EKUZ w Niemczech nie gwarantuje pełnej ochrony

 • Karta nie pokryje kosztu zakwaterowania i pobytu na kwarantannie.

 • Nie refunduje leczenia stomatologicznego.

 • Za niektóre usługi medyczne, wizyty i pobyt w szpitalu obowiązuje częściowa dopłata.

 • Dodatkowo płatny jest też wyższy standard opieki w szpitalu czy przychodni.

 • Wszystkie te usługi może opłacić polisa turystyczna.

W Niemczech w razie problemów ze zdrowiem można skorzystać z pomocy medycznej w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Nie zapewnia ona jednak pełnej ochrony. Sprawdzamy, czego EKUZ nie refunduje.

EKUZ wystawiana jest osobno dla każdej podróżującej za granicę osoby ubezpieczonej na NFZ, niezależnie od wieku. Posiadanie Karty uprawnia do otrzymywania darmowych świadczeń medycznych na takich samych zasadach jak obywatele państw, do których wyjeżdżamy. Oznacza to, że za część usług trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

Niemcy – co zapewnia karta EKUZ? 

EKUZ z w Niemczech zapewnia niezbędne świadczenia medyczne zagranicznym obywatelom UE oraz EFTA. Karta uprawnia polskiego turystę do korzystania z opieki tych placów medycznych, które należą do powszechnego systemu opieki zdrowotnej.

Nagłe zachorowania, wypadki czy nieprzewidziane urazy, a także zawał, zatrucie, złamanie czy wysoka gorączka – wszystkie objawy, które mają nagły i nieplanowany charakter, a jednocześnie przyczyniają się do znacznego pogorszenia standu zdrowia lub stanowią zagrożenie życia, mogą zostać objęte darmową opieką.

Problem może pojawić się jedynie w przypadku porodów i opieki poporodowej. Jeśli bowiem w zaawansowanej ciąży udamy się w podróż i akcja porodowa zacznie się poza granicami Polski, otrzymamy taką opiekę, jak obywatelki danego państwa. Ubezpieczenie w ramach EKUZ nie zadziała, jeśli do szpitala zgłosimy się przed porodem.

Ogólnie rzecz biorąc należy pamiętać, że w większości przypadków o tym, czy leczenie i pomoc medyczna w danej sytuacji kwalifikuje się jako refundowana, decyduje lekarz.

EKUZ w Niemczech – czego nie refunduje?

W Niemczech, podobnie jak w innych europejskich krajach, osoby posiadające Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego będą musiały zapłacić za niektóre usługi medyczne.

Zdarza się, że za granicą odpłatne są takie świadczenia, które na terenie Polski są refundowane. Jak wyjaśnia MSZ, w takim przypadku NFZ nie zrekompensuje turyście poniesionych strat.

Oto przykładowe, płatne świadczenia, z którymi można spotkać się w Niemczech oraz orientacyjne ich koszty:

 • Pobyt w szpitalu – 10 euro za dzień. Jeśli w ciągu roku łączna długość pobytów w szpitalu przekroczy 28 dni, pacjent zostaje zwolniony z dalszych opłat dziennych.

 • Świadczenia ponadstandardowe w szpitalu (np. pokój jednoosobowy, leczenie przez ordynatora) – pacjent ponosi w całości we własnym zakresie.

 • Opłata za leki – odpłatność za leki i materiały opatrunkowe na receptę wynosi 10% ceny, ale nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro. Odpłatność za środki lecznicze wynosi 10% ceny oraz 10 euro za wypisanie środka leczniczego. Koszty leków bez recepty, takich jak środki przeciwbólowe bądź syrop na kaszel, pacjent pokrywa w całości.

Z powyższych opłat zwolnione są jedynie dzieci, młodzież poniżej 18 roku życia oraz kobiety w ciąży.

Jeśli pacjent w trakcie wizyty nie przedstawi lekarzowi ważnej karty EKUZ lub certyfikatu, który ją zastępuje, zostanie uznany za pacjenta prywatnego i obciążony kosztami leczenia.

Za recepty trzeba wtedy zapłacić pełną kwotę, a nie tylko tę wynikającą z obowiązku współpłacenia za wydawany lek. Lekarz zwróci jednak koszty porady, jeżeli pacjent dostarczy mu EKUZ lub certyfikat go zastępujący w ciągu 10 dni od dnia pierwszego skorzystania ze świadczeń zdrowotnych.

W przypadku transportu do szpitala na terytorium Niemiec trzeba pamiętać, że obowiązuje do niego dopłata w wysokości 10%, wynosząca nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro.

Koszty przewozu pacjenta do szpitala są refundowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Transport medyczny będzie bezpłatny tylko w sytuacjach zagrożenia życia lub gdy lekarz uzna, że wymaga tego stan zdrowia pacjenta.

Koszty medycznego transportu chorej lub poszkodowanej osoby do Polski zawsze będzie ona musiała pokryć z własnej kieszeni. 

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Niemiec?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą otrzymać osoby, które w Polsce mają prawo do świadczeń podstawowej opieki medycznej. Uprawnienia takie przysługują:

 • Osobom ubezpieczonym (na przykład pracującym lub przebywającym na emeryturze).
 • Osobom nieubezpieczonym, które prawo do leczenia uzyskały na podstawie szczególnych uprawnień.

Wyrobienie karty jest bezpłatne i nieskomplikowane. Aby uzyskać EKUZ, wystarczy złożyć specjalny wniosek, jeden dla jednej osoby. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ.
 • Pocztą elektroniczną (tylko, jeśli karta będzie służyła podczas wyjazdu do pracy).
 • Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
 • Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać EKUZ?

 • Legitymacja – potwierdza kontynuację nauki, w przypadku ukończenia 18 lat, wskazując na status ucznia, studenta lub doktoranta.
 • Dokument A1 – wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjazd ma związek z wykonywaniem pracy.
 • Dokument U2 – wydany przez urząd pracy, gdy wyjazd odbywa się w celu poszukiwania pracy.
 • Upoważnienie – w przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby.

Jak skorzystać z karty EKUZ w Niemczech?

Jeśli w trakcie pobytu w Niemczech będziemy potrzebowali pomocy medycznej, musimy udać się do najbliższej placówki publicznej służby zdrowia.

Koniecznie trzeba zabrać ze sobą EKUZ, dowód osobisty lub paszport. Wybrana placówka musi mieć podpisaną umowę z regionalną kasą chorych. Takie miejsca są oznaczone specjalną tabliczką z napisem „Kassenarzt” lub „Alle Kassen”.

Jeśli będziemy potrzebowali interwencji lekarza poza standardowymi godzinami przyjęć, w nagłych przypadkach możemy udać się do specjalnych przychodni (Notdienst), które działają w wielu miastach.

Po dotarciu do placówki otrzymamy do wypełnienia specjalny druk 81 (dostępny także w języku polskim), na którym będziemy musieli podać między innymi planowany czas pobytu w Niemczech oraz wskazać niemiecką kasę chorych, która rozliczy udzielone nam świadczenia.

Co więcej, trzeba również podpisać oświadczenie, że nie przyjechaliśmy do Niemiec w celu otrzymania leczenia.

Lekarz pierwszego kontaktu najczęściej wypisuje skierowanie do specjalisty lub bezpośrednio do szpitala. Ważne, aby zachować taki dokument – będzie on potrzebne podczas przyjęcia.

Jedynie w nagłych przypadkach do szpitala możemy zgłosić się bez skierowania. W razie wypadku można także zadzwonić pod numer alarmowy: 112.

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wynikających z leczenia?

Aby otrzymać zwrot pieniędzy, które założyliśmy za leczenie podczas urlopu w Niemczech, należy złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów do swojego oddziału NFZ.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Oryginały rachunków.
 • Oryginały dowodów zapłaty.

Wyjazd do Niemiec a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

To, na jak długo EKUZ zostaje wydany, jest uzależnione przede wszystkim od tytułu, na podstawie którego wyjeżdżająca osoba otrzymuje świadczenia zdrowotne w swoim kraju.

Oto przykłady terminów ważności Karty:

 • 20 lat – osoby, które otrzymują emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny.

 • Do 18 roku życia – osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i są ubezpieczone jako członkowie rodziny oraz te, które mają mniej niż 18 lat i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia.

 • 5 lat – osoby, które otrzymują emeryturę, ale nie osiągnęły wieku emerytalnego oraz obywatele polscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia i nie mają ubezpieczenia.

 • 3 lata – osoby zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą oraz te, które otrzymują zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

 • 18 miesięcy – ci obywatele, którzy mają więcej niż 18 lat i otrzymują rentę, ubezpieczeni jako członkowie rodziny powyżej 18 roku życia, studenci oraz uczniowie.

 • 6 miesięcy – osoby, które nie posiadają ubezpieczenia, ale mają prawo do uzyskania świadczeń na podstawie innych uprawnień (ciężarne lub niepełnoletni z czasowym prawem pobytu lub statusem uchodźcy).

 • 2 miesiące – osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

 • 90 dni – obywatele bez ubezpieczenia, spełniające kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Niemczech

W Niemczech nie ma dużego zagrożenia bezpieczeństwa. Z uwagi na to, że w poprzednich latach dochodziło do zamachów terrorystycznych, zaleca się szczególną ostrożność w miejscach, które mogą być potencjalnymi celami zamachowców m.in. koncerty, lotniska, dworce kolejowe, metro, centra handlowe.

W większych miastach może dochodzić do kradzieży kieszonkowych. W dobie pandemii koronawirusa należy stosować się do zasad sanitarnych, między innymi noszenia maseczek czy zachowywania dystansu.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Niemiec – dlaczego warto je mieć? 

Wybór ubezpieczenia na turystyczny wyjazd jest szczególnie istotny, gdy urlop chcemy spędzić poza granicami Polski. Jeśli ma on ma obejmować granice Europy – tak jak w przypadku Niemiec, należy zwrócić szczególną uwagę na to, co w danym kraju obejmuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Niestety, poza podstawową opieką medyczną, nie zabezpiecza nas ona przed wieloma konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń. Wiąże się to z faktem, iż w razie wypadku jesteśmy zdani jedynie na siebie i wykupione wcześniej na własną rękę ubezpieczenie.

Warto więc zatroszczyć się, aby to ostatnie zapewniło nam wystarczającą ochronę i pomoc w trudnej sytuacji.

Podstawowym problemem podczas urlopu w obcym kraju może okazać się brak darmowej opieki medycznej w przypadku, gdy nie posiadamy odpowiedniej polisy. Za pobyt w zagranicznej placówce medycznej trzeba bowiem zapłacić z własnych pieniędzy.

Sama wizyta lekarska kosztuje natomiast najczęściej ponad 50 euro. W przypadku konsultacji specjalistycznej, ta cena wzrasta. Koszty wykupienie leków również nie należą do najniższych, nawet jeśli środki medyczne zostały przepisane przez lekarza.

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Niemiec? 

Każda polisa na wyjazd do Niemiec powinna zawierać więc w sobie kilka podstawowych elementów:

 • Koszty leczenia – w dobie pandemii jeden z najważniejszych elementów każdej polisy turystycznej. Decydując się na urlop w Niemczech musimy liczyć się z kosztami, jakie będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni w razie konieczności odbycia leczenia. Jeśli wskutek nagłego nieszczęścia doznamy urazu, który będzie wymagał wizyty lekarskiej albo pobytu w szpitalu, ubezpieczyciel zapewni nam pomoc w postaci zwrotu kosztów leczenia. Dzięki temu zaoszczędzimy nawet kilkanaście tysięcy złotych.

 • Transport medyczny i transport do kraju – jeżeli doznamy wypadku, którego skutkiem będzie konieczność skorzystania medycznego transportu, może się to boleśnie odbić na naszej kieszeni. Decydując się na ubezpieczenie KL, możemy czuć się bezpiecznie w razie konieczności ponoszeniem tego typu kosztów. To ważne, zwłaszcza gdy wymagany będzie transport osoby poszkodowanej do Polski – taka podróż może bowiem kosztować od kilku, do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

 • Assistance – zapewni podstawową pomoc w razie nagłego nieszczęścia lub wypadku. Wsparcie w ramach pakietu assistance obejmuje swoim zakresem nie tylko całodobowy kontakt telefoniczny, lecz także inne formy wsparcia. Dodatkowo pomoc polegać może na przykład na przydzieleniu tłumacza, zapewnieniu zastępczego noclegu, czy opieka nad dzieckiem, kiedy jego rodzice są poszkodowani.

 • OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) – ten element polisy zabezpiecza przed wysokimi wydatkami związanymi z koniecznością rekompensaty konsekwencji wszelkich wypadków, w których z naszej winy ucierpią osoby trzecie. OC będzie przydatne, gdy w wyniku naszego działania inne osoby doświadczą uszczerbku na zdrowiu lub innej szkody wymagającej finansowego zadośćuczynienia czy leczenia.

 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – to ubezpieczenie zagwarantuje pokrycie kosztów oraz wypłatę świadczeń, gdy doznamy uszczerbku na zdrowiu w skutek nieszczęśliwego zdarzenia. To bardzo ważne podczas zagranicznych wycieczek, ponieważ zapewnia podstawową ochronę w razie konieczności rehabilitacji lub leczenia powypadkowego. NNW zagwarantuje także odszkodowanie bliskim osoby ubezpieczonej w razie jej śmierci.

 • Ubezpieczenie bagażu – warto o nie zadbać, jeśli chcemy zaoszczędzić sobie stresu podczas podróży aby ten element znalazł się w wybranej przez nas polisie. Jest to szczególnie ważne, jeśli w podróż zabieramy ze sobą drogi sprzęt elektroniczny czy sportowy, lub inne wartościowe przedmioty. Ubezpieczenie bagażu zapewni nam wypłatę odszkodowania w przypadku zagubienia lub uszkodzenia przewożonych rzeczy.

Ile kosztuje polisa turystyczna do Niemiec?

Cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników. Trzeba pod uwagę wziąć kierunek wyjazdu, charakter podróży, potrzebne rozszerzenia i dodatki. Dlatego najlepiej polisę dopasować do swoich potrzeb.

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny jednodniowej polisy dla jednej osoby dorosłej wyjeżdżającej do Niemiec:

Ubezpieczenie na weekend w Berlinie
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Europa
Koszty leczenia
137 787 zł
Ratownictwo
22 965 zł
Bagaż
1 378 zł
27,00 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 13 779 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Generali
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
32,00 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Signal Iduna
Koszty leczenia
183 716 zł
Ratownictwo
32 150 zł
Bagaż
1 000 zł
36,46 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
46,20 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy OC sportowe: 250 000 zł
Ubezpieczenie na weekend w Berlinie
Europa
27,00 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
137 787 zł
Ratownictwo
22 965 zł
Bagaż
1 378 zł
Dodatkowo: NNW: 13 779 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Generali
32,00 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Signal Iduna
36,46 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
183 716 zł
Ratownictwo
32 150 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
46,20 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy OC sportowe: 250 000 zł

Aby poznać oferty wielu ubezpieczycieli i porównać ich zakres, skorzystaj z naszego kalkulatora. Dzięki niemu wybierzesz polisę najlepiej dostosowana  do swoich indywidualnych potrzeb i w prosty, szybki sposób zakupisz ją online.

Co zapewnia karta EKUZ w Niemczech?

Karta EKUZ w Niemczech zapewnia niezbędne świadczenia medyczne zagranicznym obywatelom UE oraz EFTA. Karta uprawnia polskiego turystę do korzystania z opieki tych obszarów medycznych, które należą do powszechnego systemu opieki zdrowotnej.

Czego nie refunduje karta EKUZ w Niemczech?

W Niemczech, podobnie jak w innych europejskich krajach, osoby posiadające kartę EKUZ będą musiały zapłacić za niektóre usługi medyczne. Niekiedy za granicą odpłatne są takie świadczenia, które na terenie Polski są refundowane. W takim przypadku NFZ nie zrekompensuje turyście poniesionych strat.

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok