, która obejmuje swoim zakresem dłuższy, wakacyjny pobyt w obcym kraju. Podczas wyjazdu na urlop za granicą, każda nagła choroba, uraz, czy nieszczęśliwy wypadek,wiążą się bowiem najczęściej z koniecznością szybkiej interwencji i skorzystania z lokalnej, najczęściej prywatnej opieki medycznej. Jeszcze częściej konsekwencje takich nieszczęść wymagają nie tylko nagłej pomocy medycznej, lecz również kosztownych badań, zabiegów, a nawet późniejszej rehabilitacji. Ceny usług medycznych zagranicą są natomiast często naprawdę bardzo wysokie. Całkowite wydatki, jakie trzeba ponieść w związku z hospitalizacją i leczeniem, mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Koszty leczenia zapewnią ochronę także w przypadku zarażenia koronawirusem, co stanowi ważne zabezpieczenie w obecnej sytuacji wciąż obecnej na całym świecie pandemii.
 • Koszty transportu medycznego i transportu osoby poszkodowanej do kraju – uchronią ubezpieczonego turystę przed ponoszeniem bardzo wysokich kosztów związanych z transportem osoby poszkodowanej do szpitala oraz – co mże okazać się jeszcze bardziej istotne – transportem takiej osoby do kraju. 
 • Assistance – pozwoli otrzymać podstawową, sprawną i co najważniejsze nieodpłatną pomoc w razie nagłego wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia. To zarówno pakiet praktycznych wskazówek postępowania w razie nieprzewidzianych zdarzeń, jak również całodobowe wsparcie i opieka w razie kryzysowej sytuacji. Towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni posiadającym pakiet assistance turystom między innymi medyczny transport do kraju i nieodpłatną organizację przyjazdu bliskiej osoby czy opiekuna do poszkodowanego ( ubezpieczenie pokrywa na przykład koszty podroży i noclegu). W przypadku turystów zagranicznych, przydatna może okazać się także pomoc tłumacza, pomoc prawna, czy możliwość sprawnej, telefonicznej konsultacji z asystentem ubezpieczeniowym.
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – zapewni osobie ubezpieczonej zwrot kosztów poniesionych w wyniku trwałego uszczerbku na zdrowiu, do jakiego może dojść podczas wypadku. W przypadku śmierci poszkodowanego, polisa zagwarantuje także wypłatę odszkodowania jego najbliższym. Przed zakupem ubezpieczenia warto jednak upewnić się, że suma jego gwarantowana suma jest odpowiednio wysoka.
 • OC – decydując się na wykupienie polisy OC, zabezpieczymy się na wypadek sytuacji, w której w wyniku naszego działania ucierpią osoby trzecie lub ich mienie. Jeśli nasza polisa zawiera w sobie ten element, ubezpieczenie pokryje koszty ewentualnych szkód oraz leczenia poszkodowanych osób. Takie ubezpieczenie powinien wykupić każdy turysta, który planuje wyjazd na zagraniczny urlop. Niewiele bowiem trzeba, aby podczas wymarzonego urlopu stać się przypadkowym sprawcą lub uczestnikiem wypadku, którego konsekwencje mogą dotyczyć nie tylko nas, ale również innych turystów.
 • Ubezpieczenia bagażu – Ten element polisy zabezpieczy na wypadek utraty lub uszkodzenia bagażu, który. Przydatne zwłaszcza gdy na zagraniczny urlop zamierzamy zabrać ze sobą drogi sprzęt, na przykład elektroniczny lub sportowy.

Ile kosztuje polisa turystyczna do Grecji?

Koszt ubezpieczenia uzależniony jest od wielu czynników – wybranego kierunku, konkretnego zakresu ochrony, wybranych elementów i rozszerzeń. Najlepiej jednak polisę dopasować do swoich potrzeb, samodzielnie za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych.

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny i zakres dziennej polisy turystycznej dla 1 dorosłej osoby wyjeżdżającej na urlop do Grecji:

Ubezpieczenie do Grecji
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Allianz
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
74,80 zł
2 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 14 sportów objętych ochroną
Europa
Koszty leczenia
137 026 zł
Ratownictwo
22 838 zł
Bagaż
1 370 zł
90,00 zł
2 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 13 703 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Signal Iduna
Koszty leczenia
182 702 zł
Ratownictwo
31 973 zł
Bagaż
1 000 zł
120,68 zł
2 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
151,00 zł
2 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 200 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Ubezpieczenie do Grecji
Allianz
74,80 zł 2 os. / 10 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 14 sportów objętych ochroną
Europa
90,00 zł 2 os. / 10 dni
Koszty leczenia
137 026 zł
Ratownictwo
22 838 zł
Bagaż
1 370 zł
Dodatkowo: NNW: 13 703 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Signal Iduna
120,68 zł 2 os. / 10 dni
Koszty leczenia
182 702 zł
Ratownictwo
31 973 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
Generali
151,00 zł 2 os. / 10 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 200 000 zł ubezpieczenie Covid-19

Dokument ubezpieczenia zostanie przesłany na maila. Wystarczy go pobrać i wydrukować lub zapisać na urządzeniu. Dzięki temu w razie problemów za granicą, można będzie skorzystać z polisy w każdej chwili.

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok