Flaga SłowacjiEKUZ w Słowacji nie zapewnia pełnej ochrony

● Polacy mogą skorzystać na Słowacji z karty EKUZ. Daje ona dostęp do darmowych usług medycznych w placówkach publicznych na tych samych zasadach, które obejmują obywateli danego kraju. 

● EKUZ nie pokrywa w Słowacji m.in. kosztów leczenia w placówkach prywatnych, a także kosztów akcji ratunkowych organizowanych w górach czy transportu medycznego do kraju. 

● Aby zapewnić sobie maksymalny poziom bezpieczeństwa, warto wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową. 

● Koszt ubezpieczenia turystycznego, przy wyjeździe na Słowację na 5 dni, wynosi nieco ponad 20 zł. 

 

 

Słowacja jest ciekawym kierunkiem turystycznym dla tych, dla których liczą się atrakcyjne ceny, liczne miejsca do zwiedzania, a także smaczna kuchnia. Wybierając się na wyjazd, warto jednak odpowiednio się zabezpieczyć na wypadek kontuzji czy choroby. W tym celu trzeba mieć świadomość swoich praw — w tym uprawnień do skorzystania z karty EKUZ. Czym ona jest? Co zapewnia?

Czy w Słowacji jest bezpiecznie?

Słowacja jest uznawana za bezpieczny cel podróży. Zgodnie z Global Peace Index 2023 zajmuje ona 26. miejsce spośród 163 państw. Jest więc uznawana za kraj, w którym wskaźnik bezpieczeństwa i pokoju jest wysoki (dla porównania Polska zajmuje miejsce 29, a więc kraje są do siebie zbliżone w tym kontekście).

Przestępczość jest na stosunkowo niskim poziomie, dlatego turyści nie muszą obawiać się kradzieży. Warto jednak pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Nie zostawiaj swoich rzeczy bez nadzoru, unikaj słabo oświetlonych miejsc w nocy, poruszaj się raczej po znanych i turystycznych lokalizacjach. W ten sposób dodatkowo zminimalizujesz ryzyko strat.

Turyści często wybierają ten kraj ze względu na górskie szlaki turystyczne. Te mogą być bardzo niebezpieczne — szczególnie zimą, kiedy warunki są trudne. Wówczas trzeba wyjątkowo mocno skupić się na odpowiednim wyposażeniu, ubraniu, a także teoretycznym i kondycyjnym przygotowaniu do wędrówek.

Słowacja jest bezpiecznym krajem. To jednak nie oznacza, że nie może Ci się w niej przydarzyć nic złego. Choroby, kontuzje i wypadki mają miejsce z reguły w najmniej spodziewanych momentach. Nie da się w pełni przed nimi chronić. Możesz jednak zadbać o swoje bezpieczeństwo w kontekście ich skutków. W tym celu zadbaj o wyrobienie dla siebie i dla członków swojej rodziny EKUZ — Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Czym jest karta EKUZ?

EKUZ to dokument uprawniający do bezpłatnego leczenia w publicznych placówkach medycznych krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinie i Wielkiej Brytanii. Możesz z niego skorzystać na tych samych zasadach, jakie obejmują obywateli wspomnianych państw. Po EKUZ sięgają turyści w czasie swoich zagranicznych wypraw (najczęściej w celu zwiedzania), ale także ci, którzy pracują czy uczą się poza granicami kraju.

W związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą w wielu krajach korzystać z przywileju, jakim jest darmowa pomoc medyczna. Trzeba jednak pamiętać, że uprawnienie nie ma bezwzględnego charakteru. Darmowe leczenie przysługuje tylko tym, którzy wyrobią kartę EKUZ, a nie każdemu obywatelowi Polski. Należy także mieć świadomość ograniczonej ważności dokumentu. Jeśli ta upłynie, musisz ponownie go wyrobić.

Kiedy warto wyrobić kartę EKUZ?

Kartę warto wyrobić, jeśli:

 • podróżujesz do kraju lub po krajach należących do UE oraz do Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Islandii;
 •  jesteś studentem decydującym się na międzynarodową wymianę do państw uprawniających do skorzystania z EKUZ;
 • podróżujesz służbowo po miejscach, w których karta jest honorowana;
 • członkowie Twojej rodziny wybierają się na zagraniczne wakacje (rodzic może złożyć wniosek o kartę dla dziecka).

Pamiętaj, że karta EKUZ jest wyrabiana indywidualnie dla danej osoby. Nie wychodź z założenia, że jeśli Ty ją masz, to Twoje dziecko również będzie mogło z niej skorzystać. Nawet niemowlę potrzebuje własnego dokumentu, aby mieć prawo do leczenia się w publicznych placówkach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Karta EKUZ w Słowacji — jak ją wyrobić krok po kroku?

Wybierasz się na Słowację i chcesz wyrobić kartę EKUZ? To nic trudnego. Całą procedurę możesz zrealizować online lub wybrać się do właściwej placówki NFZ. Zwróć uwagę na to, że pierwsza opcja jest wygodniejsza, ale wymaga nieco więcej czasu. Dokument wypełnisz na stronie internetowej, jednak jego rozpatrzenie potrwa nawet do 14 dni (z reguły jest to do 5 dni, ale w okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym się to wydłuża). Możesz zrealizować procedurę przez IKP lub ePUAP.

Jeśli jednak zależy Ci na czasie, osobiście wybierz się do właściwego oddziału NFZ. Wcześniej pobierz i wydrukuj odpowiedni wniosek z rządowej strony internetowej. Uzupełnij go i podpisz, a następnie złóż. Decyzje w tym wypadku są z reguły podejmowane na miejscu.

Kto może wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Karta EKUZ jest wydawana osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub tym, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

W związku z tym o jej otrzymanie mogą ubiegać się przede wszystkim:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
 • osoby małoletnie,
 • uczniowie, którzy ukończyli 18. rok życia,
 • przedsiębiorcy,
 • emeryci i renciści,
 • osoby mające status bezrobotnych i zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Co ważne, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważna z dokumentem tożsamości. Pamiętaj o możliwości wyrobienia niepełnoletnim osobom tymczasowego dowodu. Twoje dziecko może korzystać z EKUZ również na podstawie dowodu rodzica.

Co daje karta EKUZ w Słowacji?

Mając kartę EKUZ, możesz skorzystać z darmowej pomocy medycznej na Słowacji na wypadek zagrożenia zdrowia lub życia. Warunki i poziom usług w tym zakresie są korzystne dla turystów.

Zgodnie z nimi masz prawo do darmowych:

 • wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu,
 • pomocy medycznej w szpitalu na wypadek wystąpienia stanu zagrożenia życia lub zdrowia,
 • otrzymania darmowych leków (nie wszystkie są w pełni refundowane),
 • transportu medycznego do szpitala (tylko jeśli rzeczywiście wezwanie pomocy jest uzasadnione. W przeciwnym razie będzie musiał zapłacić za każdy przejechany kilometr ambulansu określoną kwotę),
 • podstawowych usług stomatologicznych (mogą być pobierane dodatkowe opłaty np. za środki medyczne — nie są one wysokie, wynoszą od kilku do kilkudziesięciu euro w zależności od stopnia skomplikowania konkretnego przypadku).

Pamiętaj, że karta nie daje możliwości darmowego korzystania z usług placówek medycznych innych niż publiczne. Jeżeli udasz się do prywatnej kliniki lub skorzystasz z usług lekarza specjalisty przyjmującego w prywatnym gabinecie, będziesz musiał osobiście ponieść koszty, które z tego wynikną.

Czego nie refunduje karta EKUZ na Słowacji?

Karta nie refunduje usług świadczonych w prywatnych placówkach medycznych, w tym także części usług stomatologicznych. Możesz skorzystać z darmowej pomocy dentysty tylko wtedy, kiedy jest to rzeczywiście nagły przypadek. Dokument jest przeznaczony do tego, aby używać go w wyjątkowych sytuacjach — stanach zagrożenia zdrowia lub życia. Nie daje dodatkowych przywilejów.

Co ważne, słowacki odpowiednik polskiego GOPR-u (Horská Záchranná Služba — HZS) zobowiązuje turystów, którzy potrzebują ratownictwa górskiego, do samodzielnego pokrycia kosztów realizowanej akcji ratunkowej. Mogą one być naprawdę wysokie i sięgać nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych lub więcej.

Ograniczony zakres obowiązywania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz specyficzny sposób działania HZS sprawiają, że dokument nie wystarczy do tego, aby czuć się bezpiecznie na Słowacji. W tym celu trzeba wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne na odpowiednią kwotę i o wymaganym zakresie. Dzięki temu będziesz mógł skorzystać z dodatkowego wsparcia Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jeśli wydarzy się coś niespodziewanego podczas Twojego wyjazdu.

Jak skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Nie musisz robić nic specjalnego, aby skorzystać ze swojego uprawnienia do darmowych usług publicznych w krajach UE i innych, które zawarły stosowną umowę międzynarodową w tym zakresie. Podczas uzupełniania dokumentów w placówce wystarczy okazać samą kartę EKUZ — jest ona rozmiarów standardowej karty płatniczej, dlatego najlepiej trzymać ją w portfelu, razem z dowodem osobistym czy np. z paszportem.

Jeżeli nie będziesz mieć przy sobie dokumentu, najpewniej uzyskasz możliwość dostarczenia go w określonym czasie. Możesz też samodzielnie pokryć cenę usług medycznych, a następnie złożyć wniosek do NFZ o zwrot kosztów — pamiętaj o dołączeniu rachunków i faktur do dokumentu.

Czy EKUZ na Słowacji wystarczy? Jak w pełni zadbać o bezpieczeństwo w podróży?

Karta EKUZ na Słowacji nie wystarczy. Zapewnia ona jedynie darmową pomoc medyczną w nagłych wypadkach, na bardzo ograniczonych zasadach. Nie pokrywa np. kosztów transportu do kraju, a te mogą wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Daje też dostęp wyłącznie do usług publicznych, a skorzystanie z nich często wiąże się np. z kolejkami czy ograniczeniami dotyczącymi ich lokalizacji.

Jeśli chcesz zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także komfort w podróży, pamiętaj o wykupieniu polisy turystycznej o odpowiednio szerokim zakresie. Jeśli wybierzesz dopasowaną do Ciebie ofertę, otrzymasz wsparcie finansowe na wypadek wystąpienia określonych zdarzeń. Pozwoli Ci ono pokryć koszty leczenia, a nawet zrekompensuje poniesione przez Ciebie szkody.

Jak wybrać odpowiednią polisę turystyczną na wyjazd?

Aby wybrać dla siebie polisę ubezpieczeniową w przypadku wyjazdu na Słowację, najlepiej skorzystać z internetowych porównywarek. Szybko i sprawnie zestawisz w nich oferty sprawdzonych towarzystw ubezpieczeniowych (TU), co ułatwi Ci zdecydowanie o tym, która z nich jest najkorzystniejsza.

Podczas poszukiwań zwróć uwagę na:

 • gwarantowaną sumę kosztów leczenia — im jest wyższa, tym lepiej. Jest to maksymalna kwota, jaką TU deklaruje się pokryć w związku z leczeniem;
 • koszty ratownictwa medycznego — to kwota pokrywanych kosztów w przypadku organizacji akcji ratunkowej;
 • możliwość ubezpieczenia bagażu — daje Ci dodatkowe zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia czy np. zagubienia Twoich rzeczy;
 • NNW — ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia możliwość ubiegania się o środki z TU w przypadku uszkodzenia ciała;
 • opcję dodatkowego ubezpieczenia się na wypadek doznania kontuzji w trakcie uprawiania konkretnego rodzaju sportu.

Bardzo ważne jest wybranie polisy, która będzie korzystna ze względów finansowych. W związku z tym dobrze jest skorzystać z internetowego kalkulatora ubezpieczeniowego, w którym można łatwo znaleźć wariant na miarę własnych potrzeb i oczekiwań.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne w przypadku Słowacji?

W poniższej tabeli prezentujemy koszty podstawowego ubezpieczenia turystycznego dla jednej osoby w przypadku wyjazdu na Słowację na 5 dni.

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Europa
Koszty leczenia
128 771 zł
Ratownictwo
21 462 zł
Bagaż
1 288 zł
21,00 zł
1 os. / 5 dni
Dodatkowo: NNW: 12 877 zł
Uniqa
Koszty leczenia
250 000 zł
Ratownictwo
250 000 zł
Bagaż
2 000 zł
21,00 zł
1 os. / 5 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł
mtu24.pl
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
22,00 zł
1 os. / 5 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł
AXA
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
22,65 zł
1 os. / 5 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
25,00 zł
1 os. / 5 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł
Europa
21,00 zł 1 os. / 5 dni
Koszty leczenia
128 771 zł
Ratownictwo
21 462 zł
Bagaż
1 288 zł
Dodatkowo: NNW: 12 877 zł
Uniqa
21,00 zł 1 os. / 5 dni
Koszty leczenia
250 000 zł
Ratownictwo
250 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł
mtu24.pl
22,00 zł 1 os. / 5 dni
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł
AXA
22,65 zł 1 os. / 5 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł
Allianz
25,00 zł 1 os. / 5 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł

FAQ

1. Czy bardziej opłaca się kupić polisę turystyczną niż wyrobić kartę EKUZ?

Polisa turystyczna daje szeroki zakres ochrony, którego nie zapewnia EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje jednak pomoc medyczną w sytuacji zagrożenia życia. Oba rozwiązania najlepiej połączyć. Karta jest darmowa, a cenę ubezpieczenia możesz dopasować do swoich potrzeb oraz możliwości.

2. W jakich sytuacjach nie trzeba wyrabiać karty EKUZ i wykupywać ubezpieczenia turystycznego w Słowacji?

Zawsze warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i wyrobić EKUZ oraz wykupić polisę turystyczną. Nawet 1- czy 2-dniowy wyjazd może stać się okolicznością wypadku, kontuzji, pojawienia się choroby czy jej zaostrzenia.

3. Co zrobić, jeśli karta EKUZ zostanie skradziona/zgubiona na Słowacji?

Jeżeli zgubisz kartę, zgłoś to – najlepiej online. Po powrocie do kraju będziesz mógł wyrobić jej duplikat. W międzyczasie sam będziesz musiał pokryć koszty leczenia. Masz jednak prawo do tego, aby później wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot poniesionych wydatków (na podstawie zachowanych rachunków, faktur).

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok