AlbaniaEKUZ w Albanii nie zadziała

 • W razie zachorowania na Covid-19 z własnej kieszeni będzie trzeba opłacić pobyt w izolacji lub kwarantannie.
 • Można domagać się zwrotu kosztów za leczenie na mocy na mocy umowy podpisanej przez rząd polski i albański.
 • Refundowane będą jednak tylko podstawowe usługi ratujące zdrowie i życie.
 • Lepiej więc posiadać ubezpieczenie turystyczne. 
 • Suma gwarantowana kosztów leczenia nie powinna być niższa niż 30 000 euro.

Albania to coraz popularniejszy kierunek wśród turystów. W tym roku wielu podróżujących przyciągnął także ze względu na fakt, że nie wymagał testów na COVID-19.

Przed wyjazdem do Albanii trzeba jednak pomyśleć o tym, co stałoby się w razie zachorowania na jakąkolwiek chorobę w trakcie wypoczynku. Czy karta EKUZ, na którą liczy tak wielu turystów, obowiązuje także w Albanii? Wyjaśniamy. 

Albania – co zapewnia karta EKUZ? 

Karta EKUZ zapewnia turystom z Polskim pomoc jedynie na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Jako że Albania nie jest członkiem UE – w Albanii EKUZ nie obowiązuje. Na terytorium Albanii nie możemy więc skorzystać z karty EKUZ. 

W trakcie urlopu w Albanii polscy obywatele mogą domagać się opieki medycznej na mocy umowy podpisanej przez rząd polski i albański. Stanowi to pewną „furtkę” do uzyskania darmowej pomocy medycznej.

Niestety zwykle jest to żmudna procedura, a dodatkowo publiczna służba zdrowia w Albanii nie stoi na zbyt wysokim poziomie. W efekcie często jedynym rozwiązaniem jest sięgnięcie po pomoc specjalisty prywatnie. 

EKUZ w Albanii – czego nie refunduje?

Jako że EKUZ nie refunduje kosztów leczenia w Albanii, warto wiedzieć, z jakimi kwotami należy się liczyć w razie konieczności skorzystania z pomocy lekarza. Poniżej przykładowe koszty. 

 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu: ok. 20-30 euro.
 • Wizyta u lekarza z badaniem USG: ok. 50 euro.
 • Wizyta u stomatologa: od ok. 50 euro.
 • Pobyt w szpitalu – kilkaset euro; w zależności od celu i długości pobytu. 

Z własnej kieszeni turysta musi również zapłacić za wszystkie leki i środki medyczne

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Albanii?

Na początek warto przypomnieć, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia turyście możliwość skorzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Można z nich skorzystać w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Kartę mogą wyrobić wyłącznie osoby, które mają (polskie) ubezpieczenie zdrowotne. 

Kartę EKUZ można wyrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy pobrać wniosek ze strony NFZ, wypełnić go i podpisać. Następnie wniosek można złożyć:

 • w wydziale wojewódzkim lub uprawnionej delegaturze NFZ,
 • pocztą tradycyjną,
 • przez platformę ePUAP,
 • przez Internetowe Konto Pacjenta,
 • mailowo: na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl – tylko w przypadku wyjazdów do pracy.

Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrują oddziały wojewódzkie oraz wybrane delegatury NFZ. W przypadku osobistego złożenia wniosku kartę najczęściej otrzymuje się od ręki. W innych przypadkach wydanie karty trwa do 3 dni, a w sezonie wakacyjnym – do 10 dni.

Jak skorzystać z karty EKUZ w Albanii?

Aby skorzystać z EKUZ w trakcie zagranicznych wakacji, należy przede wszystkim sprawdzić, które placówki w okolicy podpisały umowę z lokalnym odpowiednikiem NFZ.

Udając się do szpitala lub przychodni, trzeba zabrać dowód osobisty i kartę EKUZ. Warto jednak pamiętać, że turysta na mocy karty EKUZ uzyska pomoc na takich zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju. Może więc zaistnieć konieczność dopłaty do usług medycznych, które w Polsce są bezpłatne. 

Wyjazd do Albanii a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

Okres ważności EKUZ zależy od sytuacji turysty. Karta ważna jest:

 • 20 lat – w przypadku osób otrzymujących emeryturę, które osiągnęły wiek emerytalny. 
 • 5 lat – w przypadku osób otrzymujących emeryturę, które nie osiągnęły wieku emerytalnego.
 • Do 18. roku życia – jeśli podróżnik nie ukończył jeszcze 18 lat i ma ubezpieczenie jako członek rodziny, lub własny tytuł do ubezpieczenia, lub pobiera rentę.
 • 3 lata – gdy turysta jest osobą zatrudnioną, prowadzi działalność gospodarczą, otrzymuje zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.
 • 18 miesięcy – dla turystów otrzymujących rentę, którzy mają więcej niż 18 lat, lub mają ubezpieczenie jako członek rodziny i ukończyli już 18 lat, lub mają ubezpieczenie jako student, lub są uczniami oraz mają więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia.
 • 6 miesięcy – jeśli podróżujący nie ma ubezpieczenia, ale ma prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli np. jest w ciąży lub w trakcie porodu i ma obywatelstwo polskie oraz mieszka w Polsce lub jest w ciąży lub w trakcie porodu i ma status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszka w Polsce. Dotyczy to również turystów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy. 
 • 2 miesiące – dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, a także dla osób ubezpieczonych niewymienionych wcześniej lub osób, dla których nie spełniono obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
 • 90 dni – w przypadku podróżników, którzy nie mają ubezpieczenia, ale spełniają  kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.
 • 42 dni – dla turystów, którzy nie mają ubezpieczenia, ale są w okresie połogu, mają polskie obywatelstwo i mieszkają w Polsce. 

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Albanii

Albania wśród turystów uchodzi za kierunek bezpieczny. Kradzieże, w szczególności kieszonkowe, nie są częstsze niż w kurortach zachodnio-europejskich. Warto jednak pamiętać, że Albania leży w regionie aktywnym sejsmicznie, o czym przypomina także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Do niebezpiecznych należą albańskie tereny górskie. Niestety nie możemy tam liczyć na pomoc odpowiednika polskiego GOPR-u, ponieważ taka instytucja nie funkcjonuje.

Ostrożność warto też zachować w czasie podróży samochodowych po Albanii. Na drodze mogą zdarzyć się nieoświetlone przeszkody (m.in. otwarte studzienki, czy osuwiska kamieni).

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zakup ubezpieczenia turystycznego. Pozwoli ono pokryć koszty leczenia w prywatnych klinikach oraz transportu medycznego do kraju.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Albanii – dlaczego warto je mieć? 

Ubezpieczenie turystyczne na podróż do Albanii warto kupić nie tylko ze względu na zalecenia polskiego MSZ. W związku z faktem, że na terytorium Albanii nie skorzystamy z EKUZ, polisa turystyczna to w wielu przypadkach w zasadzie jedyna droga do uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na leczenie

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Albanii? 

Dobra polisa ubezpieczeniowa na podróż do Albanii powinna zawierać elementy takie jak:

 • Koszty leczenia. Dzięki nim wszelkie wydatki na leczenie i hospitalizację turysty, w tym również w albańskich placówkach prywatnych, pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku wyjazdu do Albanii ich suma gwarantowana nie powinna być niższa niż 20 000 – 30 000 euro. W dobie pandemii warto również zwrócić uwagę, aby polisa obejmowała także koszty leczenia związane z zachorowaniem na COVID-19.
 • Koszty ratownictwa. Za sprawą polisy turystycznej uwzględniającej koszty ratownictwa, podróżnik nie będzie musiał z własnej kieszeni pokrywać wydatków na ewentualną akcję ratowniczą. 
 • Ubezpieczenie NNW. Gwarantuje możliwość ubiegania się o wypłatę odszkodowania, gdy turysta poniesienie szkodę wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
 • Assistance. Zapewnia szybką pomoc centrum alarmowego ubezpieczyciela w kryzysowych sytuacjach. O pomoc można poprosić o dowolnej porze dnia i nocy.

Można również rozważyć elementy dodatkowe ubezpieczenia, dopasowane do indywidualnych potrzeb podróżnika. Należy do nich m.in. klauzula alkoholowa, ubezpieczenie bagażu, czy ubezpieczenie sportowe. 

Ile kosztuje polisa turystyczna do Albanii?

Koszt polisy turystycznej to zwykle jedynie niewielki ułamek ceny całego wyjazdu. Dobre ubezpieczenie turystyczne zdecydowanie nie zrujnuje budżetu turysty. Jego ceny zaczynają się już od ok. 3 zł dziennie.

Poniżej kilka propozycji na 7,15 i 21-dniowy wyjazd do Albanii w sezonie wakacyjnym 2021. Oferty dotyczą jednej osoby dorosłej, która nie cierpi na choroby przewlekłe. 

Ubezpieczenie do Albanii
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
26,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
52,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 200 000 zł ubezpieczenie Covid-19
AXA Assistance
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
53,90 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenia Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy
Europa
Koszty leczenia
458 051 zł
Ratownictwo
32 064 zł
Bagaż
4 581 zł
67,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 45 805 zł OC: 458 051 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną OC sportowe: 458 051 zł sprzęt sportowy
Ubezpieczenie do Albanii
Proama
26,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Generali
52,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 200 000 zł ubezpieczenie Covid-19
AXA Assistance
53,90 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenia Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy
Europa
67,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
458 051 zł
Ratownictwo
32 064 zł
Bagaż
4 581 zł
Dodatkowo: NNW: 45 805 zł OC: 458 051 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną OC sportowe: 458 051 zł sprzęt sportowy

Znacznie więcej ofert dobrego ubezpieczenia podróżnego na wyjazd do Albanii można znaleźć przy pomocy naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. Bo wyjazd na wyczekany urlop powinien być przede wszystkim bezpieczny!

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok