EKUZ na Węgrzech to nie wszystko

 

 • Karta nie pokryje kosztów zakwaterowania czy wyżywienia w czasie kwarantanny.

 • Opłacić z własnej kieszeni trzeba także powrót do kraju po przedłużonym pobycie.

 • Nierefundowane są także koszty ratownictwa oraz leczenie stomatologiczne.

 • Wszystkie te usługi medyczne będą opłacone w ramach polisy turystycznej.

 • Suma gwarantowana kosztów leczenia nie może być niższa niż 30 000 euro.

   

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to unijny dokument, który upoważnia osobę ubezpieczoną do otrzymania bezpłatnej, niezbędnej pomocy medycznej na terenie krajów UE i EFTA. Sprawdzamy, czy wystarczy podczas podróży na Węgry.

Wyrobienie karty jest bezpłatne. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z ograniczeń tej ochrony. Poza EKUZ-em warto na Węgry zabrać także polisę turystyczną. Podpowiadamy, jak ją wybrać i na co zwrócić uwagę.

Węgry – co zapewnia karta EKUZ? 

Węgry są krajem członkowskim Unii Europejskiej i honorują kartę EKUZ. Turysta spoza Węgier na podstawie tego dokumentu otrzyma bezpłatną, podstawową pomoc medyczną.

To czy jest ona niezbędna, określi lekarz pierwszego kontaktu. Wystawi także skierowanie do szpitala. Gdyby konieczna była natychmiastowa pomoc, poszkodowany powinien zadzwonić na numer 112 lub udać się bezpośrednio do szpitala. 

Koronawirus a EKUZ: leczenie COVID-19 na Węgrzech jest dla turystów z EKUZ bezpłatne i przysługuje na tych samych zasadach jak obywatelom Węgier. Jednak, jeśli stan zdrowia wymagałby przewiezienia transportem medycznym do kraju, koszt ponosi pacjent i nie jest on zwracany przez NFZ. 

EKUZ na Węgrzech – czego nie refunduje?

Jak wygląda odpłatność za świadczenia medyczne na Węgrzech dla posiadaczy karty EKUZ?

 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu i specjalisty – bezpłatna,
 • pobyt i leczenie w szpitalu – bezpłatne, dopłaty wymagają jedynie wyższy standard sali czy posiłków,
 • leczenie stomatologiczne – częściowo bezpłatne, ale wymaga skierowania: leczenie podstawowych chorób jamy ustnej i zębów, zabiegi zachowawcze, zabiegi chirurgii stomatologicznej, leczenie chorób dziąseł oraz nagłe przypadki. Pełna nieodpłatna pomoc stomatologiczna przysługuje: osobom do 18 roku życia i powyżej 62 roku życia, kobietom w ciąży i 90 dni po porodzie.
 • opłata za leki – jeśli leczenie odbywa się w szpitalu, leki są bezpłatne. W innych przypadkach wymagają dopłaty na poziomie 10-75 %,
 • transport medyczny na terenie Węgier bezpłatny,
 • transport medyczny do kraju – w 100% pokrywany przez pacjenta.

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką na Węgry?

Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne, jednak wymaga wcześniejszego złożenia wniosku drogą internetową lub osobiście

Chcąc złożyć wniosek bez udawania się do delegatury, oddziału NFZ, do dyspozycji są 4 sposoby:

1. Wysyłka wniosku pocztą tradycyjną.

2. Wysyłka wniosku pocztą elektroniczną.

3. Wysyłka wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

4. Złożenie wniosku poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Można także udać się do oddziału lub delegatury NFZ, wypełnić wniosek na miejscu, złożyć go i otrzymać kartę od ręki. Zazwyczaj odbywa się to bardzo sprawnie, a wydanie karty nie zajmuje dłużej niż kilkanaście minut. 

Jak skorzystać z karty EKUZ na Węgrzech?

Wystarczy udać się do najbliższej placówki medycznej, wraz z kartą EKUZ oraz dowodem osobistym lub paszportem. Pomocy udzielają placówki, które mają umowę z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego – Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Oznaczone są napisem „társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltató”.

W razie nagłej sytuacji można dzwonić na numer 112, pomoc otrzyma się od razu, bez skierowania.

EKUZ a leczenie prywatne na Węgrzech

Istnieją sytuacje, w których poszkodowany turysta będzie musiał bezzwłocznie skorzystać z pomocy medycznej, a ta możliwość będzie tylko w placówce prywatnej lub u prywatnego specjalisty. Ten koszt poszkodowany pokrywa samodzielnie. Czy jest możliwość, że zostanie on zwrócony przez NFZ po powrocie do kraju?

TAK. Należy zachować wszystkie rachunki za leczenie i dołączyć je do wniosku o zwrot kosztów leczenia za granicą. Jednak należy pamiętać, że zostaną one zwrócone zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Polsce pomiędzy NFZ a zleceniodawcami. Przy czym nie mogą przekroczyć rzeczywiście wydanych kwot. 

Wyjazd na Węgry a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to unijny dokument, który należy się każdej osobie ubezpieczonej. Funkcjonuje na terenie państw członkowskich UE i EFTA.

Co ważne, nie wystarczy sam fakt bycia ubezpieczonym, konieczne jest jeszcze wyrobienie karty i fizyczne zabranie jej na wyjazd zagraniczny.

Karta ma termin ważności:

 • 20 lat – dla emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat),
 • do 18-stego roku życia – dla osób niepełnoletnich, które mają ubezpieczenie jako członek rodziny/pobierają rentę/mają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 5 lat – dla emerytów, którzy nie ukończyli 60 lat (kobiet) i 65 lat (mężczyzn)/dla osób niepełnoletnich, które mają obywatelstwo polskie,
 • 3 lata – dla osób zatrudnionych/dla osób prowadzących działalność gospodarczą/dla osób otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • 18 miesięcy – dla osób, które otrzymują rentę i mają skończone 18 lat/mają 18 lat i ubezpieczenie jako członek rodziny/mają ubezpieczenie jako student/mają 18 lat, są uczniem i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 6 miesięcy – dla osób, które nie mają ubezpieczenia, ale posiadają prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli: są w ciąży, połogu mają obywatelstwo Polskie i mieszkają w Polsce/mają status uchodźcy, zezwolenie na pobyt czasowy/nie mają 18 lat, ale mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • 2 miesiące – dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/ osoby ubezpieczone, ale nie spełniające powyższych warunków
 • 90 dni – dla osób nieubezpieczonych, ale spełniających kryterium dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej (potrzebne potwierdzenie decyzji np. wójta, burmistrza),
 • 42 dni – dla osób nie posiadających ubezpieczenia, ale będących w połogu, mieszkających w Polsce, mających obywatelstwo polskie.

EKUZ wydawana jest dla każdej osoby, nawet dzieci. Wtedy podstawą jest ubezpieczenie rodziców. Pamiętaj! Przed wyjazdem do któregokolwiek kraju UE lub Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, EKUZ musisz wyrobić dla każdego członka rodziny. 

Bezpieczeństwo i zagrożenia na Węgrzech

Węgry to kraj, w którym nie ma szczególnego zagrożenia, zdarzają się jednak kradzieże w miejscach chętnie odwiedzanych przez turystów. Należy zachować czujność i niezwłocznie zgłaszać każde zdarzenie pod numer alarmowy 112. 

W takiej sytuacji karta EKUZ jest bezużyteczna, ale zdecydowanie przydatne będzie ubezpieczenie turystyczne. Za skradziony bagaż turysta otrzyma odszkodowanie, a wykupiony pakiet assistance często umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza czy prawnika (nie jest to w standardzie, należy zapoznać się z OWU).

Rekomendacja Ministerstwa Zdrowia: Osobom przyjeżdżającym na Węgry zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, pokrywających koszty  rozszerzonego zakresu leczenia i ewentualnego transportu medycznego do miejsca zamieszkania.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę na Węgry – dlaczego warto je mieć? 

EKUZ zapewnia bezpłatną, niezbędną pomoc, a NFZ zwróci koszty (zazwyczaj niecałe) za ewentualne leczenie prywatne. Czy jest więc sens wykupować ubezpieczenie prywatne?

Jest sens i to duży! EKUZ nie gwarantuje bowiem wszystkich świadczeń medycznych, np. usługi ratownictwa, która w większości krajów jest pełnopłatna.

W Polsce GOPR/TOPR pomagają w ramach NFZ. Ponadto poszkodowany będzie musiał samodzielnie pokryć koszt transportu medycznego, który będzie wymagany nawet przy tak prozaicznej sprawie jak złamana noga. 

Warto też pamiętać, że większość towarzystw oferuje leczenie bezgotówkowe. W razie wypadku lub choroby należy w pierwszej kolejności skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, a konsultant wskaże placówki i lekarzy, którzy udzielą pomocy bezgotówkowo w ramach umowy z ubezpieczycielem. Dzięki temu nie trzeba wykładać z własnej kieszeni nawet złotówki. 

PAMIĘTAJ! Jadąc na Węgry samochodem, zazwyczaj przejeżdżasz tranzytowo inne kraje. Jeśli doszłoby do wypadku/choroby na terenie innego kraju niż Węgry, mogą obowiązywać inne zasady korzystania z EKUZ – ewentualna odpłatność za świadczenia może się różnić, gdyż każdy kraj ustala własne kryteria. 

Co powinna zawierać polisa turystyczna na Węgry? 

Ogromną zaletą ubezpieczenia turystycznego jest fakt, że można je dobrać pod indywidualne potrzeby. Jeśli turysta planuje przyjazd na Węgry własnym samochodem, zdecydowanie zaleca się wybór polisy z rozszerzonym pakietem Auto Assistance.

Ubezpieczenie turystyczne na Węgry powinno zapewniać:

 • pokrycie kosztów leczenia na co najmniej 30 000 euro,
 • koszty ratownictwa z sumą gwarantowaną minimum 5 000 euro,
 • NNW,
 • OC w życiu prywatnym,
 • ochronę bagażu,
 • Assistance.

Przydadzą się też dodatkowe rozszerzenia. Osoby aktywne powinny zainwestować w ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych. Z kolei osoba chorująca na chorobę przewlekłą, powinna wykupić stosowne rozszerzenie, co zapewni jej pełną pomoc medyczną w razie kłopotów zdrowotnych. 

Można dodatkowo ochroną objąć też zdarzenia pod wpływem alkoholu czy wykonywanie pracy fizycznej.

Ile kosztuje polisa turystyczna na wyjazd do Węgier?

Przed wyborem konkretnego ubezpieczenia, warto porównać oferty za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. Wyodrębnione poszczególne usługi zostały określone gwarantowanymi sumami kosztów leczenia.

Łatwo zdecydować, która polisa jest najkorzystniejsza pod konkretne potrzeby. Bardzo ważne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które określają, m.in. czy leczenie jest bezgotówkowe, czy pacjent sam wykłada kwotę na leczenie a ubezpieczyciel zwraca koszty, jakie wyłączenia sprawią, że wypłata odszkodowania/pokrycie kosztów leczenia nie będzie możliwe. 

W poniższej tabeli wybraliśmy i porównaliśmy kilka oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Jednocześnie możesz od razu zakupić ubezpieczenie przez internet. 

Ubezpieczenie na 7-dniowy pobyt nad Balatonem
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Signal Iduna
Koszty leczenia
91 938 zł
Ratownictwo
32 178 zł
Bagaż
27,12 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną
Generali
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
37,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
44,94 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
5 000 zł
75,99 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 25 000 zł OC: 300 000 zł ubezpieczenie Covid-19 60 sportów objętych ochroną OC sportowe: 300 000 zł
Ubezpieczenie na 7-dniowy pobyt nad Balatonem
Signal Iduna
27,12 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
91 938 zł
Ratownictwo
32 178 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną
Generali
37,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Allianz
44,94 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł
Nationale-Nederlanden
75,99 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
5 000 zł
Dodatkowo: NNW: 25 000 zł OC: 300 000 zł ubezpieczenie Covid-19 60 sportów objętych ochroną OC sportowe: 300 000 zł

Koszt ubezpieczenia zależy od indywidualnych potrzeb. Najtańsza polisa kosztuje 3,29 zł, jednak gwarantowane sumy kosztów leczenia nie należą do najwyższych, a polisa nie obejmuje wszystkich usług i świadczeń, m.in. nie ma OC i OC sportowego.

Najdroższe ubezpieczenie w porównywarce kosztuje 20 zł, ale – co ciekawe – także nie gwarantuje najwyższych możliwych sum gwarantowanych KL. Już polisa za 7-10 zł dziennie daje pełniejsze zabezpieczenie.

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok