EKUZ w Holandii nie gwarantuje pełnej ochrony

 • Karta nie pokryje kosztów pobytu na kwarantannie.
 • EKUZ nie refunduje też leczenia stomatologicznego.
 • Za wyższy standard należy dodatkowo zapłacić.
 • Karta nie objejmuje też transportu powrotnego do kraju.
 • Wszystkie te usługi zrefunduje ubezpieczenie turystyczne. 

Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewni dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych w Holandii w razie wypadku czy nagłej choroby. EKUZ może posiadać każdy, kto ma prawo do opieki medycznej w Polsce.

W ramach EKUZ zagraniczni turyści mogą korzystać ze świadczeń na takich samych zasadach jak obywatele kraju, na terenie którego się znajdują. Sprawdzamy, co dokładnie refunduje karta na trenie Holandii, a co za co trzeba zapłacić samemu. Podpowiemy też, dlaczego warto mieć ze sobą także polisę turystyczną.

Holandia – co zapewnia karta EKUZ? 

Podstawowe usługi medyczne, takie jak pierwsza pomoc czy leczenie szpitalne, są bezpłatne dla turystów posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jeśli jednak podczas pobytu w szpitalu zdecydujemy się na podwyższony standard usług (leczenie pierwszej lub drugiej klasy), to w takiej sytuacji będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni część kosztów.

Darmowy stomatolog? W Holandii jedynie profilaktyka w tym zakresie może podlegać refundacji.

Jeśli chodzi o leki, w większości przypadków są one refundowane o ile zalecił je lekarz. Na terenie Holandii transport medyczny – w tym lotniczy, górski i wodny – jest darmowy dla osób posiadających prawo do świadczeń.

EKUZ w Holandii – czego nie refunduje?

Jeśli chodzi o podstawową pomoc medyczną, nie zawsze jest ona darmowa. Choć wizyty u lekarza są zazwyczaj refundowane, należy pamiętać, że koszty związane z konsultacją specjalisty w szpitalu, która nie jest bezpośrednio związana z naszym stanem zdrowia i hospitalizacją, będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni.

Podobnie, jeśli podczas pobytu w szpitalu zdecydujemy się na lepsze warunki lub dodatkowe badania, które nie są niezbędne w trakcie podstawowego leczenia.

W pełni odpłatne jest również leczenie psychiatryczne dla osób powyżej 18 roku życia.

Leczenie stomatologiczne dla osób dorosłych jest w Holandii płatne i dość kosztowne. Bezpłatna opieka stomatologiczna (z wyjątkiem koronek, mostków i ortodoncji) dostępna jest jedynie dla dzieci i młodzieży do 18 lat.

Co do refundacji leków, istnieje od niej wyjątek. Będziemy musieli sami dopłacić za różnicę do lekarstw, jeżeli te zapisane na recepcie posiadają tańsze zamienniki.

Warto wiedzieć, że w pełni odpłatne są również szczepienia przeciw grypie, ekspertyzy lekarskie oraz ponowne wystawienie recepty przez lekarza.

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku czy choroby będzie musiała całkowicie opłacić także transport medyczny do swojego kraju.

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ przed wycieczką do Holandii?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą otrzymać osoby, które w Polsce mają prawo do świadczeń podstawowej opieki medycznej.

Uprawnienia takie przysługują:

 • Osobom ubezpieczonym (na przykład pracującym lub przebywającym na emeryturze),
 • osobom nieubezpieczonym, które prawo do leczenia uzyskały na podstawie szczególnych uprawnień.

Wyrobienie karty jest bezpłatne i nieskomplikowane. Aby uzyskać EKUZ, wystarczy złożyć specjalny wniosek, jeden dla jednej osoby. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ,
 • pocztą elektroniczną (tylko w przypadku wyjazdów do pracy),
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP),
 • pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać EKUZ?

 • Legitymacja – potwierdza kontynuację nauki, w przypadku ukończenia 18 lat, wskazując na status ucznia, studenta lub doktoranta.
 • Dokument A1 – wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjazd ma związek z wykonywaniem pracy.
 • Dokument U2 – wydany przez urząd pracy, gdy wyjazd odbywa się w celu poszukiwania pracy.
 • Upoważnienie – w przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby.

Jak skorzystać z karty EKUZ w Holandii?

Jeżeli podczas urlopu w Hiszpanii potrzebujemy nagłe pomocy medycznej, musimy zabrać ze sobą kartę EKUZ, dowód osobisty lub paszport i udać się do:

 • najbliższego lekarza (Huisarts),
 • stomatologa (Tandarts),
 • ośrodka zdrowia lub szpitala, które mają podpisaną umowę w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Listę nazwisk i adresów takich lekarzy znajdziesz w lokalnym funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (Zorgverzekeraar). 

Należy jednak pamiętać, że wizyta u lekarza pierwszego kontaktu powinna się odbyć w godzinach przyjęć pacjentów ubezpieczonych. Lekarz musi wtedy zachować kopię EKUZ, dlatego warto mieć ją ze sobą.

Lekarz pierwszego kontaktu może nam udzielić skierowania do lekarza specjalisty (z wyłączeniem pediatry) lub szpitala. Trzeba je zachować – będzie bowiem potrzebne podczas przyjęcia.

W nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia możesz zgłosić się do szpitala bez skierowania lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. W takim przypadku trzeba przekazać EKUZ (lub jego kopię) do administracji szpitala  w ciągu 48 godzin i poproś o kontakt z holenderską instytucją łącznikową CAK.

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wynikających z leczenia?

Jak podaje polskie MSZ, o zwrot kosztów leczenia, za które musieliśmy zapłacić podczas pobytu w Holandii, osoby posiadające Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą ubiegać się na dwa sposoby:

 • W holenderskiej CAK,
 • W NFZ – składając odpowiedni wniosek (wniosek o zwrot poniesionych kosztów) do swojego oddziału NFZ wniosek o zwrot poniesionych kosztów. Dołączyć do niego należy: oryginały rachunków lub dowody zapłat.

Należy także pamiętać, że na dowodzie zapłaty za leki muszą być wyszczególnione nie tylko wykupione leki, lecz także dane lekarza, który je przepisał.

Jeśli podczas leczenia korzystaliśmy z transportu sanitarnego, musimy dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie, że taka procedura była niezbędna.

Wyjazd do Holandii a EKUZ – jak długo ważna jest karta?

To, na jak długo EKUZ zostaje wydany, jest uzależnione przede wszystkim od tytułu, na podstawie którego wyjeżdżająca osoba otrzymuje świadczenia zdrowotne w swoim kraju.

Oto przykłady terminów ważności Karty:

 • 20 lat – osoby, które otrzymują emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny.
 • Do 18 roku życia – osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i są ubezpieczone jako członkowie rodziny oraz te, które mają mniej niż 18 lat i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia.
 • 5 lat – osoby, które otrzymują emeryturę, ale nie osiągnęły wieku emerytalnego oraz obywatele polscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia i nie mają ubezpieczenia.
 • 3 lata – osoby zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą oraz te, które otrzymują zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.
 • 18 miesięcy – ci obywatele, którzy mają więcej niż 18 lat i otrzymują rentę, ubezpieczeni jako członkowie rodziny powyżej 18 roku życia, studenci oraz uczniowie.
 • 6 miesięcy – osoby, które nie posiadają ubezpieczenia, ale mają prawo do uzyskania świadczeń na podstawie innych uprawnień (osoby w ciąży lub niepełnoletnie, a przebywające w Polsce czasowo bądź e status status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą).
 • 2 miesiące – osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy.
 • 90 dni – obywatele bez ubezpieczenia, spełniające kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Holandii

W pięciostopniowej skali, zagrożenie terrorystyczne w Holandii jest na poziomie trzecim. Dlatego też polskie MSZ  zaleca ostrożność podczas przebywania w miejscach publicznych oraz zgłaszanie podejrzanych zachować bezpośrednio do policji i służb porządkowych

Jeśli podczas urlopu planujemy pobyt na terenach zamorskich, takich jak Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Sint Maarten, trzeba uważać na możliwe huragany. W sezonie od czerwca do listopada warto śledzić mapy pogodowe oraz na bieżąco kontrolować informacje na temat huraganów.

Jak podczas każdej wakacyjnej podróży, będąc w Holandii trzeba uważać na drobne kradzieże, zwłaszcza kieszonkowe. Przytrafiają się one najczęściej w zatłoczonych i typowo turystycznych miejscach.

Warto zwrócić również uwagę na to, że że w Holandii jest dużo rowerzystów, którzy poruszają się nie tylko po ścieżkach rowerowych. Trzeba więc uważać podczas spacerów i przemieszczania się po mieście, ponieważ łatwo stać się przypadkowych uczestnikiem wypadku.

Ubezpieczenie turystyczne na wycieczkę do Holandii – dlaczego warto je mieć? 

Tak jak w codziennym życiu, podczas wakacyjnego pobytu w obcym kraju jesteśmy narażeni zarówno na nieprzewidziane wypadki, jak i na choroby lub inne nagłe zdarzenia o przykrych skutkach.

Aby uniknąć nie tylko niepotrzebnych kłopotów, lecz również straty sporych pieniędzy, przed wyjazdem warto wykupić odpowiednia polisę. Pokryje ona koszty leczenia, zapewni wsparcie w razie zachorowania na Covid-19, a także zagwarantuje pomoc w razie kradzieży, wypadku czy innych kłopotów za granicą.

Co powinna zawierać polisa turystyczna do Holandii? 

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia – obok NNW czy assistance, jedna z części składowych każdej polisy turystycznej na zagraniczny wyjazd. To szczególnie ważny element dla turystów, którzy swój urlop zamierzają spędzić w Holandii. Koszty leczenia w tym kraju są bowiem ogromne, a brak ubezpieczenia KL wiąże się z koniecznością pokrycia ich z własnej kieszeni. Zwykła wizyta lekarska, doba spędzona w szpitalu czy podstawowe badanie mogą równać się wydatkom rzędu od kilkudziesięciu do nawet kilkuset euro. Turyści posiadający ten element w swojej polisie otrzymają zwrot kosztów wynikających z medycznych następstw wypadku czy choroby.
 • Pakiet assistance – to ubezpieczenie jest dobrowolne, ale bardzo ważne podczas wyjazdu poza granice Polski. Jego zakup pomoże uzyskać niezbędną i szybką pomoc w sytuacjach awaryjnych i wymagających natychmiastowej reakcji. Assistance pozwoli uzyskać wiele kosztownych problemów, z jakimi można się spotkać w razie nagłego wypadku lub nieprzewidzianego, nieszczęśliwego zdarzenia. Problem z samochodem w drodze na wakacje? Nagły brak paliwa? Kradzież lub utrata dokumentów? To wszystko łatwiejsze do przejścia będzie z pomocą asystenta ubezpieczeniowego, który krok po kroku pomoże nam rozwiązać problem w podstawowym zakresie. Co więcej, pomoc i opieka są dostępne niemal całą dobę, a samo assistance zapewni również usługi tłumacza.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – to forma ubezpieczenia, która obejmuje ochronę zdrowia i życia udającej się w podróż osoby. Zostanie ono wypłacone, jeśli turysta dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, przede wszystkim w wyniku wypadków drogowych. NNW może objąć ochroną zarówno osobę poszkodowaną, jak i współuczestników nieszczęśliwego zdarzenia. To również pokrycie kosztów wynikających z konsekwencji wypadków, na przykład rehabilitacji czy powypadkowego leczenia.
 • OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) – to ubezpieczenie, które chroni przede wszystkim osoby, które zostaną poszkodowane wskutek działania spowodowanego przez osobę ubezpieczoną. Innymi słowy, OC pozwoli uniknąć ponoszenia wysokich kosztów wynikających ze szkód takich jak uszczerbek na zdrowiu lub mieniu osób trzecich. Ten element polisy pozwoli na przykład zrekompensować koszty leczenia lub naprawy mienia tych, którzy ucierpieli w wyniku naszego działania.
 • Ubezpieczenie bagażu – ten element zabezpieczy przewożone przez nas rzeczy, takie jak choćby drogi sprzęt elektroniczny i sportowy, na wypadek uszkodzenia lub zaginięcia.

Ile kosztuje polisa turystyczna do Holandii?

Cenę i zakres polisy najlepiej dopasować do swoich potrzeb oraz charakteru wyjazdu. Warto zapoznać się z ofertą wielu ubezpieczycieli, sprawdzić poszczególne pakiety oraz dostosować wybraną opcję do swoich potrzeb.

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny i zakres dziennej polisy turystycznej dla 1 dorosłej osoby wyjeżdżającej na urlop do Francji:

Polisa dla dwóch osób na weekend w Amsterdamie
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
23,00 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Signal Iduna
Koszty leczenia
91 858 zł
Ratownictwo
32 150 zł
Bagaż
23,20 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
38,52 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł
AXA Assistance
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
46,20 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy
Polisa dla dwóch osób na weekend w Amsterdamie
Proama
23,00 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Signal Iduna
23,20 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
91 858 zł
Ratownictwo
32 150 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną
Allianz
38,52 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł
AXA Assistance
46,20 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy

Jeśli planujesz zakup ubezpieczenia na wakacyjny urlop w Holandii i zastanawiasz się jaką polisę wybrać, skorzystaj z naszego kalkulatora. Ubezpieczenie kupisz online, a wszystkie dokumenty otrzymasz na maila.

Wnioski EKUZ .pdf na 2024 rok